Ingen vinner på destruktiv kritik – glöm aldrig det

Ingen vinner på destruktiv kritik – glöm aldrig det
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kritik och att andra dömer en kan ibland vara konstruktivt och hjälpsamt, men ingen vinner på destruktiv kritik, vilket är något vi ofta utsätts för. Utav någon anledning finns det alltid personer som projicerar sin negativitet och sina osäkerheter på andra genom att kritisera. Folk som gör det till sitt eget mål att påpeka alla “defekter” som de ser hos den andra personen.

Vi har alla blivit utsatta för dessa personer någon gång. Ibland har vi även varit dessa personer. Faktum är att kritik är så vanligt att det har blivit ett vanligt fokus hos många TV- och radioprogram. Det är ett vanligt skratt eller en vanlig poäng i programmet. Det är många som tittar på denna typ av program, men varför? Varför kritiserar de på detta sätt?

Genom att förstå kritikmekanismen kommer vi kunna bli medvetna om hur detta beteendemönster fungerar. Därför har vi valt att inkludera några av huvudanledningarna till varför folk kritiserar och dömer andra.

Alla kan kritiseras, det handlar bara om fantasi.

En känsla av att vara underlägsen

En känsla av att vara underlägsen kan motivera folk till att kritisera andra. Andra gånger är det känslor av överlägsenhet som är den motiverande faktorn. Många som beter sig överlägset försöker egentligen att dölja en känsla av underlägsenhet. Det försöker göra så att de känner sig mer säkra.

Så de uppfyller detta behov genom att kritisera andra eller genom att titta på tv-program som fokuserar på fel hos andra.

“När folk saknar muskler i sina armar kompenserar de för detta med muskler i sina tungor.”
-Migel Delibes-

Kvinna med spegel

Att inte vara nöjd med sig själv

Ibland kritiserar vi andra eftersom de reflekterar våra egna brister. Då vi kritiserar andra lurar vi oss själva att tro att problemet ligger hos andra och inte oss själva. Vi kritiserar då vi vill övertyga oss själva om att andra har defekter och att de är värre än våra egna.

Så genom att kritisera samma sak om och om igen reflekterar vi över det som vi inte tycker om gällande oss själva. Vi projicerar våra rädslor och osäkerheter. Faktum är att när vi inte accepterar våra brister och istället letar efter dem hos andra så skapar vi bortstötning och aktiverar kritik. Detta fenomen är känt som att “man stöter bort sig själv”, och det visar tydligt att ingen vinner på destruktiv kritik.

Avundsjuka personer är de största skaparna av kritik. Då de känner sig underlägsna någon kommer de kritisera denne som ett försvar. De bagatelliserar egenskaperna hos den andra personen och förstorar dennes defekter, antingen riktiga eller påhittade.

Dessa personer tenderar inte att utföra någon självkritik, utan deras energi är helt inriktad på att förfölja andra. De tittar bort från sig själva eftersom de är rädda för vad de kan komma att se.

Att behöva vara en del av gruppen

Ibland kritiserar folk andra på grund av sociala relationer. Studier har visat oss att för att utgöra en del av en grupp kritiserar vi andra som skiljer sig från denna grupp. Kritik kommer på detta sätt att förstärka vår känsla av tillhörighet och kan övertyga andra om att vi utgör en del av deras grupp.

I dessa typer av fall kan kritiken förmedlas av gruppens attityd. Om det uppmuntras inom gruppen kommer det antagligen att ske oftare och med högre intensitet. Ifall det å andra sidan görs klart inom gruppen att ingen vinner på kritik kommer personen med detta beteende att ändra på det.

När vi tror att vi är experter inom något kan vi börja kritisera andra för att visa hur mycket vi vet och för att bekräfta vår auktoritet. Detta kommer från en brist på självkänsla och en vilja att bli beundrad av andra.

Hämnd och feghet

Kritik kan även baseras på hämnd. Det kan handla om situationer som inte har blivit lösta eller inte förlåtna. I dessa fall kan vi vända oss mot kritik som en form av förödmjukelse eller straff. Ingen vinner på destruktiv kritik eftersom vi inte är tillräckligt modiga för att säga till någon som har sårat oss ansikte mot ansikte. Vi vänder oss då till kritiken för att lindra vår frustration, ilska och känsla av att ha blivit sårade.

“Kritik är egentligen en plats där vi placerar vår ilska. Vad gör vi då? Vi börjar kritisera, vilket är bättre än att bara sitta där och titta på vår egen ilska.”
-Jorge Cassieri-

Kvinna som skyller på annan

Kritik som hämndform är nära relaterat till att använda manipulation som hämnd. Ibland kritiserar vi andra med intentionen att separera denne från dennes vänner eller för att få personen att känna sig ensam.

Narcissism och egoism

Då vi känner att vi förtjänar specialbehandling men inte får detta så kan vi känna att andra är skyldiga oss något. På grund av denna narcissistiska känsla upplever vi ibland att andra bör vara mer hjälpsamma. Då vi upplever att detta är fallet kan vi komma att använda kritik för att klaga och få den andra personen att känna sig dålig.

“Istället för att kritisera andra så bör vi berömma dem. Inom en månad kommer du märka av en stor förändring inom dig själv.”
-Alejandro Chaban-

Attityd mot kritik

Ingen vinner på destruktiv kritik, men kritik går inte att undvika. Det kommer alltid komma in i våra liv på något sätt. På detta sätt appliceras “lagen om tre tredjedelar”. En tredjedel utgörs av personer som älskar oss, en annan av folk som hatar oss. Den tredje utgörs av personer som inte känner oss men som har en åsikt om oss.

Vi bör dock inte underskatta den negativa och destruktiva kraften som kritikerna i denna kategori har. Winston Churchill jämförde smärtan från kritik med fysisk smärta. En studie har även visat att kritik och förödmjukelse hantera i samma område av hjärnan som hantera fysisk smärta.

“Med alla de stenar som kritikerna försöker kasta på dig kan du resa ett monument.”
-Kant-

Ingen vinner på destruktiv kritik, så det är bättre att hålla sig på avstånd

För att kunna leva inom denna giftiga epidemi av destruktiv kritik finns det en viktig riktlinje som vi måste följa: undvik och rör dig bort från negativa personer för att skydda dig själv. Dessa negativa personer ägnar sin tid till att förgifta andra.

Kvinna som skrattar

Den mest förnuftiga saken du kan göra är att bibehålla ditt avstånd, speciellt när andra försöker kritisera dig, för ingen vinner på destruktiv kritik. Glöm inte heller att interaktioner med denna typ av person kan skada din emotionella hälsa.

Det är viktigt att man inte låter sig smittas av andras negativitet och att man inte tar saker personligt då man blir utsatt för dem. Kom ihåg att kritik säger mer om den person som ger den än den person som tar emot det. Det är dennes problem, inte ditt eget.

“För att kunna undvika kritik så gör inget, säg inget och var inget.”
-Elbert Hubbard-

Detta kanske intresserar dig
Kritik kommer inte att ändra på folk
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kritik kommer inte att ändra på folk

Att använda kritik är ett sätt att försöka ändra på folk, men allt den gör är att släppa loss spänningar och riva sönder den andra personen.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.