Bara den som ger kärlek kommer att kunna motta lojalitet

Bara den som ger kärlek kommer att kunna motta lojalitet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Lojalitet är något som många personer pratar om, och som alla säger att de omsätter i praktiken. Men när sanningens ögonblick anländer kommer alla dessa ord att tyna ut i intet. Lojalitet är baserat på respekt och respekt är inget annat än kärlekens frukt. Den mest ärliga formen av omtanke.

Denna term är mer än en simpel personlig värdering; det är en form av inre uppfyllelse som vi bör kunna omsätta i praktiken. För lojalitet är det mest autentiska sättet att ansluta till någon annan och till oss själva. Det är viktigt att vi är lojala mot våra instinkter och intuitioner, samt de personer som ger näring åt och formar våra hjärtan.

Bara den som ger kärlek kan ta emot lojalitet. Lojalitet kan därför acceptera och tolerera misstag, men aldrig svek.

“Fidelitas” har latinska rötter och det ger oss en riktigt spirituell mening: “Att vara enad med Gud och vara lojal till den entiteten”. Nuförtiden, eftersom våra samhällen rör sig framåt i en sådan snabb takt, är det en bra idé att praktisera en sådan fidelitas där vi ansluter till oss själva. Med den där speciella “gudomligheten”, med det där “jaget” som vi ibland inte tänker på.

Ett hjärta som kan ta hand om sig självt och andra med respekt och omtanke har möjligheten att främja mycket mer harmoniska sammanhang och dynamiker och kan bygga mer lojala band, lyckligare sådana.

Låt oss omsätta det i praktiken.

Kvinnor som visar lojalitet

Respekt, lojalitet och mod

Vi vet att “den magiska formeln” många gånger inte fungerar. Den som behandlar andra med respekt kommer alltså inte alltid att få respekt själv. Att erbjuda andra kärlek innebär inte alltid att man kommer att få detta tillbaka. Men detta innebär inte att vi bör sluta omsätta det i praktiken.

Vad du först och främst bör praktisera varje dag är lojalitet mot dig själv. Låt oss ge dig några exempel så att du kan förstå det lite bättre. Tänk dig en person som är med sin partner trots att denne har varit otrogen. Eller tänk dig arbetare som måste utföra olika sysslor som går emot deras värderingar bara för att deras chefer beordrar dem.

Tänk på barn som följer en viss karriär bara för att gå familjens förväntningar till mötes. I dessa fall praktiserar man inte en lojalitet mot sig själv. Den som inte stöder sitt hjärtas röst och som följer externa röster, kommer bara att känna smärta.

Grenar

För att man ska kunna utveckla lojaliteten så krävs det ett stort mått av personligt mod. För att vara oss själva måste vi gå igenom flera strider under våra liv, och detta är något som vi måste ha klart för oss från första början.

Bara den som kan ansluta till sig själv för att praktisera sinnets och hjärtats autenticitet kommer att kunna ge det bästa av sig själv till andra. Denna ärliga och respektfulla kärlek kommer även främja förmågan att bli behandlad med lojalitet.

Att behandla andra med kärlek, en ändring av perspektiv

Wayne Dyer var en av de mest kända psykologerna och författarna till självhjälpsböcker. Hans metod innebär först och främst att man vänder om en tanke för att skapa en ny verklighet.

Låt oss göra detta nu. Det är möjligt att många av oss har internaliserat idén att det är något värdelöst och frustrerande att behandla andra med respekt. För ibland så kommer den som investerar i kärlek bara få besvikelser.

Vi rekommenderar att du följer Dyers förslag, för att ändra några perspektiv, vissa tankar. Gör detta för att förbättra lite av din verklighet.

Katter

Den första aspekten vi bör tänka på är utan tvekan personlig integritet. Våra ord säger alltid vad vi skulle vilja vara, men våra handlingar visar vilka vi verkligen är. Om du tror på respekt ska du därför erbjuda detta. 

Bete dig med omtanke, tro på ödmjukhet och visa alltid reciprocitet. Om det som du får tillbaka inte är vad du förväntar dig så har du i alla fall varit lojal mot dig själv.

Att vara lojal innebär att man pratar ett lugnt språk. Förlåt misstag, lita på folk tills de visar dig motsatsen och ha förmågan att visa ett lugnt och respektfullt hjärta även när du märker att en storm är på väg. Detta kommer att låta dig bibehålla en inre frid.

Kom ihåg att kärlek är synonymt med lojalitet. Det är en implicit pakt som du etablerar med din partner, din familj och dina barn. Om du älskar någon, svik inte denne. Och om du älskar denne, skapa inte falska illusioner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.