Personer som försöker förstå istället för att kritisera

Personer som försöker förstå istället för att kritisera

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vissa personer kritiserar konstant och orsakar besvär. De är inte personer som försöker förstå och de skapar kontinuerligt negativitet och pratar om det som är dåliga exempel för dem. De kritiserar ditt sätt att klä dig, dina ord, dina gester, vad du gör och även vad du inte gör. Inget är rätt om det inte går i linje med hur de lever.

Men det finns även personer som istället för att döma ser dig med ögon fulla av förståelse och nyfikenhet. Människor som, även om de inte förstår vad du säger eller hur du beter dig, bestämmer sig för att lyssna utan några bakomliggande motiv.

Jag tycker om personer som försöker förstå andra för de förstår att det finns historier och kamper bakom varje person. De gör världen till en bättre plats eftersom de accepterar människor som de är istället för att döma.

Låt inte kritiken påverka dig

Livet är för kort för att fokusera på andras åsikter som varken är användbara eller konstruktiva. Att lyssna på skadlig kritik och grubbla över detta är inte fördelaktigt för dig. Genom att göra detta kommer du bara ge makt åt dessa ord och låta dem påverka ditt självförtroende. Ge inte kritiken tillåtelse att ta kontroll över dig.

Kvinna med pyramid

Ingen tycker om att lyssna på negativa kommentarer om dem själva. På vissa sätt kan kritiken få oss att bemöta den vi tror att vi är och hur vi handlar, så det är enkelt att känna sig förnärmad. Det viktiga är att inte nappa på betet från människor som försöker förstöra oss. Vad andra tycker om dig är deras verklighet och inte din.

Försök att föreställa dig att när någon kritiserar dig så ger denne dig en gåva. Om du inte accepterar den kommer den fortsätta tillhöra den person som sade det.

Det är bäst att du distanserar dig från personer som konstant kritiserar. Om du inte gör det, ha åtminstone klart för dig att de som slösar tid på att kritisera och peka finger åt andra, saknar många resurser för sin egen personliga utveckling. I en värld som inte är perfekt är man unik om man är annorlunda. Det lönar sig inte att peka på dessa skillnader som något negativt. För den attityd som förbättrar vårt välmående är inte kritik utan snarare förmågan att vilja förbättras.

Personer som försöker förstå och bygga hälsosamma relationer

När folk kritiserar finns det alltid mycket de inte känner till om den andra personen, men de antar alltid att det finns en intention bakom dennes handlingar. Det är denna ignorans tillsammans med en låg självkänsla som inte märks av dem som kritiserar, som bygger sina idéer baserat på antaganden.

Konstant destruktiv kritik skadar relationer och skapar emotionella sår, ibland även från barndomen.

För att bygga hälsosamma relationer måste vi lägga kritiken åt sidan. Du kanske inte förstår många av dessa beteenden, tankar och känslor som kommer från andra personer, men jag lovar dig att om du förstod deras väg och hade den i åtanke så hade du tänkt mycket annorlunda.

Personer som försöker förstå

Praktisera aktivt lyssnande och förståelse med andra. Försök att förstå dem utan att döma dem. Tänk på att ditt bästa alternativ alltid är baserat på ditt sätt att se och uppleva livet, och att den andra personen har ett annorlunda sätt, så:

  • Lyssna för att förstå, inte för att svara. Människor som verkligen lyssnar vet att det bakom varje tystnad finns en mening eftersom de känner den andra personen fritt, med empati och utan barriärer.
  • Förstå för att upptäcka andras synsätt, andras verkligheter. Om du kultiverar förståelse kommer du ha möjligheten att upptäcka andra personers sätt att se på livet. Det kan komma att komplettera ditt och låta dig upptäcka nya saker eller helt enkelt berika dig. Dessa är egenskaperna hos personer som försöker förstå.

Ingen kan sätta sig i din situation

Det sägs att ingen kan placera sig i din situation och det stämmer. Din situation är speciell för dig och har blivit formad av omständigheterna i ditt liv, så ingen kan ta din plats. Du har dina ärr, vissa har läkt men andra väntar fortfarande och allt detta rättfärdigar din väg genom livet.

Fötter och fjädrar

Precis som du har varje person sin egen situation. Att spilla tid på att kritisera dem kan verka absurt när vi inte ens vet vad de har gått igenom. Så använd din tid till att förbättra dig själv och fortsätta växa och bygga starka och hälsosamma band.

Fyll din omgivning med personer som försöker förstå och som gör dig bättre, inte sämre. Glöm inte att kritiken sätter fokus på andra för att distansera dem från oss, men lyssnandet och förståelsen för dem närmre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.