Hur man skapar en attraktiv och karismatisk personlighet

Karisma är förmågan att locka, charma och påverka människorna omkring dig på ett autentiskt och spontant sätt. Är du intresserad av att utveckla denna egenskap? Idag ska vi förklara hur det går till.
Hur man skapar en attraktiv och karismatisk personlighet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är det möjligt att skapa sig en mer attraktiv och karismatisk personlighet? Även om det är omöjligt att helt förvandla den du är så kan du dock träna dig själv att förbättra vissa egenskaper som kommer att inspirera andra.

Den bortgångne författaren P.D. James sa att vissa människor har äkta charm. Sann karisma kommer från hjärtat. Du kan inte fejka den. Följaktligen är en av nycklarna att utveckla gnistan i din personlighet som lockar och motiverar människor att vara uppriktiga.

Om du försöker tvinga fram det så kommer du att distansera människor. De kommer att märka direkt att du fejkar. Människor har en ganska exakt radar för falska leenden och attityder. Om du verkligen vill vara mer karismatisk, kom ihåg att du inte kan tvinga fram det.

Det som ofta gör människor attraktiva är inte deras fysiska attribut. Snarare är det deras självförtroende, positivitet och enkla vänlighet som får andra att känna sig tillfreds.

En man i kostym ler stort

Nycklarna till att utveckla en mer attraktiv och karismatisk personlighet

Den första frågan vi behöver svara på är vad som gör en person karismatisk. När vi pratar om karisma pratar vi i grunden om en social färdighet. Det är förmågan att locka andra, applicera inflytande på dem och göra det på ett naturligt sätt. Du måste kunna läsa människor (och vara charmig nog) så att ingen står likgiltig inför dig.

Karisma kan vara mycket hjälpsamt i ditt yrkesliv, för att inte tala om ditt sociala liv. Karisman ger din personlighet det inslag av positiv entusiasm som får människor att gilla dig. På det sättet ger du andra människor en positiv känsla som förbättrar kommunikationen och gör det lättare att hitta gemensamma ståndpunkter, bland annat.

Du kanske frågar dig själv om karisma är någonting man föds med eller något man skapar. Svaret är att vem som helst kan lära sig att vara karismatisk. Strategierna för att utveckla en mer attraktiv och karismatisk personlighet är varken komplexa eller mystiska.

Även om filosofen och psykologen Max Weber beskrev karisma som en ”övernaturlig gåva”, ser vi den nu i ett annat ljus. John Antonakis från universitetet i Lausanne (Schweiz) har spenderat mer än ett decennium på detta ämne. Hans studie från 2011, Can Charisma Be Taught? Tests of Two Interventions, är ett av de bästa referensverken på ämnet som finns idag.

Entusiasm och självsäker kommunikation

Människor som älskar vad de gör är alltid attraktiva. Deras entusiasm visar deras passion för livet, andra människor och allt de tror på. Positiv energi och motivation är en av de två viktigaste delarna för att utveckla en mer attraktiv och karismatisk personlighet.

Den andra väsentliga komponenten är självsäker kommunikation. Du vill inte vara en av de människor med en sötsliskig personlighet, eller någon som försöker skämta om allt bara för att få ett skratt. Din karisma måste komma från en plats av självförtroende och lugn.

Det är därför du måste lära dig att kommunicera på ett självsäkert sätt. Tala tydligt och respektfullt. Lär dig sätta gränser och hävda dina rättigheter.

Självförtroende (kombinerat med enkelhet)

Om du är för säker på dig själv kan folk tolka det som arrogans. Hitta en balans för att se till att du inte blir uppfattad som egocentrisk.

Målet är att utveckla karisma på ett hälsosamt, respektfullt och ödmjukt sätt. Självförtroende och ödmjukhet är de enda vägarna för att bli riktigt charmig.

Att veta hur man lyssnar och vikten av ansiktsuttryck

Bra kommunikationsförmåga är viktigt, men det är bara en del av hela paketet. Om du vill vara mer attraktiv och karismatisk måste du veta hur du ska lyssna och vad dina ansiktsuttryck säger till den andra personen.

  • Om du är en bra lyssnare får du talaren att känna sig bekväm. Detta får dem också att känna sig validerade, accepterade och att det de säger är viktigt och intressant.
  • Försök att alltid hålla ögonkontakt. En annan subtil men viktig strategi är att lära sig att ”le” med ansiktet.

För att utveckla en mer attraktiv och karismatisk personlighet behöver du emotionell intelligens

Karismatiska människor är minnesvärda eftersom de är mästare på emotionell intelligens. De förstår hur man reglerar sitt humör så att miljön blir lugn, positiv och gemytlig. Som vi nämnde ovan är det inte saker som bara går att fejka. Som ett resultat, om karisma är ditt mål, får du inte fångas av dina frustrationer, din oro och din rädsla.

Dessutom har karismatiska människor en mycket utvecklad känsla av empati, utmärkta sociala färdigheter och är bra på att få kontakt med andra. Om du vill göra ditt avtryck på andra måste du veta hur du kan röra människors hjärtan. Därför är empatisk kommunikation nyckeln. Du måste veta hur du uppmärksammar andras känslor och får dem att känna sig självsäkra.

En kvinna med attraktiv och karismatisk personlighet

Var inte rädd för att vara sårbar

Människor som försöker verka oövervinnliga är vanligtvis inte så lätta att närma sig för andra. Det beror på att de tar avstånd från just det som definierar oss som människor. Så om du vill vara mer attraktiv och karismatisk, var inte rädd för att visa din sårbara sida.

Att vara sårbar gör dig också mer äkta. Det finns ingen anledning att låtsas vara något du inte är. Om du slutar låtsas kan du också sluta vara rädd för att göra misstag, att vara emotionell, att falla och att misslyckas. Karismatiska människor bär sin mänsklighet som en fana.

Sammanfattningsvis är att lära sig att vara mer karismatisk inte så svårt som man kanske tror. Vi är alla kapabla att röra hjärtan hos dem runt omkring oss samt ha ett positivt inflytande på världen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Antonakis, J. (2017). Charisma and the “New Leadership”. In J. Antonakis & D. V. Day (Eds.), The nature of leadership(3rd ed., pp. 56-81). Thousand Oaks: Sage Publications.
    • Antonakis, J., d’Adda, G., Weber, R. A., & Zehnder, C. (2015). Just words? Just speeches? On the economic value of charismatic leadership. NBER Reporter, 4.
    • Antonakis, J., Fenley, M., & Liechti, S. (2011). Can Charisma Be Taught? Tests of Two Interventions. The Academy of Management Learning and Education, 10(3), 374-396.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.