Tre innovativa tekniker för att kommunicera bättre

Tre innovativa tekniker för att kommunicera bättre
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 augusti, 2020

Att kommunicera bättre är ett sätt att göra sitt liv enklare och mer givande. Många av våra svårigheter med andra, och även med oss själva, kommer från vår oförmåga att kommunicera. Detta är ett viktigt område eftersom det är genom verbala och icke-verbala språk som vi talar om för världen vem vi är.

God kommunikation underlättar och främjar ömsesidig förståelse. Därför ger kommunikation oss förmågan att förstå oss själva samt andra. God kommunikation gör att vi kan uttrycka det vi vill uttrycka i rätt tid. Det gör att andra kan tolka budskapet som vi försöker förmedla på rätt sätt.

Jag misstror oförmågan att kommunicera. Det är källan till allt våld.

-Jean Paul Sartre-

Dessutom kräver naturligtvis kommunikation att du kan lyssna och också tolka vad andra försöker kommunicera till dig. Det verkar enkelt, men det är inte så enkelt. För att uppnå detta måste du avyttra dig själv från fördomar, förutfattade meningar och filter som kan leda till att du snedvrider vad folk säger.

Det bästa skälet till att investera energi i den här uppgiften är att god kommunikation ökar din livskvalitet. När du uttrycker dig på ett äkta sätt känner du dig mer fri. Din börda minskar. Inget tungt som du misslyckats med att utrycka kväver dig. Nedan följer tre tekniker som kan hjälpa dig att förbättra din kommunikationsförmåga.

1. Strategi för att kommunicera bättre: ersättningar

Denna strategi för att kommunicera bättre består av att ersätta uttryck, gester och beteenden. Vi har alla en slags intern termometer eller intuition som sätter igång ett larm när vi uppfattar att vi kommunicerar dåligt.

Kontorspersonal lär sig att kommunicera bättre

Tanken är att identifiera vilka element som kommit in när kommunikationen med andra inte är effektiv. Du bör koncentrera dig på eventuella missförståenden hos din samtalspartner. Vid vilken tidpunkt skedde missförståndet? Använde du ord eller fraser som störde den andra personen? Vilket kroppspråk, vilka uttryck och vilken åsikt uttryckte du?

Du kan dra värdefulla slutsatser som hjälper dig att kommunicera bättre genom att ställa dessa frågor. Meningen med allt detta är att ersätta de negativa beteenden som hindrar dig från att vara tydlig, öppen och självsäker i din kommunikation.

2. Öka eller minska

Att förbättra din kommunikation är specifikt inriktad på volymen eller mängden av dina uttryck. För att kommunicera bättre; identifiera vad som saknas eller innefattas i dina budskap.

I princip är tanken att du fokuserar på basenheten: ordet. Använder du få eller många ord? Använder du tillräckligt med ord för att bli förstådd, eller försöker du bara använda de absolut nödvändiga? Eller utvecklar du till och med de minsta detaljerna så att den andra parten förstår bättre? Använder du alltför svåra ord?

Om du vill kommunicera bättre måste du undersöka ditt icke-verbala språk. Du kan även gå för långt eller ha defekter på detta område. Om ditt språk har väldigt lite uttrycksfullhet beror det kanske på att du inte räcker till i det du försöker säga. Du kanske saknar förtroende för att uttrycka dina känslor. Om detta uttryck är överdrivet är det möjligt att ditt sätt att kommunicera skrämmer eller kväver andras kommunikation.

3. Eliminering

Det finns aspekter som är en del av vårt sätt att vara. Du kan inte och borde inte göra dig av med dem eftersom de är en väsentlig del av din identitet. Men det finns också beteenden som bör elimineras om ditt mål är att kommunicera bättre. Bland sådana beteenden finns rädslan för att uttrycka sig inför andra.

En ung man med skjorta och slips

Rädslan för att kommunicera vad vi tänker eller känner är förankrad i neuroticism. Människor bör kunna uttrycka sig under alla omständigheter. Det vi kan välja är hur vi uttrycker oss. Det är sant att inte alla lyckas använda sig av flytande kommunikation. Men vi borde alla kunna uttrycka vad som finns i vår inre värld till andra.

Därför är det bättre att eliminera (eller åtminstone försöka eliminera) beteenden som håller oss tysta när vi faktiskt vill prata. Det ligger i varje persons rätt att uttrycka sig när man vill. Detta är ett beslut som kräver styrka och karaktär, men det är väl värt ansträngningen.

Dessa tre tekniker hjälper dig att kommunicera bättre så länge du följer dem och internaliserar dem. Det är värt att göra eftersom god kommunikation berikar dina relationer med andra. Du kommer också att kunna förbättra din interna dialog och initiera beteenden som är mer konsekventa med dina värderingar och intressen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.