Nycklarna till att verkligen älska enligt buddhismen

Nycklarna till att verkligen älska enligt buddhismen
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2018

Kärlek är och kommer alltid att vara ett mysterium vi aldrig riktigt kommer räkna ut. Men det är möjligt att förstå många av dess sidor. Buddhister erbjuder oss till exempel nycklarna till att verkligen älska och njuta av känslorna detta medför.

Nycklarna till att verkligen älska är enligt buddhister inte något från en annan värld, utan en simpel användning av sunt förnuft. Deras metod betonar vår förmåga att älska snarare än möjligheten att väcka kärlek hos andra.

Verkligheten lär oss att allt som sås även skördas. Om vi höjer upp vår förmåga att älska kommer resultatet därför bli att vi också kommer älskas. Vad som ges till oss tappar vikt, och vad vi kan ge får äntra scen. Här kommer fem nycklar till att uppnå detta.

“Såra inte andra med vad som åsamkar dig smärta.”

-Buddha-

1. Förståelse – en av nycklarna till att verkligen älska

Ordet “förståelse” går inom kärlek bortom ett simpelt intellektuellt faktum. Det täcker givetvis rationella aspekter, men sträcker sig även längre än så. Det innebär att man förstår med huvudet, men i huvudsak med hjärtat. 

En person med förståelse utvecklar tillräcklig känslighet för att uppfatta de fysiska och emotionella behoven hos andra. Det antyder även att man respekterar dem och försöker uppfylla deras behov.

Förståelse är en av nycklarna till kärlek eftersom den antyder att man kan se den andra personen på dennes nivå, och inte på sin egen. Det hjälper oss att uppfatta och se svagheter såväl som deras tillkortakommanden. Att kunna se dem som någon som inte är perfekt, och som inte bör dömas därefter heller.

Pratande par i solnedgång

2. Få hjärtat att utvecklas

En av nycklarna till kärlek är att uppfylla åtagandet vi har mot oss själva. Först måste vi lära oss att vara lyckliga och må bra, utan behovet av en partner bredvid oss.

Vi kan inte hålla andra ansvariga för att göra oss lyckliga, fylla våra tomrum och uppfylla våra behov. Den som inte kan finna lycka åt sig själv kommer inte finna den genom en annan person heller. Förr eller senare kommer du upptäcka att inget externt kan fylla detta tomrum.

3. Att vara ädel

Ädelhet och vänlighet är otroligt goda krafter. Ibland tror folk att goda personer är de som har svaga hjärtan eller ömtåliga karaktärer. Det är inte sant. Att vara god mot andra är ett beslut som föds ur övertygelse och styrka. Men det är även en av de mest avgörande nycklarna till att älska andra.

Ädelhet karaktäriseras av att vilja andras bästa såväl som att se efter sitt eget bästa. Att inte medvetet eller onödigt skada andra personer. Att kunna känna sympati med andras lidande och vara villig att tillhandahålla stöd när det är möjligt. En god person attraherar andras vänlighet.

Växt i handen

4. Ingen flyktig kärlek

Uttrycket “flyktig kärlek” motsäger sig självt. Kärlek är aldrig flyktig; den lämnar alltid spår. Vad som existerar är önskan att ha flyktiga äventyr och romanser som tillhandahåller sexuell njutning eller näring till ens narcissism utan behov av hängivelse eller lidande.

När någon vill leda livet på detta sätt visar han bara att han inte vill att livet ska beröra honom. Det är som att vilja bada men endast titta på vattnet från stranden. Du kanske uppnår ditt mål att vidröra vattnet utan att bli blöt, men tomrummet inom dig kommer bara bli större och större.

Det kommer en punkt när detta inte tillfredsställer oss alls och tristessen börjar krypa fram.

5. Erkänn kärlekens fyra element

Enligt buddhister har kärlek fyra vitala beståndsdelar. Dessa är vänlighet, medmänsklighet, njutning och fridfullhet. Att inkludera alla dessa aspekter i en relation är en av nycklarna till att älska som aldrig misslyckas. Samtliga är oersättliga.

Par på väg

Vänlighet främjar respektfulla och hänsynsfulla relationer. Medmänsklighet bygger ömsesidig lojalitet och en djup känsla av hängivelse. Lidande delas, och i och med det skapas ett oförstörbart band. Njutning innebär å andra sidan att man söker efter en rad olika delade upplevelser. Fridfullhet är basen för tolerans och god kommunikation.

Som du kan se är nycklarna till att verkligen älska tillgängliga för alla. Vad de kräver är att vi har tillräckligt intresse och villighet att främja dem. De föds inte spontant, utan måste utvecklas tålmodigt. Dess frukter är väldigt söta, och av den anledningen är de värda ansträngningen.

Detta kanske intresserar dig
Legenden om Karl den store, en kärlekshistoria
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Legenden om Karl den store, en kärlekshistoria

Legenden om Karl den store är en av de mest intressanta och skarpsinniga historierna av Italo Calvino, som föddes på Kuba av italienska föräldrar.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.