Religionens uppkomst är ett mysterium vi kan förklara

Vi lever i en värld som är laddad med religion och andlighet, men det handlar om så mycket mer än att bara gå på gudstjänst eller be. Låt oss kika närmare på dess inflytande i samhället.
Religionens uppkomst är ett mysterium vi kan förklara
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Religionens uppkomst var en uråldrig nödvändighet, eller åtminstone är det vad vi tror, och den har hängt kvar ända tills idag utan några tecken på att försvinna. Om du tittar på historien ser du att religionen – om vi kan prata om den på ett generellt sätt – har haft många variationer. Till exempel fanns polyteistiska religioner, med många gudar. Och sedan kom monoteistiska religioner – religioner där människor tror på en enda gud.

Gudarna har också förändrats mycket under århundradena och har antagit många olika namn och former. Det finns gudar du inte får skapa några representationer av och andra som har fantastiska former. Dessa former är ibland även relaterade till djur.

“Anförtro dig till Gud med hela ditt hjärta; han regnar ofta ned sin barmhärtighet när hoppet är som mest uttorkat.”

Miguel de Cervantes

Religionen har också lyckats bli institutionaliserad. Människor har skapat sociala institutioner i dess namn som är avsedda att ge eller förbättra tjänster som utbildning och hälsa. Den negativa sidan av detta är att det också har resulterat i stora krig i religionens namn. Människor har också begått många brott och orättvisor baserade på heliga texter.

Förklaringar till religionens uppkomst

Det finns många förklaringar som människor har lagt fram för att försöka förklara religionens uppkomst och liv genom århundradena. En av de bästa förklaringarna är att det tjänar syftet att ge svar på frågor som vi aldrig har kunnat svara på. Men det är inte den enda förklaringen som människor har gett.

Händer som håller solen

Här kommer vi att berätta om några av dessa försök att förklara religionens uppkomst och pågående liv:

  • Religionens uppkomst var en följd av droger. Människor som tog hallucinogena substanser fick ovanliga syner som de började tolka som budskap från någon i en värld bortom denna. Vissa shamaner och häxdoktorer tog droger för att komma närmare gudarna eller kommunicera med dem för att fatta beslut. Kanske tog de inte alltid dessa droger med avsikt. Så det är möjligt att deras tolkningar kan ha varit att det hade att göra med gudomliga varelser.
  • En annan förklaring säger att religionens uppkomst var ett sätt att förklara de naturfenomen som inte hade några logiska tolkningar. Det fanns några fenomen som var svårare för oss att förklara på ett övertygande sätt. Som regn och åska. Människor kunde inte hitta ett logiskt sätt att tolka dessa, och det ledde dem till att skapa gudar. Då var det gudarna som orsakade fenomenen som människor inte kunde förklara rationellt.
  • Religionens uppkomst verkar också vara som en slags idoldyrkan. Människor började till och med dyrka och idolisera vissa figurer för deras ord och handlingar. Denna beundran ledde till att människor skapade religioner baserade på dessa figurer.
  • Den sista förklaringen säger att religionens uppkomst var en kognitiv anpassning. Dessa är mentala funktioner, processer och sinnestillstånd. De har ett särskilt fokus på processer som förståelse, slutledning, beslutsfattande, planering och lärande. Detta är en av de mest accepterade förklaringarna inom biologi och psykologi.

Religionens uppkomst och vår tro på gudar

Enligt en bok av Scott Atran, In Gods We Trust, försöker religionen att överföra gener med en predisposition mot vissa beteenden, gruppval och mimande eller imitation. Religion är inte en doktrin eller en institution, och det är inte ens en tro. Enligt Atran finns religion på grund av det mänskliga sinnets verkan när det hanterar nyfikenhet om livet, som födelse, ålderdom, död, det oväntade och kärleken.

För att förstå detta perspektiv måste man inse att religion är svår att förstå, och ofta går dess doktriner emot intuition. Vi har till exempel den mening som vissa religioner ger till offer. Att följa en religion eller en annan kan vara extremt dyrt, och under vissa tidsperioder tar det även människors liv. Om vi väger religionens positiva och negativa egenskaper mot varandra är det möjligt att de skulle väga ut varandra. Det betyder att människor förmodligen inte väljer religioner enbart baserat på de fördelar de för med sig.

“Människan finner Gud bakom varje dörr som vetenskapen kan öppna.”

Albert Einstein

Par utomhus med blommor i solnedgång

Istället kan vi se religion som en icke-adaptiv konsekvens av de adaptiva egenskaperna hos mänsklig kognition. Det vill säga att religion är en anpassning på kognitiv nivå. Men den är inte adaptiv i sig själv om vi tittar på alla dess kostnader och fördelar. Religion är, precis som andra kulturfenomen, resultatet av ett möte mellan kognitiva, beteendemässiga och fysiska medier. Den kommer även från de ekologiska begränsningarna i våra sinnen.

Psykologiska fakulteter som skapar religion

Religion kommer från vissa psykologiska fakulteter som anpassar oss till livets villkor. Här är några av dessa fakulteter:

  • Primära och sekundära affektiva program: de känslor vi känner och hur vi tolkar dem har en direkt inverkan på våra samspel med andra människor. Att tro på en religion gör så att vi har olika affektiva svar med vår grupp än vad vi har med andra grupper. Våra svar kommer givetvis att vara mer affektiva med medlemmar i vår egen grupp. Det här sättet att uttrycka känslor var bra för vår utveckling eftersom det gynnade de grupper vi tillhörde.
  • Social intelligens: grupplivet banade väg för olika tolkningar som tjänade till att skydda gruppen. Att välja en gud eller en annan kommer ur att tillhöra en viss grupp. Och det här valet resulterar i skillnader mellan grupper. Skillnaden mellan deras val verkar för att reglera och legitimera de relationer som grupper med olika gudar etablerar. Och detta gynnar vår egen grupp.
  • Kognitiva moduler: de mentala ramarna som reglerar vår tolkning av handlingar och ritualer. Människor förstår och motiverar dessa moduler genom religion. Vi förstår och accepterar alla ritualer från vår religion. Samtidigt verkar vissa ritualer från andra religioner konstiga och omöjliga att förstå. Ritualerna och handlingarna i en viss grupp kommer att fortsätta inom dessa ramar.

Som människor har vi en tendens att upptäcka verkan, eller orsaken till en handling, där det inte finns någon. Till exempel kommer vår tro på det övernaturliga från samma kognitiva anpassning som våra förfäder hade. De tolkade ljudet av en vind som skakade en buske som den potentiella närvaron av en sabeltandad tiger.

Tolkningar

Denna tolkning var användbar eftersom den hjälpte människor att överleva. I den meningen var övernaturliga fenomen bara en biprodukt av vår evolution som kom från våra försvarssystem för att varna oss om rovdjur.

Ur denna synvinkel är religion det verktyg som våra sinnen använder för att ge rimliga tolkningar till händelser som vi inte är säkra på. Våra sinnen reproducerade dessa mekanismer och ramar genom evolution för att se till att vi skulle tillhöra en grupp och överleva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.