Jag kan leva utan dig: vikten av känslomässig självständighet

Jag kan leva utan dig: vikten av känslomässig självständighet

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

“Jag kan inte leva utan dig.” “Om du lämnar mig kommer jag dö.” Få fraser kan vara så pass farliga i ett förhållande; få beteenden är mer destruktiva än de som leder på vägen mot absolut känslomässigt beroende, när det inte finns något självgående och där vi sakta men säkert blir djupt sårbara varelser. Läs vidare för att lära dig om vikten av känslomässig självständighet.

Vi vet att kärlek ibland överväldigar oss. Vi ser inte gränserna och vi låter oss själva bli bortsvepta av denna flod av känslor när vi låter hela vår värld kretsa kring en annan person och placerar oss själva i bakgrunden.

Om du någonsin har upplevt detta kommer du otvivelaktigt förstå lidandet som kan orsakas av att till exempel se sig själv plötsligt bli övergiven och sviken; satt på avstånd från den person som man minutiöst “vävt” hela sitt väsen runt. Man lämnas tom och vilsen.

Hur konfronterar vi livet igen utan den “andra halvan” av oss själva? Att kapa bandet är aldrig enkelt, vilket är anledningen till att vi måste lära oss att arbeta för att uppnå känslomässig självständighet så mycket vi kan redan från början, och alltid bibehålla en hälsosam jämvikt.

Att komma över ett uppbrott är aldrig enkelt, och det är ännu svårare när vi är helt beroende av förhållandet. Men med tid och rätt inställning kommer dagen komma när vi “släpper taget”; när vi är fria från bördan och kan säga “Äntligen kan jag leva utan dig”.

Osjälvständig personlighetsstörning

För att förstå känslomässigt beroende av en partner är det först viktigt att förstå osjälvständig personlighetsstörning. Detta visar sig när vi inte har etablerat tillräckliga gränser och vårt självförtroende, våra värderingar och vårt självkoncept blir försvagade och oskyddade.

Det finns många människor som faller för denna typ av beteende. Majoriteten av dem vägrar ofta att acceptera hjälp eller till och med att lyssna på familj och vänner förrän det är för sent och de hamnat i depression snarare än att erkänna den verklighet de lever i.

Så låt oss lära känna de principiella karaktärsdragen hos personer med denna störning:

 • De låter sin partner bestämma åt dem.
 • Hela deras existens kretsar runt deras sentimentala partner, vilket får dem att skjuta vänskapsrelationer och familjeförhållanden åt sidan.
 • De är medgörliga. De undviker att säga emot alla ord och idéer för att undvika bortstötning eller kritik.
 • De har mer tillit till sin partners kapacitet än sig egen.
 • Bilden de har av sig själva är väldigt svag och till och med negativ. De tror att de inte är något utan den andra personen.
 • De frågar ofta andra om deras åsikter om nästan allt.
 • De tvivlar på sig själva och idealiserar sin partner.
 • Deras största rädsla är att bli övergivna, vilket är källan till deras besatthet av att vara till glädje och hjälp, och de tillåter all form av känslomässig manipulering så länge de inte förlorar den de älskar.
Flicka med hjärta

Lär dig att utveckla känslomässig självständighet

Känslomässig självständighet är vitalt för att bibehålla ett hälsosamt och lyckligt förhållande. Du kan älska och till och med avguda din partner samtidigt som du upprätthåller ett hälsosamt självförtroende och vårdar din personliga tillväxt. Ni kan mogna som ett par men även ta steg framåt som individer.

Fokusera på följande grundpelare för att uppnå känslomässig självständighet:

 • Stimulera din partners känslomässiga tillväxt såväl som din egen. Låt denne arbeta mot sina drömmar samtidigt som de delas med dig, erbjud eget personligt utrymme, ge alltid tillit och stöd och kräv detsamma för dig själv.
 • Var alltid förmögen att ta dina egna beslut baserat på dina egna värderingar. Om din partner inkräktar på vad du tror och det som definierar dig tvingar denne på dig sin egen tro och genomför därför en direkt attack mot din känslomässiga självständighet.
 • Tala om dina idéer och kriterier, förklara dina tankar och agera alltid i enlighet med dina principer samtidigt som du bibehåller gott självförtroende. Undvik att alltid vara nöjd med läget och göm inte det som sårar dig.
 • Bygg inte upp ett helt universum runt din partner för att på så sätt frånsäga dig allt du brukade vara. Var inte en liten satellit som kretsar kring en stor planet. Tvärtom ska ni vara två planeter i harmoni, i samma universum.

Bild av Amanda Cass.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.