Negativa attityder på arbetsplatsen

Upptäck fyra olika negativa attityder på arbetsplatsen som alla bör undvika. Vi nämner även några positiva som motverkar dem.
Negativa attityder på arbetsplatsen
Silvia Carrasco

Skriven och verifierad av socialarbetaren Silvia Carrasco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I denna artikel ska vi titta på fyra negativa attityder på arbetsplatsen som vi alla måste undvika. De kommer direkt påverka din prestationsförmåga och den goda stämningen på jobbet.

Vi ska även titta på några attityder och egenskaper som kommer ha en väldigt positiv effekt på dig och dina kollegor.

Fyra negativa attityder på arbetsplatsen

Dessa är de fyra kännetecken du bör undvika när du är på jobbet:

  • Stolthet
  • Arrogans
  • Självtillräcklighet
  • Envishet
Upprörd kvinna

Stolthet

Stolthet är inte direkt en attityd som genererar sympati. Personer som tror att de är överlägsna tenderar snarare att stötas bort av sin omgivning.

Även om de försöker dölja det med falsk ödmjukhet så visar de i slutänden alltid vilka de verkligen är. Falsk ödmjukhet är om möjligt ett ännu värre karaktärsdrag.

Givetvis är stolthet viktigt att ha, men det får inte gå till överdrift.

Arrogans

Beteendemässigt talat så är nog attityden som står ut mest i detta hänseende systematiskt förakt för andra personers argument och åsikter. Det finns även en uppenbar koppling till stolthet – den första attityden.

Självtillräcklighet

Detta liknar också de två attityderna ovan. Man kan faktiskt säga att självtillräcklighet är en manifestation eller konsekvens av arrogans.

Detta är någon som tror att han är bättre än alla andra, och hans arrogans innebär att han inte bryr sig om vad andra säger.

Envishet

Denna negativa attityd refererar till personer som har svårt för eller vägrar att byta synsätt eller åsikt.

På arbetsplatsen är detta personer som anser att bara deras åsikt är giltig och vägrar ändra sig trots att de presenteras med bevis och goda argument.

Man jobbar alltid bättre tillsammans när man lyssnar och tar hänsyn till andra personers åsikter.

Möte på jobbet

Positiva attityder för att motverka negativa attityder på arbetsplatsen

Att ha en bra arbetsmiljö är något som i princip alla uppskattar. Många positiva arbetsattityder kan faktiskt motverka de fyra negativa som vi nämnt ovan.

Konflikt- och problemlösning

Att veta hur man bör reagera på möjliga problem som kan uppstå på arbetsplatsen är en sann tillgång, inte bara för företaget, utan även för dig själv.

Kreativitet och initiativ

Det finns stunder när du inte delar idéerna du kommer på av rädsla för hur de andra ska reagera. Men kreativitet och initiativ är högt värderade attityder hos många företag.

Lagarbete

Detta är utan tvekan en av de mest värderade förmågorna hos alla företag. Rekryterare testar ofta kandidaternas lagarbete för att se hur de kommer överens med andra.

Att veta hur man jobbar bra med andra och utgör en del av ett arbetslag är en väldigt positiv tillgång.

Tolerans för kritik

Kritik är något som många inte gillar. Det är inte behagligt att någon utomstående kommer och ifrågasätter ens arbete, men i många fall kan kommentarerna vara konstruktiva och faktiskt hjälpa dig att bli mer effektiv.

Anpassningsförmåga

Ibland kan man göra förändringar av arbetsmiljön så att den passar en bättre. Ibland är dock inte dessa förändringar möjliga, och då måste man kunna anpassa sig till situationen.

Planering

Att planera, och framförallt att göra det bra, är en av färdigheterna som bäst kan hjälpa dig att minska stress på jobbet.

Det är en förmåga som hjälper oss att etablera en lista av prioriteringar och sedan använda den för att ta lämpliga beslut vid rätt tillfälle.

Att korrekt använda en arbetsdagbok och sedan följa den kommer spara massor av tid och resurser.

Som du kan se kan negativa attityder på jobbet göra stor skada, men det finns positiva beteenden som kan motverka dem och förbättra arbetsplatsen för dig och andra.

Gör det till ditt nyårslöfte att vara en positiv kraft.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.