Vetenskap och religion – resultat från en absurd debatt

Alla människor är bekanta med religion. Även om vi inte är troende har vi åtminstone en grundläggande förståelse för dess dynamik. Något liknande händer med vetenskapen.
Vetenskap och religion – resultat från en absurd debatt
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 26 juni, 2023

Konflikten mellan vetenskap och religion är typisk, klassisk och även felaktig. Folk tar debatten mellan de två till sådana extrema nivåer att man måste välja en och hata den andra.

Man ser massor av absurda resonemang på sociala medier, och attackerna mot oliktänkande står som spön i backen. Ett välkänt missförstånd är att det alltid finns en förlorare, och så även i debatten kring vetenskap och religion.

Känslan av förlust kan dock vara subjektiv. Vid dagens slut spelar det ingen roll hur många förlorare det finns. Ingen är övertygad och inget har retts ut. Ingen byter någonsin sidor eller ifrågasätter sin ursprungliga position.

Tom kyrka

Debatten mellan vetenskap och religion

Vi vill visa dig några av argumenten som folk använder som mest i denna debatt. Vi ska tala om de båda sidorna av problemet, som man kan hitta på alla forum eller sociala nätverk.

Försvarare av vetenskapen hävdar att religiösa har fel eftersom informationen i de heliga skrifterna inte är sann. De som argumenterar mot kristna pekar till exempel ut skapelsemyten. Denna myt handlar om hur mannen skapades av Gud och hur den första kvinnan skapades av mannens revben.

Personer som vill försöka misskreditera personer som accepterar evolution som fakta hävdar att det är omöjligt att människan härstammar från apor.

Denna absurda debatt, född ur felaktiga tolkningar, är en av de vanligaste. Det må vara sant att vissa inte förstår evolution, men det finns även de som tar Bibeln bokstavligt istället för metaforiskt.

“Naturen själv har ingjutit idén om Gud i allas sinnen.”

-Cicero-

Ett annat kontroversiellt ämne är religionen som historiska figurer hade. Försvarare av vetenskap såväl som försvarare av religion nämner filosofer, kemister, fysiker och ändlösa mängder berömda personer som trodde eller inte trodde på Gud.

Vissa personer anser att religiösa forskare är bäst, andra att de ateistiska är bäst. Men de nämner bara viktiga figurer eftersom de är viktiga. De talar sällan om forskare som gjorde stora framsteg inom religionen.

Å andra sidan anser många att vetenskap är vår tids religion. Och som om det inte vore nog använder religiösa personer vetenskapliga argument för att försöka demonstrera Guds existens.

Givetvis kommer alla argumentationer för att bevisa eller motbevisa Guds existens att kollapsa utan att lösa något.

Einstein

Hur man kan tolka dessa debatter

Dessa typer av debatter saknar reflektion och tanke. De vill bara misskreditera motståndaren. Debatter som sker över internet istället för öga mot öga ger folk mer frihet att uttrycka sig utan filter.

Den påstådda anonymiteten som internet tillhandahåller gör målet för en attack grumligare och mer opersonligt. När någon kritiserar en religiös eller vetenskaplig position så attackerar denne inte en specifik person. Denne attackerar en generell person eller uppfattning. Men dessa typer av debatter kan leda till situationer där folk tar det personligt.

Denna process fostrar en miljö där diskussioner blir löjligare och löjligare, och hamnar längre och längre från ämnet. Vetenskap och religion kan vara kompatibla, och det finns vissa positioner som förenar dem.

De som inte verkar vara kompatibla kommer från personer som fokuserar på debatten utan att lyssna på personerna på andra sidan. Eller så är den enda tolkningen de överväger den som står närmast att kritisera.

Buddhastaty vid vatten som symbol för konflikten mellan vetenskap och religion

Moderna positioner om vetenskap och religion

Det är viktigt att ha i åtanke att forskning är en metod. Du kan se på den som ett verktyg som hjälper oss förstå världen. Metoden är inte perfekt, och ej heller personerna som använder den. Deras slutsatser kan vara felaktiga eller präglade av bias.

Det finns många aspekter av livet som vetenskapen ännu inte kan förklara. Men det innebär inte att vi ska acceptera vilken förklaring som helst och falla offer för absolut relativism.

“Om boskap eller hästar eller lejon hade händer och kunde rita, och kunde skulptera som människan, då skulle hästarna rita sina gudar som hästar, och boskap som boskap; och alla skulle de bilda kroppar i likhet med varje typ.”

Xenofanes

Religion har viss funktion

Å andra sidan fyller religion vissa funktioner som personer med en simplistisk världssyn tenderar att förbise. Religion bidrar till att förena människor, lindra spänningar och rädsla kring döden, och uppmuntrar generositet och delande.

Ibland baseras religion på felaktiga eller falska uppfattningar, men de är inte dåliga i sin essens. Vad som gör dem dåliga är vanligtvis personer som tolkar religionen på vissa sätt.

Forskaren Carl Sagan gav ett praktiskt exempel på hur vetenskapen inte kan tolka allt. Sagan sade att vi måste tänka på världen i två dimensioner, där alla invånarna är platta fyrkanter. I denna värld dyker en boll plötsligt upp. De fyrkantiga invånarna kunde inte se den eftersom bullen flög i luften. Men en dag studsade bollen på marken och lämnade ett runt märke. Invånarna i världen var så överraskade.

Denna berättelse hjälper oss att överväga idén om olika dimensioner. Vi vet inte allt, och det kommer vi aldrig att göra. Det är därför det är så viktigt att tänka kritiskt utan att vara respektlös mot de som tänker annorlunda. Det kommer hjälpa oss att undvika denna löjliga debatt. Dialog och förståelse främjar försoning och förening.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.