Våra handlingar definierar oss, inte våra ord

29 januari, 2016

Du har säkert många gånger blivit både förvånad och besviken över andra människors handlingar. Du har upplevt både hur det var innan och efter du blev sviken, och förändringen har känts som en riktig smäll.

Då detta händer kan det ibland vara svårt att definiera exakt den anledning som har gjort att vi känner oss så emotionellt tagna p.g.a. vad någon har sagt eller gjort. Det som ofta känns tyngst är att personen har försökt maskera sina handlingar med ord.

Det finns många människor som uppför sig på detta sätt. De är inte konsekventa med vad de säger och vad de gör. De avger ofta löften i förbifarten som de kanske egentligen inte kan hålla.

Flicka

Vi definieras av handlingar och inte ord

När vi pratar för mycket kan det orsaka problem. Vi måste fråga oss om vi verkligen kommer att kunna genomföra det som vi har sagt.

Det kan nog sägas vara bra att vi inte definieras av vad vi säger, för då hade vi levt i en värld som hade varit alltför idealisk för att verkligen vara sann. Med andra ord hade bilderna av oss själva inte stämt överens med verkligheten.

Med andra ord så är det ok och till och med bra att vi begår misstag eftersom detta innebär att våra relationer kommer att mogna. Med andra ord är osäkerhet inte synonymt med kaos.

Och även om världen hade varit väldigt tråkig ifall allt hade varit perfekt bör vi ändå försöka förbättra oss själva. Vi bör försöka att vara så konsekventa som möjligt så att vi inte sårar de personer vi har runt omkring oss genom att inte vara autentiska.

handlingar och inte ord

Bli inte rädd ifall din bild av de omkring dig inte stämmer

”Och vad har du lärt dig efter all smärta och alla besvikelser?”

Jag svarade: ”Jag har lärt mig att alltid le.”

Vi skapar oss alltid en bild av de vi har runt omkring oss. Men människor är ofta inte svarta eller vita, utan de uppvisar olika färger från en situation till en annan.

Vi är ofta alltför strikta när vi bildar oss dessa uppfattningar, vilket ofta gör att vi blir besvikna i slutändan. När det gäller oss själva så är vi dock inte alltid lika strikta med den bild som vi målar upp, och i detta fall tillåter vi mer fel än vi gör hos andra.

Lösningen består till viss del av att inte ha alltför strikta förväntningar. Andra människor kommer inte alltid att bete sig och göra som vi vill.

Blåser

Vi är impulsiva varelser…

Faktum är att det inte är alltför enkelt att vara konsekvent eftersom man i vilket ögonblick som helst kan bli förblindad av sina egna känslor. Detta är något som ofta kan hända.

Vi måste arbeta med oss själva för att inte bli offer för våra egna känslor, vilket skulle göra oss inkonsekventa.

Vi definieras av våra handlingar och inte av våra ord, och vi bör därför både arbeta med oss själva och inte ha en alltför strikt bild av andra.

Det bästa sättet att skydda sig mot dåliga erfarenheter är att inte ha alltför höga förväntningar. Ingen människa agerar rätt i alla situationer, och ingen är perfekt.