Effekterna av tystnadspakter inom familjen

Effekterna av tystnadspakter inom familjen

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2019

Tystnadspakter inom familjen är generellt sett överenskommelser som folk gör utan att man talar om det öppet. Det involverar att man åtar sig att inte säga något om ett visst ämne, en viss händelse eller till vissa personer. Man har dem eftersom det kan ha förödande konsekvenser att säga något.

Dessa tystnadspakter handlar ofta om ett ämne som folk behandlar som tabu. Ett tabu implicerar ett visst antal speciella uppfattningar. I detta fallet är det uppfattningen att man bör undvika att prata om ett visst ämne eftersom det kan innebära att man rör upp stämningen rörande något som är känsligt. Det kan också handla om en social princip. Eller så kanske det är en väldigt respekterad värdering.

“Ibland är tystnaden den värsta typen av lögn.”
Miguel de Unamano

Varje familj har saker som det är svårt för dem att prata om. En tragisk död, någons självmord, en graviditet utanför familjen, etc. Men det är en sak att ha svårt att prata om något och en annan att skapa tystnadspakter. Det är vad som händer då konsekvenserna går långt utöver att man bara känner obehag eller skam.

Pojke som står vid havet.

Tystnadspakter inom familjer och överträdelser

Det sägs att att det inte existerar om man inte pratar om det. Det där verkar vara den främsta logiken inom tystnadspakter. Folk förseglar sina läppar för att låtsas som om inget någonsin har hänt. Och då alla låtsas är det enklare att trycka ut det som hänt ur medvetandet.

Det finns två huvudämnen som ofta leder till tystnadspakter inom familjen. Faktum är att detta även stämmer på en social nivå. Ett av dessa ämnen är kriminalitet och det andra är allt som har att göra med sexualitet. Båda dessa saker kommer förr eller senare att ha fruktansvärda konsekvenser för psyket hos alla de involverade parterna. Och ibland kan det också förekomma juridiska konsekvenser.

De saker som folk håller tyst om i det första fallet är rån, mord eller ett liv fullt av kriminalitet. När det kommer till det andra ämnet så är det saker som förbjudna sexuella relationer. Detta involverar incest, sexuella övergrepp, homosexuella relationer och relaterade ämnen. Detta är saker som kan dela en familjehistoria på mitten.

Vikten av tystnad

Många gånger så involverar en tystnadspakt en hel generation inom en familj. Den generation där allt hände är den generation som bannlyser ämnet, och barnen kommer sedan ärva detta förbud. Och faktum är att det oftast blir värre över tid. Det som man aldrig förlorar är vikten av tystnaden när man har att göra med något avskyvärt. Det får ofta dessutom en större betydelse då man håller tyst om det.

Tystnaden är ett sätt att förneka något och låsa in det. Men psykoanalysen har alltid påmint oss om att det vi förnekar och trycker ner kommer komma tillbaka. Det fungerar aldrig att hålla tyst om något. Sanningen kommer alltid tillbaka.

Spåren av det som ingen pratar om finns alltid inlåsta någonstans. Den där platsen kan vara ett sätt att känna eller tänka. Den där tystnaden blir till fobier eller sjukdomar, undertryckta skuldkänslor eller konstiga atmosfärer. Tystnaden är tung, även för personer som inte är en del av familjens tystnadspakt.

Fiskmåsar vid havet.

Effekterna av tystnadspakter inom familjen

Att vägra säga något som är viktigt kan ha förödande konsekvenser. Så till en början kommer det bara vara en hemlig sanning. Men därefter kommer det nästan alltid att leda till ett trauma. Och trauman leder bara till ändlösa repetitiva cykler.

Det är anledningen till varför beteendet ofta upprepas i senare generationer om det exempelvis förekom sexuella övergrepp som alla kände till men ingen pratade om. Samma sak händer med andra förbjudna handlingar. Familjemedlemmarna börjar lära varandra att bära med sig en tyst skam, utan att de ens inser det.

Skuldkänslor, smärta, intensiteten av det som hände. Inget av det försvinner bara för att man har en tystnadspakt, raka motsatsen. Dessa aspekter blir starkare och blir till också till ett spöka som man aldrig kan se men som alltid är där, en typ av spöke som många familjer har.

Tystnadspakter inom familjen gör en sjuk och ord läker såren. Det enda sättet att bli av med dessa spöken från förr är att prata om dem. Det är bara då familjen kommer kunna undvika det djupa obehag som förr eller senare uppstår. Det är bara då man blir av med den distans man har mellan sig själv och livet och som automatiskt påverkar de personer som inte vet om vad som hände innan de föddes.

Detta kanske intresserar dig
Hur kan ett barn överleva i en dysfunktionell familj?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur kan ett barn överleva i en dysfunktionell familj?

Emotionell manipulation, ett förnedrande beteende, brist på empati, kommunikationsproblem. Allt detta är kännetecken på en dysfunktionell familj.