Paradoxal kommunikation: 6 nycklar till förståelse

Paradoxal kommunikation: 6 nycklar till förståelse
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2022

Varför säger vi ibland ja när svaret inombords är ett rungande nej? Varför föredrar vi att vara tysta och inte säga nåt när det faktiskt är helt uppenbart för oss vad vi vill göra? Vad ligger bakom detta? Svaret på detta är paradoxal kommunikation.

Dag efter dag finner vi oss i en mängd olika förhållanden. Av den anledningen är mänsklighetens mål, hela tiden faktiskt, att förstå varandra. Ska det vara så svårt?

Ja, men nej, och raka motsatsen

Förhållandet vi har med andra bestäms i stor utsträckning av sättet vi kommunicerar på. Det vi inte säger såsom antagningar, lögner eller tvetydigheter är inte kompatibla med direkt och tydlig kommunikation.

Paradoxal kommunikation är en motsättning som följer på en korrekt sammanfattning av överensstämmande premisser. Även om det kan verka vara svårt att få ihop kanske det här samtalet mellan mor och dotter kan hjälpa dig att förstå det bättre:

 • “Älskling, kan du hjälp mig att duka bordet”
 • “Mamma, jag tror att jag kanske inte stannar till middagen idag. Jag tänkte gå på bio med mina kompisar, okej?”
 • “Nå, det är upp till dig…”

Även om modern helt säkert vill att dottern stannar på middag ger hon beslutsfattandet till dottern med sina ord. Modern tänker en sak, säger motsatsen och hennes dotter måste dra slutsatsen om vad hon tror att modern vill säga. Att erkänna moderns dolda interna version samt hanteringen av de uppenbara uttryckta orden orsakar interna konflikter . Vad hon än gör kommer att påverka sin mor, orsaka en förändring i förhållandet. Detta är ett exempel på paradoxal kommunikation.

Om modern hade sagt vad hon egentligen ville skulle hon ha sagt:

“Nej, det är bättre att du stannar här och äter med oss. Du kan gå på bio med dina kompisar en annan dag.”

Varje dag stöter vi på situationer som denna och vi är bara vagt medvetna om dess dynamik. Det är klart att innehållet av meddelandet inte är det enda som räknas. Det finns också en dold avsikt bakom det.

Paradoxal kommunikation karaktäriseras av tvetydighet

“Berätta för mig så att jag kan lugna ned mig”, kan egentligen betyda “ingenting du säger eller gör kommer att kunna lugna mig”. En sak och dess motsats.

Paradoxal kommunikation baseras på mångfalden sätt vi kan tolka samma budskap. Vi tvekar på den andra personens avsikter och väljer att tolka vad de säger på ett sätt som passar oss eller det vi tror att de menar.

Poängen är att förklaringen vi skapar kanske inte sammanfaller med den av vad den andra faktiskt försöker överföra till oss. Eller så kanske den gör det. Och här skapas osäkerhet, förvirring och missförstånd.

Ju mer direkta vi är om det vi vill säga, ju mindre utrymme ger vi åt tvetydighet. Det ger oss bättre kvalitet på vår kommunikation med andra.

Logiken bakom Watzlawicks teori om missförstånd

Paul Watzlawick var en österrikisk teoretiker och psykolog som är en referens inom psykoterapifältet. Hans forskning försökte förklara varför det ibland är så svårt att förstå metakommunikation och så lätt att göra det motsatta: undvika kommunikationen. För att förstå detta, är det bra att känna till hans fem axiom om kommunikation:

 • “Man kan inte kommunicera”. Kommunikation inträffar alltid. Vi sänder till och med ut budskap som vi inte vill kommunicera. Tystnad är också kommunikation.
 • All kommunikation har ett innehåll (det du talar om) och en förhållandenivå (kontexten av samtalet).
 • Förhållandets natur beror på sättet som varje person organiserar sin kommunikation mellan sig: den kommunikativa processen är system av feedback: det finns en sändare och en mottagare.
 • Det finns två former av mänsklig kommunikation: digital och analog. Vi kommer att tala mer om båda nedtill.
 • Kommunikations utbyten kan vara symmetriska eller komplementära. Detta beror på huruvida förhållandet är jämställt eller inte.
svårt med paradoxal kommunikation

Det finns två typer av mänsklig kommunikation

För Watzlawick finns det två typer av språk för att uttrycka samma innehåll: analog och digital.

 • Digital: vad som är sagt. Detta har inget att göra med datorer. Det hänvisar till innehållet i budskapet självt. Vad som direkt går att förstå, som inte behöver översättas. När någon säger “Jag behöver mer kärlek”, “Jag är väldigt glad”, “Jag vill att du värdesätter mig”. Du måste inte tolka det. Meningen och orden möts halvvägs.
 • Analog: vad som egentligen menas. Vilken typ av intentioner gömmer sig bakom orden? Den här typen av kommunikation kräver att vi tolkar den också.

I föregående exempel överför modern dessa två typer av kommunikation till sin dotter:

 • Digital: “Det är ditt val om du stannar på middag eller går på bio”.
 • Analog: “Stanna här, eftersom du vet att jag förväntar mig det”.

Dubbelbindningsteorin

På samma sätt som föregående typer av kommunikation kan sammanfalla, kan de också motsäga varandra. Språk och ord har inte dubbel mening i sig själva. Vi skapar den dubbla meningen.

Författare som Bateson, Jackson, Haley och Weakland djupdök i detta fenomen. De talade om förekomsten av en dubbelbindning: paradoxen skapar motsättning. De studerade den här typen av paradoxal kommunikation hos patienter som diagnosticerats med schizofreni.

Med resultaten av deras forskning försökte de förklara hur en familjekontext och kommunikation påverkar uppkomsten och underhållandet av den här sjukdomen. De definierar dubbelbindningen som ett sjukt förhållande som har följande egenskaper och karaktärsdrag.

 • Det uppstår när en väldigt intensiv eller känslomässigt laddad situation utspelar sig.
 • Det finns paradoxal kommunikation: två motsatta budskap skickas på samma gång. För det mesta är ett verbalt och ett icke-verbalt. De tidigare diskuterade typerna av kommunikation (analog och digital) passar inte.
 • Det råder ett ojämlikt förhållande mellan personen som utfärdar meddelandet och personen som mottar det. Personen som utfärdar meddelandet förhindrar den andra från att tyda det och tala om motsägelsen. Likaså ger de dig inte utrymme att agera. Vad du än gör så sitter du i kläm.

Hur ser dubbelbindningsteorin ut?

Bateson illustrerade dubbelbindningen med ett väldigt avslöjande exempel. Han visade en familj i vilken den äldre brodern konstant hackade på sin yngre bror. Hans yngre bror var dessutom ett blygt barn.

Retningarna når en sådan grad att den yngre brodern skriker av frustration och hjälplöshet när han känner sig trakasserad. Konsekvensen är att den äldre brodern slutar besvära honom, men att föräldrarna straffar den yngre brodern för hans skrikande.

I den här situationen mottar barnet två totalt motsatta budskap. Å ena sidan måste han uttrycka sina känslor för att bli accepterad (eller för att inte bli besvärad/retad). Å andra sidan kan ha inte visa sina känslor för att bli accepterad på ett annat sätt (om du visar dem får det konsekvenser). Vilket alternativ bör han välja?

Författarna slog fast att dubbelbindningen är en dysfunktionell och obalanserad form av kommunikation som får folk att bli desorienterade och förvirrade. Mottagaren vet inte vad denne ska tro och detta leder till en serie möjliga störningar och svårigheter i förhållandet med andra och med sig själv.

barn förstår inte paradoxal kommunikation

Som vi kan se omges vi av paradoxal kommunikation och dubbelbindningar.  Ett annat exempel på detta är när vi ser en skylt som säger “läs inte detta,” och sedan en uppmaning såsom “var mer spontan” eller “var inte så lydig”. De söker alla en motsatt reaktion i förhållande till vad de utlyser.

Vi rekommenderar videoklippet nedan. Det ger exempel på paradoxal kommunikation och dubbelbindning i en familjekontext.

Hur paradoxal kommunikation kan orsaka konflikter för par

När problem uppstår i romantiska relationer är det oftast på grund av en brist på ömsesidig kommunikation. Precis som med vår familj ger vi även motstridiga budskap till vår partner om hur vi känner och vad vi vill.

 • Fru: “Idag hade jag en utmattande dag på jobbet. Och som smör på moset har barnen lämnat en fruktansvärd röra efter sig i vardagsrummet!”
 • Man (tänker): “Vad vill hon? Jag kom precis hem och jag är trött med. Du ber väl inte mig att städa upp rummet eller?
 • Man (säger): “Nå, varför städar du inte upp det?

Sättet mannen svarar sin fru på är avslöjande. Inte antar han enbart att hans fru indirekt ber honom att plocka upp i rummet; men hans svar är långt utanför kontexten och  gränsar till direkt otrevlighet.

Det bästa alternativet hade varit om han frågat henne: “Vill du att jag ska städa upp det? Kan jag hjälpa dig? Vad behöver du? Men han beslutar, baserat på sin tro och djupa antagningar att hennes intention inte är att städa upp.

par som grälar

Vad detta innebär för förhållandet

Detta visar att ingen av dem uttrycker sina intentioner med tillräcklig tydlighet. Dessutom är paradoxal kommunikation normalt sett inte en engångshändelse utan har en snöbollseffekt. Den släpas normalt vidare från samtal till samtal och kan bli kronisk i förhållandet.

I parterapi kan terapeuten se hur ett par darrar med gester och utfärdar aggressiv kritik medan de döljer sin fientlighet med ett språk som verkar tillgivet eller vice versa.

Att identifiera paradoxen hjälper ibland, att läsa den andra eller veta vad de tänker även när de inte säger något. I andra situationer kanske vi inte vill förstå och det kan få allvarliga skadliga konsekvenser för förhållandet och medföra stora konflikter. Vi vill understryka att: för att kunna kommunicera ordentligt måste vi först förstå oss själva.

“Dina antaganden är dina fönster mot världen. Tvätta av de då och då, annars kommer det inte in något ljus.”

-Isaac Asimov-


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.