Emotionell manipulation: vanligt vid interna konflikter

Emotionell manipulation: vanligt vid interna konflikter
Alicia Garrido Martín

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Garrido Martín.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Du är förmodligen van vid att höra om emotionell manipulation. Du vet hur den ser ut och offren den lämnar bakom sig. Det är utan tvivel en typ av beteende som är extremt skadligt för offret. Vad som gör det så farligt är att det är tyst och svårt att upptäcka.

En person som använder emotionell manipulation har allt perfekt planerat i sitt huvud. Hon vet sitt offers svagheter och hur man kommer förbi eventuella försvar. Att få vad hon vill ha kan betyda att hon verkar vara offret och den andra personen förövaren. Hon vill att den andra personen erkänner att han har fel och går med på vad manipulatören vill.

Emotionella manipulatörer får även vad de vill ha när de kan generera vissa känslor hos den andra personen för att gagna sina egna intressen. Planen är som sagt helt planerad. De har inga problem med att använda vilka medel som helst för att böja den andra personens vilja och få vad de vill ha.

Emotionell manipulation kommer ofta från kognitiv dissonans

Du vet förmodligen att emotionella manipulatörer använder vad psykologer kallar för “kognitiv dissonans“. Detta refererar till en inre konflikt som sker i våra sinnen när vi har två tankar som inte är konsekventa eller när en tanke inte passar in i vårt trossystem eller beteende.

Inre konflikter hos manipulatören

Denna inre konflikt, denna spänning som gnager på våra tankar, har ett märkligt resultat. Hjärnan gör vad som helst för att undvika detta kognitiva främlingskap som vi hamnat i utan att inse det. Denna känsla av inre inkonsekvens stör oss så mycket att vi gör vad som helst för att bli av med den.

Vi behöver finna inre samstämmighet mellan våra tankar och känslor, mellan våra övertygelser och våra attityder… Mellan vad vi tänker och hur vi agerar. När vi finner oss själva vid ett vägskäl kommer vi ta oss ut till varje pris, även om det innebär att vi måste lura oss själva.

Emotionell manipulation är kognitiv dissonans bästa trick

Som vi sade tidigare kommer människor göra vad som helst för att undvika att spendera tid med denna obehagliga känsla som tar över kroppen. Vi undviker medvetenhet om information som ökar dissonansen och slår dövörat till allt som kan destabilisera oss ännu mer.

Emotionella manipulatörer vet hur man agerar inför kognitiv dissonans. De utövar självbedrägeri för att uppnå sitt mål. Det finns till exempel personer som känner sig inkapabla att avsluta kärleksförhållanden, så de gör allt i sin makt för att vända på situationen så att partnern avslutar förhållandet istället.

Jörgen vill lämna Maria eftersom han precis träffat en kvinna som han har ett speciellt “band” med. Maria känner inte till detta och vill inte lämna honom eftersom hon är förälskad. I denna situation kommer Jörgen göra allt han kan för att få Maria att lämna honom, och i slutänden avslutar hon relationen.

Senare kommer han få henne att känna sig som den enda ansvarige för separationen. “Nej, du var den som lämnade mig, jag sade aldrig något!”

Att manipulera andra

Manipulatörer överför skuld till den andra personen och exkluderar sig själva

Jörgen befinner sig i den obehagliga situation som inträffar på grund av att det han skulle vilja vara (trogen) kolliderar med vad han för tillfället är (otrogen). För att lösa problemet väljer Jörgen emotionell manipulation av Maria så att hon måste fixa situationen och blir den skyldiga.

Maria har förmodligen ingen aning om vad som verkligen försiggår, för få kan tänka sig att deras partner skulle bete sig så här. Å andra sidan kanske Jörgen inte heller är fullt medveten om sitt beteende.

Jörgen tror inte att han kan avsluta förhållandet han vill avsluta. Speciellt inte nu när han träffat en annan kvinna. Han vill inte vara den som avrättar relationen, så han gör vad som helst för att skydda sig själv och verka vara offret. För att inte acceptera verkligheten eller ta ansvar kommer han manipulera Maria tills han får resultat, utan att bry sig nämnvärt om hennes lidande.

Om Maria är den som lämnar honom måste han inte känna sig skyldig för att ha velat lämna henne för någon annan. Det skulle nämligen “se dåligt ut” och orsaka problem senare. Om Maria lämnar honom löser han däremot denna inre konflikt och gagnas av situationen.

Emotionell manipulation föds ur kognitivt kaos. Sinnet kommer göra vad som helst för att finna en väg ut ur dissonansen. Det kommer finna en bödel, en skyldig part som får manipulatören att verka som ett offer eller sätta denne i en situation som rättfärdigar tankarna eller beteendet.

Den andra personen kommer alltid vara den skyldiga. I slutänden är emotionella manipulatörer alltid den olyckliga parten i relationen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.