Att bo utomlands: hade du kunnat anpassa dig?

Att bo utomlands: hade du kunnat anpassa dig?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att bo utomlands verkar vara lättare nu än förr, och världen blir mindre allt eftersom åren går. De långa avstånden är inte längre ett problem.

Vi knyter dagligen nya band med personer från andra länder och kulturer. Dessa personer kommer allt närmre oss.

Nuförtiden verkar det som att finns fler personer som är intresserade av att flytta till ett annat land.

Vissa flyttar till ett annat land eftersom de måste det, men det finns även många som gör detta för att förbättra sin livskvalitet eller för att studera eller arbeta utomlands.

Faktum är att det inte är samma sak som att flytta till en ny plats och att resa dit. Då man planerar att bo utomlands så måste man lära sig att anpassa sig till nya livsförhållanden.

Psykologin är också intresserad av denna typ av anpassning till nya miljöer. Under det senaste årtiondet har det utförs många studier rörande stress gällande det okända och varje persons förmåga att anpassa sig till en ny kultur.

Fram tills nyligen så har det dock inte funnits någon information rörande hur de sociala normerna inom andra kulturer påverkar de resandes välmående.

Ett forskarlag från University of Essex, lett av Nicolas Geeraert, gav ut en rapport rörande påverkan av social normer på de karaktärsdrag som influerar migrantens anpassning.

Att bo utomlands: de sociala normernas stelhet

Kvinna med resväska.

Trots faktumet att vi lever i en globaliserad värld så utgör social normer fortfarande en klyfta mellan olika kulturer. De gör det svårt för migranterna att anpassa sig.

Denna studie menar att det finns länder som är “svåra” att anpassa sig till. Detta beror på att dessa länder kan ha stela social normer och en låg tolerans mot oliktänkande.

Det finns även mer “flexibla” länder med mindre stela sociala normer. De har lättare för att tolerera skillnader.

Det råder ingen tvekan om att det är lättare för personer som är uppvuxna i “svåra” länder och kulturer  att anpassa sig till att bo utomlands. Dess personer har en djup förståelse för sociala normer.

Det är därför väldigt enkelt för dem att integrera sig.

Det spelar ingen roll om du föddes i en typ av land eller ett annat. Studien bekräftar att kulturell “trångsynthet” har en negativ effekt på hur lätt det är att anpassa sig till andra kulturer.

De faktorer som reducerar denna påverkan är:

 • Ett behov av acceptans.
 • Ett behov av att göra din del och samarbeta med andra.
 • Ett behov av att inte förvänta sig specialbehandling.
 • Ett behov att stå emot frestelsen att bryta reglerna.

Att bo utomlands: experimentet

Man med ryggsäck.

Geeraerts lag arbetade med 889 volontärer som deltog i ett internationellt utbytesprogram. De var alla gymnasiestudenter som bodde med en familj under 18 månader i det andra landet.

Dessa studenter fyllde i frågeformulär som mätte sociokulturella anpassningar. De utvärderade också psykologiska anpassningar, huruvida de mådde bra. Formuläret mätte också sex karaktärsdrag.:

 • Öppenhet för upplevelser
 • Ödmjukhet och ärlighet
 • Vänlighet
 • Emotionell läggning
 • Medvetenhet
 • Extroversion

23 länder deltog i studien. Vissa av dem, som Indien, Malaysia, Japan och Kina, anses vare speciellt “svåra”.

Å andra sidan av spektrumet fanns det mer “flexibla” länder som Brasilien, Ungern, Nya Zeeland och USA.

Resultaten

Man bekräftade de förväntade resultaten efter att ha analyserat informationen. Forskarlaget upptäckte att:

 • Individer som reste till och bodde i ett flexibelt land hade minst problem med att anpassa sig till social normer.
 • Utlänningar som var ödmjuka och vänliga hade lättare för att anpassa sig till sin omgivning.

Det verkar som att de två viktigaste faktorerna när det gäller att bo utomlands är personlighet och kulturella faktorer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Geeraert, N., Li, R., Ward, C., Gelfand, M., & Demes, K. A. (2019). A Tight Spot: How Personality Moderates the Impact of Social Norms on Sojourner Adaptation. Psychological Science, 30(3), 333–342. https://doi.org/10.1177/0956797618815488
 • Maddux, William; D. Galinsky, Adam. (2009) Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living Abroad and Creativity. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 96, No. 5.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.