Förbättra självkänslan genom att vara realistisk

Förbättra självkänslan genom att vara realistisk
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att förbättra självkänslan är ett av de främsta målen för många terapeutiska ingripanden – ett av de grundläggande elementen för att hjälpa oss att komma på rätt köl. Detta eftersom hög självkänsla stärker vår emotionella immunitet och bibehåller vår förmåga för motståndskraft. Ett sätt att göra detta på är genom att vara realistisk.

Att få bättre självkänsla kräver, precis som andra psykologiska utmaningar, användning av olika verktyg och strategier. Detta eftersom en sjunkande självkänsla kan ha sina rötter i olika faktorer. En av de viktigaste är vårt attributionssystem och nivån av inflytande vi tror vi har över vad som sker med oss.

“Låt självkänsla är som att köra genom livet med handbromsen i.”

-Maxwell Maltz-

Vad är kausal attribution och hur kan den skada vår självkänsla?

När självkänslan är låg tänker vi vanligtvis att det som drabbar oss är en konsekvens av personliga faktorer, interna faktorer, som vi inte kan förändra. Vi tillskriver oss själva den “olycka” som drabbat oss. Vad tänker till exempel en  person som får sitt hjärta krossat? Han tror att det var hans eget fel att relationen tog slut.

Kvinna i låda

Därför börjar negativa tankar dyka upp, såsom “Jag är inte tillräckligt bra för henne”, “jag förtjänar henne inte”, “Allt är mitt fel”. I verkligheten delar båda parterna ansvaret när en relation tar slut. Oftast kan man inte lägga skulden på bara en person, även om båda känner så.

När ett uppbrott sker är det därför normalt att skuldkänslor dyker upp. När de dyker upp kommer hög självkänsla att lätta på bördan och undvika ett sammanbrott, vilket betyder att personen kommer vara realistisk med de kausala attributionerna. Samma sak sker med alla situationer i livet.

Och inte bara det, för personen tenderar även att göra externa attributioner för de bra saker som drabbar denne. Han kanske tror att han blev befordrad på jobbet eftersom chefen är snäll, inte för att han är kvalificerad. Vad som sker härnäst är att han aldrig är nöjd med sig själv när han belönas eller får erkännande.

“Fram tills att du värderar dig själv kommer du inte värdera din tid. Fram tills att du värderar din tid kommer du inte göra något med den.”

-M. Scott Peck-

Att lära sig att ändra den kausala attributionen för att förbättra din självkänsla

Så vad kan man göra för att förändra den kausala attributionen, vara realistisk och därmed höja självkänslan? Låt oss börja med att ta ett steg bakåt och sätta saker i perspektivPå så sätt blir det möjligt att göra en extern granskning; en som justeras efter verkligheten och inte kretsar kring våra misstag.

Det är precis som när vi jämför våra liv med personerna vi ser på sociala medier: det fungerar inte när den kausala attributionen blir för optimistisk, för till slut måste vi se verkligheten, vilket gör allt värre.

Det är därför vi bör ifrågasätta till vilken grad vi har inflytande över vad som sker med oss och vilka andra element som kan ha influerat resultatet. Vi måste lära oss att tillskriva oss själva det bra som sker om så faktiskt är fallet. Man kommer vara realistisk, lära sig och förbättra självkänslan.

Tjej tar selfie

Att vara realistisk: beskyll inte dig själv för saker du saknar kontroll över

Vi måste även tänka på huruvida vi kan tillskrivas de dåliga sakerna och sluta beskylla oss själva för situationer där vårt inflytande varit minimalt eller icke-existerande.

Om vi är huvudsakligt ansvariga för något dåligt kommer det dessutom inte göra oss någon nytta att bestraffa oss själva efter att vi har analyserat och lärt oss av det. Genom att lära oss av våra misstag kommer det bli svårare att upprepa dem i framtiden, och vi undviker att skada vår självkänsla.

“När du återfår eller upptäcker något som när din själ och medför glädje, ska du bry dig om dig själv tillräckligt för att bereda plats för det i livet.”

-Jean Shinoda Bolen-

Om vi följer dessa steg kan vi fortsätta att utvecklas och förbättras. Att vara kapabel att analysera oss själva på ett realistiskt sätt kommer hjälpa oss att få en bättre justerad syn på våra styrkor och svagheter. Detta kommer förbättra vår självkänsla och underlätta självbemäktigande.

Vi kommer kunna välja bättre mål att investera våra resurser i.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.