Att vara autistisk är inget att skämmas över

Att vara autistisk är inget att skämmas över
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2023

Autismspektrumtillstånd påverkar kommunikationen och de sociala relationerna. Ett barn med autism har en något mer begränsad repertoar av intressen och aktiviteter, med en tendens till repetition och sterotypi. Att vara autistisk kan dock te sig väldigt annorlunda från fall till fall.

Med tanke på de många olika symptomen har både American Psychiatric Association och Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders (DSM) utökat klassificeringen under en bredare etikett: autismspektrumtillstånd.

Tänk på en 3-åring som inte leker med andra och har en begränsad repertoar i sitt agerande. En 10-årig flicka som talar monotont, inte vet hur hon ska uttrycka sina känslor men som är väldigt bra på matte eller har ett fantastiskt minne.

Med individuella skillnader i åtanke kan vi fråga oss: vad är autism och vad innebär det? Hur bör vi ingripa för att hjälpa en autistisk pojke eller flicka?

Förändringar i definitionen av autism och differentialdiagnoser

I DSM-IV inkluderar kategorin Ihållande utvecklingsstörningar fem undertyper av autism:

 • Autismstörning
 • Aspergers syndrom
 • Desintegrativ störning hos barn
 • Atypisk autism
 • Retts syndrom

I DSM-V har dock fyra av dessa undertyper (autismstörning, Aspergers syndrom, desintegrativ störning och atypisk autism) ersatts av den generella kategorin “autismspektrumtillstånd”. Retts syndrom är inte längre en del av klassificeringssystemet.

Istället för att skilja mellan dessa undertyper specificerar den diagnostiska definitionen i DSM-V tre allvarlighetsgrader hos symptomen, såväl som nivån av stöd som behövs.

Autistisk pojke med pusselbitar

Forskning om autism

Det finns många avancerade studier om autism sedan 2000. Vi har lyckats skilja mellan olika varianter av genetiska kedjor som är involverade i autismens uppkomst, och det finns en tydlig neuropsykiatrisk aspekt.

Många av dessa gener är involverade i kommunikationen mellan nervceller, vilket leder till några av de funktionella abnormiteterna som vi ser hos en autistisk person.

Att ha i åtanke

 • Det står klart att ett autistiskt barn stöter bort kontakt med andra från väldigt tidig ålder – så tidigt som 12 månader. Det gagnas inte av ljudmässiga och känselmässiga sensoriska ledtrådar, så socio-affektiv utveckling är av stor vikt.
 • Denna brist på koppling till stimulans, speciellt när det kommer till kommunikation och interaktion, får barnet att öka sin självstimulans. Det gör det även svårare för föräldrarna och lärarna att vägleda barnet. Detta leder i sin tur till utvecklingsmässiga förseningar.
 • Förklaringen till varför vissa föds med denna bortstötning av det sociala och föredrar självstimulerande beteende ligger i neurologin, men nyckeln har ännu inte hittats.
 • Forskning från olika perspektiv, från Kanner till Lovaas och Bijou et al., hjälper oss att se vissa neurologiska skillnader hos autistiska barn. “Autistiska manifestationer” hos ett barn med Retts syndrom är inte desamma som hos ett barn med Aspergers syndrom.
 • Vi måste tydligt skilja en autismdiagnos från andra tillstånd som baseras på brist på socialt intresse. Dessa inkluderar hörselproblem, nervösa vanor eller tics samt frånvaro av miniminivåer av stimulans i tidig ålder.

Intervention och utvärdering av en autistisk person

Som experter måste vi hantera etiska frågor väldigt väl när vi ska ta ett beslut. Vi måste adressera påverkan på föräldrarna och ge realistiska prognoser. Vi bör kommunicera att tillståndet varierar i sina manifestationer.

 • Fysiska undersökningar, tester av sensoriska system och svarssystem samt neurologiska undersökningar.
 • Samtal med föräldrarna. På ett ostrukturerat sätt ber man om information om graviditeten, barnets hälsa och relationen mellan förälder och barn.
 • Mätning av brister, speciellt i koppling till socialt och personligt självgående och beteendemässiga överdrifter. Dessa inkluderar självstimulerade beteenden.
 • IQ-tester hör inte hemma i fall av måttlig autism eftersom deras resultat kan vara förvirrande.
Ensam pojke

De fundamentala områdena för intervention

 • Mänsklig beröring kan förebygga självstimulerande beteenden. Det betyder dock inte att vi ska behandla dem som bebisar.
 • Tala mycket med dem. Behandla dem som personer med förmågan att tala; bilda inte fördomar. Om vi pratar mycket kommer imitationen vara mer naturlig och spontan.
 • Ta reda på vad de gillar. Deras stereotyper kan ge oss ledtrådar här. Lär dig vilka intressen de har så att du kan introducera en social uppgift där de måste samarbeta med andra barn.
 • Om de har en speciell förmåga ska du inkludera den i gruppaktiviteten. Detta kommer öka deras självkänsla. Om de är väldigt bra på pussel eller byggsatser kan du till exempel göra dessa till en del av aktiviteten.
 • Djurterapi har uppvisat goda resultat, såsom terapi med hästar, delfiner och hundar.
Barn med robotar

En autistisk person kan uppvisa hög nivå av självstimulerande beteenden

Autisters självstimulerande beteenden måste begränsas; de behöver känna sig sammankopplade med den sociala världen och omgivningen.

 • Involvera alla som kan uppmuntra eller tillåta störande beteenden. Vi måste vara uppmärksamma här eftersom barnet kan upprätthålla dessa beteenden som ett sätt att få uppmärksamhet eller stimulans det inte får från andra.
 • Förändra måltider, vilomönster och scheman så att barnets krav får mindre avvisande konnotationer och mer funktionella. Uppmuntra beteenden som är inkompatibla med självstimulerande beteende.
 • Tappa aldrig lugnet och använd ALDRIG någon form av våld eller fysisk bestraffning mot en autistisk pojke eller flicka. Det är aldrig rättfärdigat, oavsett om det är för att avskräcka barnet eller stoppa ett störande beteende.

Avslutningsvis måste vi vara på det klara med att alla typer av interventioner kräver omfattande programmering där önskvärda beteenden uppmuntras. Vidare måste instruktionerna vi ger barnet vara tydliga, och vi måste vara systematiska och tålmodiga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.