Emotionell kommunikation erbjuder oändliga möjligheter

Emotionell kommunikation erbjuder oändliga möjligheter

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Emotionell kommunikation tillhandahåller oss med fler möjligheter än vi tror. Läs vidare för att lära dig att behärska det och på så sätt förbättra dina relationer.

Ibland håller vi tillbaka de där tankarna och känslorna under så lång tid att vi kan uttrycka dem utan att behöva använda ord. Detta kan enkelt hända eftersom verbal kommunikation bara utgör en liten del av vår emotionella kommunikation. Vi kan uttrycka oss själva med blickar, gester och attityder mycket mer än genom att omsätta våra känslor till ord. Kommunikation är väldigt flexibelt och brett, och vi kan därför säga att det finns hundratals indikatorer som arbetar som undertexter och sänder ett meddelande trots att vi är tysta.

I princip är inte detta något dåligt eftersom det inte alltid är lämpligt eller nödvändigt att omsätta våra tankar eller känslor till ord och sända dem till andra. På detta sätt erbjuder emotionell kommunikation större möjligheter, och ett mycket bredare utbud av dem.

Kuber

Vad vi måste veta för att uppnå bättre emotionell kommunikation

Som vi har sagt erbjuder emotionell kommunikation en lång rad möjligheter och kräver olika ankare, såsom våra ansiktsuttryck, rörelser, gester, ordval, ton, metaforer etc.

De mest komplicerade försöken att ansluta är de som är gömda i ilska eller ledsamhet. Det finns många anledningar till att vi inte vill uttrycka våra känslor när de är blandade med negativa upplevelser eller känslor.

Ibland tror vi att det bästa sättet att lösa saker på är att utelämna det som stör oss och sluta tänka på saker som gör oss ledsna, arga eller rädda.

Andra gånger tror vi att våra känslor är för jobbiga för andra så vi vill inte uttrycka dem. Vi kan även tänka att det inte är rätt att belasta personerna runt omkring oss med emotionella problem och att känslor “inte spelar någon roll”.

Vi kanske inte ens vet hur man finner orden till att uttrycka det som händer oss eller vad vi kan känna genom att göra våra känslor till en anledning att kommunicera. 

Stegen till emotionell kommunikation

Men som vi har sagt så implicerar inte faktumet att vi försöker dölja våra känslor att de inte ses. Förr eller senare kommer de att visa sig.

Det är inte svårt att föreställa sig hur fientligheten känns av bakom sarkasmen eller hur en person som tittar bort och ler kan vara kär i någon, men inte vill erkänna det.

Faktum är att när det gäller emotionella meddelanden så tenderar vi alla att fokusera på vår hållning, vårt ansiktsuttryck, vår röstton… Med andra ord, istället för att fokusera på vad som sägs så fokuserar vi på hur det sägs.

Både kommunikation och läsning av det emotionella språket kräver att vi:

  • Tänker på ansiktsuttryck
  • Tolkar rörelser och gester
  • Lägger vikt vid rörelser
  • Tänker på vad rösten visar oss
  • Omvandlar känslor till ord
  • Vet hur man lyssnar på sig själv och andra
Hjärta

God kommunikation involverar så mycket mer än bara rätt ord

Bra emotionell kommunikation kräver mycket mer än att säga rätt ord. Därmed tenderar vi att både skicka och ta emot icke-verbala meddelanden med precision. Det är inte vanligt att vi bara använder ansiktsuttryck eller gester för att kommunicera; vi gör det med hela kroppen.

Det är därför det är viktigt för oss att synkronisera allt detta för att uttrycka vad vi känner i våra hjärtan och förbättra vårt generella humör. De tårar som vi inte gråter och de ord vi inte säger kan komma att överväldiga oss och de ger speciellt upphov till missförstånd och onödig emotionell isolering.

När vi blir skickliga kommunikatörer kommer våra relationer att förbättras, och även vårt sätt att se på livet och konflikter. Detta hjälper oss att känna oss bättre och veta hur vi lyssnar på oss själva. Och detta är, även om det kräver ansträngning, definitivt värt det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.