Egofällor blockerar vår frihet och personliga utveckling

Egofällor blockerar vår frihet och personliga utveckling
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2023

Egofällor blockerar vår frihet och vår lycka. När denna essens av vårt varande aldrig blir tillfredsställd så söver den oss med sina krav, rädslor och trick. Den leder oss till ett extremt beroende, tills den placerar oss i den där eviga komfortzonen där inget händer. Vi måste kunna rena vårt ego för att uppnå sann frihet.

När vi pratar om denna psykologiska dimension så tappar vi ofta bort oss i dess definitioner. Sigmund Freud definierade egot som den entitet som nästan dagligen tvingas till att förhandla med våra impulser och sociala standarder. Den brukade dessutom vara den struktur som vi kunde rationalisera och balansera genom att jobba med oss själva. Om vi tittar på österländska eller spirituella tillvägagångssätt, som Eckhart Tolles, så finns det dock en viss skillnad.

I det senare fallet är egot en ohälsosam självmedvetenhet som förstoras av själviskheten. Det är den inre styrka som du måste veta hur man kontrollerar, utbildar och dirigerar om.

Inom både den freudianska psykologin och de orientaliska filosofierna så finns det en gemensam grundsten som man kan basera sig själv på. Vi måste utbilda vårt ego, modifiera dess impulser och ta bort onödig smuts för att göra det mer lysande, användbart och i linje med vår personliga utveckling.

Det är viktigt att man känner till att egofällor blockerar vår frihet för att kunna bli medveten om denna dynamik. Låt oss titta närmare på den här nedan.

“Ditt ego kan bli ett hinder för ditt arbete. Om du börjar tro på din egen storhet, så kommer detta bli till kreativitetens död.”

Marina Abramovic

Kvinna som är omgiven av fjärilar.

Egofällor blockerar vår frihet

Hemligheten till välmående, som ger upphov till en autentisk lycka, är balans. Det finns personer som säger att det inte finns något bättre än att sätta egot på en “diet” för att uppnå detta.

Vi bör göra likadant med vår egen diet. Vi faller ofta in i ohälsosamma kostvanor där vi blir uppsvällda av mättade fetter. Men vi känner oss inte mätta, utan blir bara ännu hungrigare.

Detsamma sker med vårt ego. Önskan att bli uppskattad eller accepterad blåser upp en falsk självkänsla som alltid är hungrig. Du måste bygga muskler och träna dina psykologiska värderingar genom ödmjukhet och psykologisk flexibilitet. Det är därför viktigt att man förstår att egofällor blockerar vår frihet.

En av de egofällor som blockerar vår frihet är önskan att alltid ha rätt

Det finns sådana personer. För dem spelar det ingen roll att det finns många bevis mot deras ståndpunkt. Det är de personer som under alla omständigheter måste ha rätt. De tvekar inte att använda sig av skadliga trick för att alltid få som de vill. Deras ego kommer under dessa omständigheter inte att hjälpa någon. Det är en fälla som vi bör känna till och lära oss att begränsa.

Varför beter sig inte folk som jag vill?

Vi har alla på något sätt upplevt samma känsla. Vi känner oss besvikna när personerna vi uppskattar inte beter sig som vi förväntade oss. Att vilja att de som utgör vår närmaste krets alltid beter sig som vi vill är inte bara en egofälla. Det är dessutom något som leder till lidande.

I dessa fall bör vi begränsa oss själva till att låta andra vara. Att respektera och uppskatta att andra beter sig i enlighet med sina principer för att uppnå sin egen personliga utveckling.

Man med fågelhus på ryggen.

Att alltid känna att något saknas

Jag hade varit lyckligare ifall jag hade haft ett större hus. Om jag kunde spara lite mer så hade jag kunnat köpa den där mobiltelefonen. Mitt liv hade varit perfekt om jag hade en partner som älskade mig…

När vi tittar närmare så kan vi se att samhället är fullt av personer som känner att något saknas. Vi känner oss aldrig fulländade eller nöjda. Vi saknar alltid något. Dessutom tänker vi alltid på den där saken som kommer ge oss “oändlig lycka”. När vi uppnått det där målet så försvinner dock tillfredsställelsen snart, och vi börjar tänka på en ny sak eller en ny person.

Att behöva känna sig accepterad

Vi vill alla känna oss accepterade. Vi rör oss i sociala sammanhang där samexistensen alltid är av betydelse. Som vi tog upp i början är det viktigt med balans. Det är bra att känna sig accepterad. Att tänka för mycket på att få andras godkännande är dock inte hälsosamt, och det är något som begränsar vår frihet och vår personliga utveckling.

Ibland måste vi sätta vårt ego på diet. Det bör tappa tillräckligt med vikt så att vi kan ta beslut utan att försöka få andra att ändra på sig.

“Själviskheten är orsaken till och summan av alla misstag och misärer.”

-Thomas Carlyle-

Jag känner mig underlägsen (eller överlägsen) andra

Egofällor blockerar vår frihet, men de uppstår inte bara genom övergrepp eller genom den egomani hos personen som vill ha mer, som känner att denne står över alla andra, eller att personen behöver mer än andra. Att känna att man saknar något kan även ge upphov till dessa personliga missöden.

Att känna sig underlägsen andra och känna att inget man gör betyder något när resten av världen susar förbi, är något som kan ge upphov till lidande. Avmagrade egon kan också göra våra sinnen sjuka, begränsa oss, och omvandla oss till suddiga skuggor.

Man bör därför komma ihåg att personlig integritet också kräver ett ego som kan försvara sig självt, utan att för den sakens skull gå till överdrift. Vi behöver dessutom en centrerad och stark självkänsla som vet hur den validerar sig själv och respekterar andra.

Kvinna med trasig spegel som borde tänka på att egofällor blockerar vår frihet.

Egofällor blockerar vår frihet och även vår självkänsla. De är den där lilla mannen eller kvinnan som lever inom oss och som tycker om att förgifta oss med falska behov, med ett konstant “Jag vill ha det där, jag saknar det där, jag kan inte stå ut med det där, jag hatar det där“.

Låt oss lära oss att tysta den där irriterande rösten. Låt oss lära oss identifiera dess trick lite bättre för att bättre kunna omjustera dess dynamik till vår fördel. Ditt ego bör aldrig vara ett hinder. Ditt ego bör vara en ödmjuk och vis följeslagare som hjälper dig att växa lite mer för varje dag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.