Vetenskapliga sätt att förbättra ett förhållande

Vetenskapliga sätt att förbättra ett förhållande

Senaste uppdateringen: 27 november, 2022

I alla förhållanden kommer problem förr eller senare dyka upp, och en eller båda parter kommer börja behöva något mer. Ett förhållande kan dock alltid förbättras och göras mer intressant, berikande och exalterande. Det finns många sätt att förbättra ett förhållande på; mycket har i alla fall skrivits i ämnet.

Men vad säger vetenskapen om denna fråga? Finns det verkligen ett vetenskapligt bevisat sätt att förbättra ett förhållande på? I verkligheten finns det många sätt eftersom många studier har genomförts i ämnet. Låt oss därför ta en titt på några av de mest intressanta resultaten.

Vad har studier visat om att förbättra ett förhållande?

Engagemang

Nivån av engagemang från personerna i ett förhållande är fundamentalt för att förbättra det existerande förhållandet mellan dem. Men vad är engagemang?

Kort sagt betyder engagemang att båda personerna kan ställas inför svårigheter eller problem och fortfarande ge stöd åt varandra. Vad som verkligen definierar ett pars nivå av engagemang är till vilken grad personerna sätter förhållandet före sig själva.

Relaterat till detta fann en studie att ett nyckelelement för ett stabilt och varaktigt förhållande är idén om ett långvarigt förhållande.

Kyssar bidrar starkt till att förbättra ett förhållande

En studie som genomfördes på schimpanser visade att kyssen är en mycket kraftfullare handling för att skapa band än vi trott. Den frammanar till och med fysiska förändringar – en passionerad kyss kan utlösa en serie kemiska reaktioner som involverar hormoner och signalsubstanser.

Dopamin är en av de kraftigaste signalsubstanserna som kyssar släpper ut. Adrenalin och serotonin aktiveras också via kyssar.

Par i solnedgång

Andra studier har även visat att det definitivt finns en koppling mellan frekvent kyssande och kvaliteten hos ett förhållande.

Höj dina förhoppningar

De flesta säger att höga förhoppningar om ditt förhållande kan vara något negativt i det långa loppet, men vetenskapen har visat att raka motsatsen är sann. Kärlek är full av hopp som får dig att se en idealiserad version av din partner. Men är detta hälsosamt?

Det är vanligt att ha en överdrivet positiv bild i början av förhållanden, men med tiden kommer din partners nackdelar, dåliga vanor och negativa personlighetsdrag visas. Studier har visat att ju mer du vet, desto mindre benägen kommer du vara att fortsätta vara förälskad. Det är dock även sant att ju mer du vet, desto mer ökar kärleken i värde.

Andra studier stödjer dessutom teorin om att hopp kan hjälpa ett förhållande att hålla längre. De visar att ett hoppfullt par grälar mindre och är lyckligare.

Självgående

De flesta förhållanden fungerar mycket bättre när det finns en grad av självgående. När personerna känner att de inte måste agera tillsammans hela tiden. Att de kan agera själva utan att känna sig tvingade när de fattar beslut. Sonja Luybomirsky stödjer denna teori i sin bok “The How of Happiness”, där hon förklarar att självgående hjälper till att bibehålla mindre stress och större lycka.

Fysiskt utseende

Att komma förbi ämnet fysiskt utseende är inte samma sak som att underskatta den enorma makt det har över förhållanden. Fysisk kontakt kan förbättra välmåendet hos ett par. Oxytocin släpps ut vid kramar, kyssar och sex, och hjälper till att bygga ett stabilt och lyckligt förhållande.

Det är också viktigt för att förstärka tilltro, vilket är en viktig del av att knyta långsiktiga band. Studier har visat att det finns en stark koppling mellan högkvalitativa förhållanden och frekvent fysisk kontakt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.