5 risker med känslomässigt beroende av en partner

5 risker med känslomässigt beroende av en partner

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2024

Ett av de mest självdestruktiva personlighetsdragen är känslomässigt beroende, där en person skapar och utvecklar ett beroende av en partner, vän eller släkting.

“Såren som inte syns är de djupaste.”

–William Shakespeare–

När vi är känslomässigt beroende förlorar vi vårt självförtroende – skatten som gör oss alla unika och speciella. Så idag vill vi presentera fem risker som genereras av känslomässigt beroende av en av de viktigaste personerna i våra liv: vår partner.

Identifieringen och förståelsen för alla dessa kommer hjälpa dig återfå ditt självförtroende, så att du kan skapa din egen väg och ta kommando över ditt eget liv utan att behöva lämna detta åt andra. I och med detta kommer du att känna dig starkare, må bättre och uppnå vad vi alla förtjänar: frihet.

1. Beroende av en partner leder till förlust av självförtroende

Känslomässigt beroende gör att vi förlorar vårt självförtroende, vilket är samma sak som självdestruktion. Personer som lider av känslomässigt beroende har vanligtvis allvarliga problem med sitt självförtroende.

När detta inträffar i vårt förhållande löper vi risken att gradvis förlora personen vi älskar genom att vara omedvetna om situationen eller att inte söka efter sätt att övervinna den på.

2. Beroende av en partner orsakar förlust av identitet

En känslomässigt beroende person lever förmodligen i en värld som kretsar kring dennes partner. Alla handlingar, drömmar eller beteenden är i enlighet med vad partnern vill. Denna situation får oss att bli en förlängning av vår partner, vilket gör att vi förlorar vår identitet, den personlighet som karaktäriserar oss, vilket genererar ett totalt beroende.

På så sätt löper vi risken att bli fysiskt och psykiskt misshandlade. I fall som dessa är det bäst att söka professionell hjälp i form av terapi, vilket kan hjälpa oss övervinna och undvika situationen.

Känslomässigt beroende

“Kom ihåg att den som inte älskar dig som du är inte förtjänar dig.”

–Niki Lauda–

3. Fysisk och psykisk misshandel från en intim partner

Ibland kan partnern upptäcka den andres känslomässiga beroende. Denna situation kan leda till att de antar en “dominant roll” och enkelt utnyttjar situationen.

Detta är en väldigt vanlig arketyp hos par där emotionellt beroende existerar. Personen som inte har något emotionellt beroende känner sig fri, vilket gör att han eller hon känner sig berättigad att utöva påtryckningar, ljuga, vara aggressiv, visa förakt och till och med dra fysisk, materialistisk eller psykologisk fördel av sin “dominanta” position.

Vad uppmuntrar denna situation ytterligare? Säkerheten hos personen som utnyttjar eftersom den beroende personen förmodligen inte kommer klaga, utan stödja allt utan att ifrågasätta.

4. Isolering och förlust av våra sociala färdigheter

Att befinna sig i en sådan otrevlig, energislösande situation som känslomässigt beroende av en partner konsumerar oss inifrån. Att inte känna sig fri och inte ha någon styrka kommer sakta men säkert att leda till att vi isolerar oss från den sociala miljö som inkluderar våra vänner och familj.

Denna isolering uppmuntrar även gradvis förlusten eller avsaknaden av utveckling av våra personliga sociala förmågor. Att röra oss bort från vår miljö och verklighet välkomnar oss att vara blinda för våra egna liv och att omedvetet öka vårt emotionella beroende.

5. Plötsliga humörsvängningar

Känslomässigt beroende är en psykologisk åkomma som kan visa sig på många olika sätt. Den beroende personen lider av ett “dysforiskt humör” där plötsliga humörsvängningar kan inträffa under dagen.

Att lida av detta emotionella stadium kommer få personen att uppleva depression, stress och ångest. Allt detta främjar en känsla av skuld, inre tomhet, höga nivåer av avundsjuka och, framförallt, rädsla. Dessa symtom kan endast lugnas av deras partners närvaro, men är paradoxalt nog orsakade av deras frånvaro.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.