7 steg för att uppnå emotionell balans

7 steg för att uppnå emotionell balans
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Alla dina känslor är nödvändiga. Varje känsla tillhandahåller värdefull information om dig, vilket är anledningen till att det är så viktigt att vara uppmärksam på hur du känner. Att se hur det står till med dig själv på en emotionell nivå är mycket viktigt. Att vara medveten om sitt emotionella tillstånd är vitalt för att uppnå emotionell balans och välmående.

Med det sagt är det inte alltid enkelt att vara uppmärksam på sig själv och ta reda på vad som sker. Detta är framförallt sant i emotionellt svåra och smärtsamma situationer. Den typ av situation som orsakar lidande och rädsla är som ett monster som väntar på att fånga dig.

Dessa situationer ger upphov till tvivel, stress, rädsla, förväntningar och osäkerhet. Att inte veta vad du ska göra eller hur du ska reagera paralyserar dig. Så ofta fångar denna typ av situation dig i en spiral av lidande och apati

Vad kan man göra när dessa situationer blir ohållbara? Hur bör man reagera när man känner sig tillintetgjord, vid vägs ände? Hur kan man tackla dessa negativa känslor som håller en fången?

“När vi inte längre kan förändra en situation utmanas vi att förändra oss själva.”

-Viktor Frankl-

Psykiatrikern och psykologiprofessorn Vicente Simon har noggrant forskat och utrett buddhistisk psykologi. Han kom fram till en procedur som kan hjälpa oss i dessa situationer: de sju stegen mot emotionell balans.

Detta är en serie övningar som tagits fram för att lindra lidande, undvika psykologisk skada från emotionell chock och förebygga olämpliga handlingar som kan skada andra. Dessa är de sju stegen mot emotionell balans.

Hitta din emotionella balans

Tryck på paus för att uppnå emotionell balans

När du hör dåliga nyheter, hamnar i ett gräl eller känner dig besviken är det första steget att stanna upp. När du känner att intensiva och oangenäma känslor bubblar upp så måste du stanna upp. Ta ett ögonblick för att rikta all din uppmärksamhet på den emotionella rörelse som sker inombords.

Det kommer inledningsvis inte vara lätt. Det är normalt. Att hindra en process som varit på autopilot under flera är svårt. Detta eftersom det går stick i stäv med vad du gjort tidigare. Känslor får dig faktiskt vanligtvis att agera på ett abrupt och tanklöst sätt.

Så istället för att drabbas av en emotionell explosion måste du stanna upp, ge dig själv tid att reflektera och värdera vad som sker inom dig.

Om du gör det kan du sätta stopp för din autopilot. Då kommer det vara möjligt att svara på ett annat sätt än du normalt sett gör. Med det sagt är det viktigt att öva eftersom man inte garanterat kommer lyckas inledningsvis. För att hjälpa dig själv ska du prova att öva på en plats som gör dig lugn och avslappnad.

För att uppnå emotionell balans är det viktigt att andas djupt och slappna av

När du tryckt på paus är nästa steg att andas. Du kan uppnå emotionell balans genom att vara uppmärksam på din andning. Lägg märke till delarna av kroppen där känslor visar sig.

Vid tillfällen när du känner dig hyperaktiv eller stressad är det viktigt att andas djupt. Djupandning kommer hjälpa dig att slappna av och återkoppla med dig själv. Målet är att ta tio djupa andetag per minut. Du kanske inte lyckas direkt, för när man är upprörd kan man ta upp till 30 andetag per minut. Det viktiga är att öva och fokusera på det.

När du å andra sidan upplever svåra känslor så kanske du märker att hjärtat slår snabbare. Du kan även känna ett tryck över bröstet eller spänningar i magen. Hur det än ligger till är det viktiga att inte försöka undvika dessa fysiska förnimmelser.

Känslor talar ofta till dig genom kroppen. Det handlar om att ta reda på vilka de är och lugna dem genom din andning. Om du andas och slappnar av kan du minska de fysiska förnimmelser som känslorna medför.

Var medveten om din känsla

Detta steg består av att bekanta dig med känslan på en upplevelsemässig snarare än intellektuell nivå. Med andra ord att känna känslan och allt som kommer med den som en direkt upplevelse. Det kan till exempel vara hur känslan uttrycker sig fysiskt.

Härnäst ska du föreställa dig eller observera vilken situation eller vilka situationer som utlöser känslan. Är det en specifik person eller kanske en tanke? Eller ett minne du har? Nyckeln är att ta reda på källan till känslan och observera alla dess relaterade aspekter.

Sedan måste du identifiera vilken känsla du har att göra med om du vill uppnå emotionell balans. Med andra ord ska du ge den ett namn. Är det ilska, sorg, avund eller kanske rädsla? Vissa forskare tror att när man ger sin känsla ett namn, förlorar den sin kraft.

För att vidare identifiera känslan måste du även ställa flera utforskande frågor till dig själv. Fråga dig hur denna känsla skulle uttrycka sig, vilken nödvändighet den döljer och vad den motiverar dig att göra.

Att vara medveten om en känsla är att observera den utan att döma. På så sätt kan du lära känna den emotionella upplevelsen på nära håll.

Kvinna på berg

Acceptera upplevelsen och tillåt känslan

Detta steg består av att acceptera känslan utan att döma. Och inte bara det, utan att även låta känslan vara, utan att undertrycka eller motsätta sig den.

Detta kommer inte vara roligt i början. Vissa av dessa känslor är trots allt oangenäma. Men det är viktigt att lära känna känslan och att kunna hantera den senare. Så var en åskådare av bortstötningen som upplevelsen väcker hos dig. Observera neutralt försöken att fly från situationen och försvara dig själv.

Men viktigast av allt är att inte göra något. Låt känslan uttrycka sig precis som den är. På så sätt kan du ge känslan utrymme och erkänna den som en del av dig för att finna emotionell balans.

Var vänlig mot dig själv

Mitt i denna djupa process ska du inte glömma att ta hand om dig själv. I dessa sju steg handskas du med saker som kan skada dig, tynga ned dig och överväldiga dig. Under allt detta måste du även sammankoppla med delen av dig själv som är hel och frisk.

Lär känna den del av dig som verkar genom tillgivenhet och kärlek. Om du inte tar hand om dig själv kommer du skada styrkan du behöver för att nå emotionell balans och välmående.

Det kan vara svårt att omfamna och behandla sig själv med kärlek. Om du finner det svårt ska du gå till personerna som alltid finns vid din sida. Leta reda på personer som alltid är villiga att hjälpa dig. De kommer göra det enklare för dig att lindra stress och ångest.

Släpp känslan för att uppnå emotionell balans

Vid det här laget borde styrkan hos känslan minska, sakta men säkert. Det kommer låta dig distansera dig från den. Genom att göra det kan du skilja mellan dig och känslan. Du är inte din känsla, du är bara hem till den under en tid.

Det är viktigt att inse att du endast kommer kunna släppa känslan om du utelämnar den från din interna dialog. Du kan inte tvinga känslan att försvinna. Du måste låta den lösas upp på egen hand. Ur denna synvinkel är en nyckelstrategi för att begränsa känslans kraft att inse att du inte är känslan. Känslan är inte du.

Person på fält

Agera, eller inte, beroende på situationen

När den emotionella stormen är över är det sista steget mot emotionell balans att besluta huruvida du ska skrida till handling. Om situationen kräver ett svar så befinner du dig nu i en bättre position för att agera. Från en fridfull plats och genom att sammankoppla med dina tvivel och önskningar, kommer det vara lättare att agera.

Om ett omedelbart svar inte krävs så är det bäst att vänta tills känslan förlorar sin intensitet; agera inte förrän du förstått dess budskap.

Som du kan se kan en svår känsla förvandlas. Med tid och uppmärksamhet kan den bli till fridfullhet och lugn. Den holländske filosofen Spinoza uttryckte det perfekt: “En känsla som är en passion upphör att vara en passion så snart vi bildar en tydlig och distinkt uppfattning av den.”

Att vara närvarande för dina känslor är nyckeln som öppnar dörren till emotionell balans. Det är ett utövande som kräver tid och färdighet. Men om du lyckas bemästra det så kommer det hjälpa dig att hantera svårigheter och problem i det dagliga livet. Det kommer inte bara förbättra din relation till dig själv, utan även till andra.

Referenser

Simón, Vicente. (2014), Aprender a practicar mindfulness, Barcelona.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.