8 typer av personligheter och deras sätt att kommunicera

8 typer av personligheter och deras sätt att kommunicera

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

I den här artikeln kikar vi närmare på åtta olika typer av personligheter. Du får lära dig vad som utmärker dem så att du lättare kan hantera dem.

“Lyssna och glöm. Se och kom ihåg. Gör och förstå.”

– Kinesiskt ordspråk

Berätta för mig hur du talar så kommer jag berätta hur du är som person.

Det är välkänt att vår personlighet direkt påverkar hur vi kommunicerar. Av denna anledning är det en stor fördel att känna till vad som utmärker olika typer av personligheter när det kommer till kommunikation, så vi är förberedda på hur vi ska agera när vi träffar på dem.

Det är både intressant och fördelaktigt att veta hur man hanterar giftiga kommunikatörer som endast vill gräla eller som tror att de alltid har rätt. Vi kommer lära oss att tålamod, självsäkerhet och empati är tre kvaliteter som vi alltid bör bibehålla i varje situation.

Typer av personligheter

Här är 8 typer av personligheter och de utmärkande dragen i deras sätt att kommunicera:

1 – Den obeslutsamme

Dessa personer är osäkra och hyser många tvivel, och det krävs därför stor uppmärksamhet och uthållighet för att förstå dem helt. Denna typ av person försöker hålla alla sina alternativ öppna för att undvika ånger. De jämför till exempel flera varor i butiken innan de beslutar vilken som ska köpas.

Det kan vara svårt att kommunicera med denna typ. Det är inte tillräckligt att erbjuda en stark synvinkel eller visa att du är helt säker på något eftersom de kan klamra sig fast vid din självsäkerhet och förhindra sin egen utveckling. Det bästa är att uppvisa lugn och pålitlighet, och använda ord som uppmuntrar samarbete, lyssnande och empati.

Det är viktigt att undvika att få dem att må dåligt över sin obeslutsamhet. När vi talar är det även bäst att inte stirra sig blind på detaljer eller försöka överanalysera eftersom det är troligt att de kommer fokusera på saker som inte är relevanta.

2 – Den tysta

Denna typ av person ger inga ledtrådar om sina känslor, oavsett om de är positiva eller negativa. De håller allt inombords, inklusive sina åsikter. De reflekterar helt enkelt situationen och observerar samt analyserar vad som försiggår runt dem.

Det bästa sättet att kommunicera med denna typ är att ta en vänlig och empatisk inriktning. Du kan visa intresse samtidigt som du fortfarande får dem att känna sig bekväma genom att ställa stängda frågor; alltså frågor som kan besvaras med “ja” eller “nej”.

Eftersom de talar väldigt lite eller inte alls kan det verka som om de inte lyssnar varpå vi höjer rösten. Detta gör dem väldigt obekväma och vi bör försöka undvika det om möjligt. Vidare är det viktigt att inte avbryta dem när de väl börjar konversera.

3 – Den egocentriske: den mest svårhanterliga av dessa typer av personligheter

Denna typ tror att de vet allt och projicerar en stark åsikt oavsett vad ämnet är. De agerar överlägset, accepterar inte råd och försöker kontrollera varje situation.

Dessa kommunikatörer är giftiga för sig själva och för dem de konverserar med. De accepterar bara beröm och refererar konstant till sin egen kunskap om ämnet ifråga, samtidigt som de ofta avfärdar vad andra säger.

För att kommunicera med denna typ (utan att dö på kuppen!) måste vi vara väldigt objektiva och konkreta samt backa upp vår kunskap med fakta. Det är även viktigt att vara bestämda men empatiska lyssnare för att möjliggöra en positiv interaktion.

Om vi inte är säkra på att vi klarar av det bör vi försiktigt backa bort, utan att helt stänga dörren. Vi bör undvika att abrupt avbryta konversationen, gräla eller visa otålighet eller osäkerhet.

Schackpjäs och spegelbild

4 – Den reflekterande

Denna typ av person tenderar att försöka hitta massor av information om diskussionsämnet. När vi kommunicerar med denna typ är det viktigt att vi bibehåller tålamodet samt att vi mottar informationen de presenterar objektivt.

Vi måste ge dem tid att tänka och anpassa oss efter deras rytm om vi vill ha en flödande konversation. Vi bör undvika att pressa dem eftersom de inte är de bästa rådgivarna. Att pressa dem till att välja ett eller annat alternativ gör dem nervösa.

5 – Samtalsmakaren

Denna person älskar att tala om allt och alla. De kan hoppa från en konversation till en annan utan några som helst problem, så det är viktigt att ha god uppmärksamhet när man talar med dem.

De är alltid intresserade av vad andra har att säga, så när vi kommunicerar med denna typ måste vi följa den röda tråden med konkreta synpunkter. Det är viktigt att bibehålla vår entusiasm och inte verkade trötta eller uttråkade.

6 – Den argumenterande

En annan svår personlighetstyp. Dessa personer gillar att säga emot och argumentera om allt. Konversationer med denna typ får oss att känna oss uppretade, förvirrade eller skyldiga.

Dessa konversationer kan kännas som ett giftmoln fyllt med deras överlägsenhet och de kan testa vårt tålamods gränser.

Det är viktigt att vi står upp för oss själva och att vi tillhandahåller fakta som stödjer våra åsikter så att vi inte blir nedtrampade av deras egon. Det är bättre att undvika argumentationer, men samtidigt får vi inte verka sarkastiska eller kritiska.

7 – Den blyge: den av dessa typer av personligheter som kanske kräver mest engagemang av motparten

Detta är reserverade personer som inte ser dig i ögonen och håller sig långt borta från personer de talar med. Deras kutade hållning skvallrar om deras osäkerhet; det är svårt för dem att ställa frågor eftersom de är rädda för att andra ska göra narr av dem, och de känner sig ofta rädda eller oroliga i konversationer.

Vi kan hjälpa denna typ av personer att känna sig säkrare genom att uppmuntra dem, tillhandahålla råd och fokusera på det positiva så att de känner sig mer bekväma och öppna.

Nyckeln är att bibehålla en lugn, avslappnad atmosfär och progressivt bygga ögonkontakt så att de inte känner sig överväldigade av denna typ av icke-verbala kommunikation. Det är bra att inte försöka fånga dem i fast ögonkontakt eftersom detta kan verka hotfullt och minskar chansen för att de ska öppna upp sig.

8 – Skeptikern

Av alla personlighetstyper är denna en av de giftigaste. Dessa personer är alltid på defensiven samtidigt som de betonar det negativa och minimerar det positiva i allt.

De är inte benägna att ändra sina åsikter, så de är sällan intresserade av diskussioner eller argumentationer eftersom de inte vill bli manipulerade.

Det är viktigt att vara väldigt objektiv i konversationer med denna typ så att de inte får tillfälle att misstolka det vi säger. På grund av deras tendens att göra en höna av en fjäder måste vi vara försiktiga och empatiska samtidigt som vi är bestämda och självsäkra.

Vi måste utöva tålamod – modern av alla dygder – och bibehålla vårt lugn. Det är viktigt att inte lämna konversationen eftersom detta bara förstärker denna typs tro att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet.

Foton från nuvolanevicata.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.