Ha självförtroende när ingen annan tror på dig

Ha självförtroende när ingen annan tror på dig
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 22 augusti, 2023

När ingen tror på dig måste du ha självförtroende och tro på dig själv. När någon säger att du inte är värdig, att din tid är förbi eller att du inte kommer att få det du vill ha, kan du höja upp ditt huvud och le. Du är nämligen den enda personen som kan begränsa dig. Att ha självförtroende kommer att ge dig kraft och en mer stabil kompass.

Ibland är det nödvändigt att dricka från lejonens vattenhål. Bara genom att göra det kommer vi att ha chans att övervinna vår rädsla och begränsa dess inflytande. Därför är alltså osäkerhet en dålig partner. Den som alltid väljer att stanna på ett ställe denne känner sig säker på kommer således aldrig att få njuta av utsikten uppe på ett berg, där oändliga möjligheter uppenbarar sig framför våra ögon.

“Våga vara modig idag, och lita på att när du sträcker ut dina vingar, kommer du att flyga.”

-Mary Demuth-

Abraham Maslow var av åsikten att människor kommer in i världen med nästan obegränsad potential. Människan har förmågan att nå upp till toppen av behovstrappan där de högsta målen av lycka och välbefinnande ligger. Men så lockande som det än kan tyckas vara, klarar inte alla att nå toppen.

Anledningen? Vid ett eller annat tillfälle kommer vi att stöta på en skicklig “agent” som är villig att hejda vår personliga tillväxt. Vi kan finna dem i många situationer och de agerar ofta utan förvarning. De kan visa sig i form av nära släktingar, vänner, lärare, medarbetare eller företagsledare. Vi pratar alltså om de människor som klipper våra vingar och övertygar oss om att vi inte är värdiga.

Man bestiger ett berg ända upp till rymden

Jona-komplexet: när du inte tror på dig själv

Föreställ dig att du hade haft astma sedan du var ett litet barn och att du fått veta från en väldigt tidig ålder att idrott bara inte var din grej. Fotboll, karate, tennis? Kommer inte på frågan! Kanske något lugnare kunde fungera bättre, som schack eller teckning, så du inte behöver riskera att vara i fara.

Senare berättade du för din lärare att du ville bli en astronaut och han tittade på dig med sarkasm och ironi. “Men du är inte bra på vetenskap. Det skulle vara bättre för dig om du valde något annat fält”, sade han.

Nu studerar du på universitetet. Medan du studerar geografi och historia väljer du att bli en författare. Det tar dig ett år att skriva en nyskapande dystopisk science fiction-roman. När du nu presenterar den för en förläggare svarar denne inte ens på ditt meddelande.

Din bok är en bland tusentals. Din familj och dina vänner talar om för dig att det är bäst att glömma det. De säger att du ska fokusera på att bli mellanstadielärare. Att du ska bli en lärare som en gång drömde om att bli en professionell idrottsman, en astronaut, en författare…

Vad ska du göra när ingen tror på dig? Maslow skrev en mycket intressant bok om detta ämne. Bokens titel är The Farther Reaches of Human Nature. I den förklarade han att även om de flesta av oss har exceptionell potential att utveckla oss själva, gör vi inte alltid det. Vi begränsar oss nämligen till att fantisera om vad vi kan vara och vad vi kan uppnå.

Vi förvärvar alltså inte de rätta medlen eller psykologiska förutsättningarna för att uppnå vår potential. Dessutom låter vi oss påverkas av andras åsikter och stannar kvar i vår komfortzon. Maslow kallade detta fenomen Jona-komplexet. Det hänvisar till alla människor som är medvetna om sina förmågor men inte vågar utveckla sig på grund av rädsla och osäkerhet.

Ha självförtroende när ingen annan tror på dig

Det kommer alltid att finnas minst en person som kommer försöka att tala om för dig att du inte kan, att du inte vet tillräckligt eller ännu värre att du inte kan nå dina drömmar. När ingen tror på dig har du bara ett alternativ: att ha självförtroende. Det är det mest logiska och troliga sättet att bevisa att de har fel.

En sådan prestation är dock givetvis inte lätt att uppnå. Ej heller kommer det att gå snabbt. Det kräver att du arbetar tillräckligt med följande tre dimensioner som vi nu ska tala om. Låt oss reflektera över dem:

Man cyklar med massor av pappersark som fladdrar ut ur hans ryggsäck

1. Var inte dig själv, var den du vill vara

Vi har blivit vana vid att höra frasen “Lär dig att vara dig själv”. Det är dock dags att gå ett steg längre och fördjupa idén lite. Om vi ​​begränsar oss till att vara “oss själva”, kan vi nämligen skapa inrotade vanor som inte är i vårt bästa intresse.

Om rädsla, osäkerhet och behov av godkännande finns i vårt nuvarande tillstånd, kommer vi inte att kunna nå våra mål. Helst bör vi klargöra vad vi vill och vem vi vill vara. Vi måste främja en inre förvandling med mycket styrka såväl som modet att kunna ha självförtroende och tro på oss själva fullt ut.

2. Ha självförtroende genom att våga ta ett kliv i blindo mellan det liv du har och det du vill ha

Varje steg behöver en impuls, och varje impuls behöver tillräcklig styrka, vilja, motivation och optimism. När ingen tror på dig och dina förmågor, är därför det sista du bör göra att ge efter för denna negativitet. Skapa en lista med steg, utforma en plan i ditt huvud och fyll den med positivitet och beslutsamhet. Det är så du tar de största kliven.

“När ingen tror på dig finns det bara ett alternativ: att vara starkare och mer optimistisk än någonsin, och att ha självförtroende.”

3. Om vissa människor inte tror på dig, kommer andra göra det

Att nå ett mål kräver utan tvivel förmågan att ha självförtroende. Vi lever dock i ett samhälle. Att uppnå ett mål och bli framgångsrik är därför inte något vi brukar göra ensamma. Triumfer behöver erkännande. En befordran eller en trofé innebär att andra människor erkänner vårt värde.

Bli därför inte överväldigad av de första avslagen. Håll huvudet högt inför de som tvivlar på dig eller till och med hånar eller gör narr av dig vid varje tillfälle det händer. Stora prestationer har trots allt aldrig haft en enkel begynnelse. Vid något tillfälle kommer de rätta personerna att visa sig. Dessa människor kommer att inse och veta hur man uppskattar ditt värde.

En man går med en del av månen i en skottkärra

Avslutningsvis måste vi komma ihåg att motsatsen till mod inte är rädsla eller feghet, det är konformism. Det är faktiskt just det som är vårt verkliga problem. Vi nöjer oss bara med det vi redan har och tror på de kommentarer och åsikter andra har om oss.

Därför borde vi börja tvivla mer på de som säger att vi ska sluta drömma, de som föreslår att vi ska komma ned på jorden eller ut ur vår fantasivärld och sluta att tro på våra löjliga mål. Inget mål är löjligt om det har grott länge i våra hjärtan och sinnen. Vi måste utmana rädsla och besegra konformism för att nå våra egna högsta toppar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.