De olika typerna av introvert beteende

Akademiker, som t.ex. Jonathan Cheek och Jennifer Grimes, har identifierat olika typer av introvert beteende och visat att det finns många olika preferenser och typer av beteenden. Utifrån deras forskning ser vi att de klassiska definitionerna är oerhört oprecisa.
De olika typerna av introvert beteende
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Definitionen av introvert beteende går långt utöver de attityder en person antar i sin interaktion med andra. 

Detta ser vi om vi tar en titt på det tiopunktstest om introversion/extraversion som finns på Susan Cains webbplats, The Quiet Revolution. De utmärkande dragen hos en inåtvänd person som testet beskriver pekar på att definitionen av introversion lyckligtvis har blivit uppdaterad.

Forskningen kring introversion har sedan länge handlat om mer än typiska jämförelser av typen “jag tycker om att vara ensam/ jag tycker om att vara med andra människor”. Introvert beteende kan ha minst lika många nyanser som extravert beteende.

Introverter kan ha vissa preferenser i sitt sätt att umgås med andra som vanligen inte finns tillgängliga. Av den anledningen kan de alltså föredra att stanna hemma.

De kan trivas i andras sällskap, men på ett annat sätt än utåtriktade personer. Och framför allt kan deras preferenser för vissa aktiviteter ändra sig med tiden, precis som hos andra människor.

Introverta personer har ofta ett rikt inre liv

De olika formerna av introvert beteende

Det var under 1920-talet som Carl Gustav Jung upprättade en distinktion mellan introversion och extraversion. Men det var först på 1940-talet som denna började tillämpas i större utsträckning inom psykologin.

Man började genomföra forskning, främst inom området personlighet. Jung identifierade också en tredje personlighetstyp, även om han aldrig klassificerade denna.

Idag har vi termen ambivert. Den hamnar precis i mitten på skalan introvert-extravert. På många vis har ambiverta personer de bästa från de båda världarna. De kan utnyttja styrkorna hos såväl de introverta som de extraverta, beroende på omständigheterna.

Många experter, varibland Jonathan Cheek och Jennifer Grimes, har ägnat tid åt att studera och identifiera de olika typerna av introverter. Den första typen är den som förefaller mest välbekant: sociala introverter.

1. Sociala introverter

Det är denna profil som mest liknar den allmänna uppfattningen om introversion. Detta är människor som sätter högre pris på att sitta hemma och läsa än att gå ut.

Sociala introverter fäster stor vikt vid sin hemmiljö och sina närmaste relationer. De föredrar att gå ut och ta en drink med sina livslånga kamrater framför att gå på en musikfestival.

Även om människor kan jämställa dem med blyga personer, så finns det en avgörande skillnad. Blyga personer upplever oro när uppmärksamheten är riktad mot dem (eller när det finns risk att så sker). Sociala introverter mår däremot bättre i mindre grupper, där graden av stimulering eller förändring kanske inte är lika hög.

2. Introspektiva introverter

En annan typ som Cheek och Grimes identifierar är vad de kallar “introspektiva introverter”. Denna typ av introvert har en mer inåtriktad fokusering. Till skillnad från sociala introverter så har introspektiva introverter inga problem med att umgås med andra.

Det viktigaste särdraget hos denna typ av introvert är att det är människor med en rik inre värld. De har förmågan att försvinna in i låtsasvärldar och deras fantasi gör att de är mycket kreativa.

Professor Cheek förklarar att dessa introverter har “förmågan att sugas in i en inre fantasivärld; inte på ett neurotiskt sätt, utan snarare på ett uppfinningsrikt och kreativt vis”.

Som exempel på en sådan person nämner Cheek Luna Lovegood, magikern i Harry Potter. Hennes inre galenskap, som får henne att bli både mystisk och störd, gör henne till den perfekta definitionen av en introspektiv introvert.

Luna Lovegood är ett bra exempel på en introspektiv introvert

3. Reserverade introverter

Den tredje typen av introvert som Jonathan Cheek föreslår bestäms mer av sitt handlande än sitt tänkande. “Reserverade introverter” gör saker i långsammare takt än andra människor. Vidare utför de sina handlingar på ett mer medvetet och genomtänkt sätt.

Reserverade introverter föredrar att tänka innan de talar eller handlar och kan ta mer tid på sig att komma igång. Professor Cheek tillägger: “Jag har aldrig tidigare tänkt på introversion på det sättet och jag är nyfiken på vad framtida forskning ska lära oss om reserverad introversion och om hur denna korrelerar med de andra typerna”.

De tar tid på sig innan de gör något, planerar allt de ska göra under dagen och tycker om att ha situationer under kontroll. I motsats till oroliga introverter (se nedanstående kategori) känner de sig inte nödvändigtvis osäkra på något sätt. De är helt enkelt människor som analyserar världen noggrant och inte agerar impulsivt.

4. Oroliga introverter eller social ångest?

Professor Cheek pekar på en annan typ av introvert, oroliga introverter. De kan fälla kommentarer av typen: “Jag känner mig osäker när jag är med främmande människor” eller “Till och med när jag är tillsammans med en grupp vänner känner jag mig väldigt ensam och rastlös”.

Med sådana människor kan det vara svårt att göra åtskillnad mellan de som är introverta och de som lider av social ångest.

Reflektioner runt introvert beteende

Introverter är människor som trivs med ensamhet och som vanligen har ett rikt inre liv. De har en mer avsiktlig strategi för att uppnå personlig utveckling och de känner sig utmattade i överstimulerande miljöer.

De typiska egenskaperna varierar i grad från en individ till en annan, men i allmänhet har de mycket lika personligheter.

Det som är förvånande med de olika varianterna av eller komponenterna i introvert beteende är hur berikande de alla kan vara. Utåtriktade personer har alltid haft tendens att gynnas av att man antagit att deras sätt att leva skulle vara det mest hälsosamma psykologiskt sett.

Med sina studier har emellertid forskare som Cain och Dembling visat oss hur varierade och adaptiva de olika formerna av introvert beteende kan vara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.