Vad vet du om Aspergers syndrom?

Vad vet du om Aspergers syndrom?

Senaste uppdateringen: 29 november, 2022

Du kanske har hört folk tala om Aspergers syndrom. Kanske känner du någon som har det, eller så har du det själv.

Aspergers syndrom faller under autismspektrumet. Det kan dock enkelt skiljas från autism tack vare flertalet studier som utförts om ämnet. Den tydligaste skillnaden är personernas förmåga att vara självständiga i vuxen ålder jämfört med den typiske personen som lider av autism.

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med en viktig genetisk bas där hjärnstrukturer är skadade. Men vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Ett barn med Aspergers syndrom

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en blandad grupp av neurologiska problem som orsakar förändringar i olika processer, såsom kognition, kommunikation, beteende och motorik. Dessa förändringar orsakas av atypisk hjärnutveckling.

Med andra ord fungerar hjärnan hos någon med Aspergers annorlunda i många aspekter jämfört med någon som inte drabbats av några förändringar i sin neurologiska utveckling. Vi säger inte att det är bra eller dåligt, utan talar endast om skillnaderna i funktion när det kommer till att bearbeta och uppfatta information.

Personer med Aspergers syndrom ser världen annorlunda

Det är ungefär som om de har andra koder som de använder för att tolka världen och sin omgivning. Dessa koder får dem att leva på ett sätt som verkar konstigt för vissa människor. Men vem har inte träffat någon som ibland agerar annorlunda än man väntat sig? Även vi uppfattar ibland verkligheten på ett förvrängt sätt, vilket får oss att agera på sätt som för andra är konstigt.

Låt oss vara lite mer specifika och tala om de mest typiska karaktärsdragen för personer med Aspergers syndrom. En spansk aspergersorganisation pekar ut följande:

Karaktärsdrag för Aspergers syndrom

  • Social obekvämhet och svårigheter att interagera med andra barn och/eller vuxna. De kan vara naiva och lättlurade.
  • De är ofta inte medvetna om andra personers känslor och syften, och förstår ofta inte folks känslomässiga reaktioner.
  • De har stora svårigheter med att uppnå och bibehålla en normal konversationsrytm. De blir lätt upprörda av övergångar och förändringar i rutinen.
  • De tolkar språk bokstavligt. De förstår inte sarkasm eller metaforiskt språk; för dem är det bokstavligt. De skulle till exempel tolka meningen “hans hjärta får inte plats i hans bröst” som att hans hjärta är så fysiskt stort att det inte får plats i bröstet.
Pojke med båt
  • De är väldigt känsliga för starka färger, ljus och smaker.
  • De tenderar att utveckla ett starkt intresse eller en fixering kring ett ämne och bli sanna experter på det. Många barn med Aspergers kan titta på ett landskap i flera minuter och helt reproducera det in i minsta detalj med otrolig precision.
  • Deras psykomotoriska färdigheter är inte särskilt bra, så de är vanligtvis inte bra på sport.
  • De kämpar ofta med att skaffa och bibehålla vänskaper med personer i deras ålder. Detta orsakas till stor del av att de inte ser världen på samma sätt, vilket frustrerar dem. Samma sak sker med oss alla när vi inte passar in med andra eftersom vårt sätt att se och uppleva världen skiljer sig från deras.

Sätt dig i deras skor och försök att förstå

Vi måste kunna se bortom denna funktionsnedsättning. Personer med Aspergers känner sig ofta missförstådda. De känner sig som främlingar i en värld som fungerar enligt regler som ibland går stick i stäv med deras egna. De förstår inte meningen med många saker vi gör.

Ensam pojke

Därför måste vi anstränga oss för att ha empati med dem och förstå att sättet de uppfattar verkligheten skiljer sig från vårt. Och det betyder inte bra eller dåligt – bara annorlunda.

Vi lever i en fantastisk värld där vi, som tur är, är annorlunda och kan lära oss av dessa skillnader. Skillnader som berikar våra relationer och hjälper oss vara mer toleranta samt kasta åt sidan de fördomar vi bär med oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.