Skuldkänslor och deras koppling till ångest

Ångest är en enorm känslomässig belastning och orsakar ofta skuldkänslor, där du känner att allt som händer med dig är ditt eget fel och att ditt lidande är en börda för andra människor. Vad ska du göra under dessa omständigheter?
Skuldkänslor och deras koppling till ångest
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Skuldkänslor är ett ganska vanligt symptom på ångest. De som lider av detta tillstånd börjar ofta dra skadliga slutsatser om sig själva. De bär en börda på sina axlar som de inte ansvarar för. De snedvrider också situationer, vilket gör att de lider ännu mer.

”Jag gör bara saker ännu värre”, ”jag är säker på att jag har skadat dem på grund av mitt beteende”, ”jag är en besvikelse för min familj” eller ”min mamma blev sjuk på grund av mig” är bara några exempel. De flesta av dessa uttalanden följer dock en likartad linje.

Personen i fråga är offer för en typ av tunnelseende som är helt kontrollerad av dennes ångest. De tar ofta ångestsyndrom eller panikattacker som ett tecken på att de har gjort något fel, som en anomali som ligger utanför deras kontroll. De börjar förtvivla och undrar hur de kunnat orsaka så mycket lidande och vad som är fel med dem.

Att skylla på sig själv och känslan av att man är en besvikelse för, eller sårar, de som står en nära, bygger på den nedåtgående ångestspiralen. Om vi ​​också lägger till faktorer som att vara alltför självkrävande eller att engagera sig i tvångstankar, så utgör detta en tidsinställd bomb för din mentala hälsa.

Låt oss försöka förstå dessa situationer bättre.

En bekymrad man

Skuldkänslor

Det finns logisk och ologisk (irrationell) skuld:

  • Den förstnämnda är kopplad till specifika fakta som motiverar det resulterande lidandet och ett dåligt samvete. Dessa kommer som ett resultat av att man faktiskt orsakat verkligt lidande för andra människor, eller att man är ansvarig för handlingar som lett till allvarliga konsekvenser.
  • Den senare, irrationella, skulden orsakas av ångest och andra typer av psykiska störningar.

När det gäller skuldkänslor kopplade till ångest är det mycket vanligt att de uppstår hos människor som alltid tvingar sig till att göra eller känna vissa saker. De känner sig till och med skyldiga för att de tänker på detta sätt.

Det enkla faktumet att vara medveten om sitt negativa mentala bias, eller att man har ett sinne som ibland blir uppslukat av rädsla eller osäkerhet, får skuldens mörker att sprida sig.

Man märker att man inte kan kontrollera det, och ens beteende oroar människor omkring en. Allt detta förstärker helt enkelt denna obekväma och destruktiva känsla ytterligare.

Skam- och skuldkänslor inom ångest

Forskning som nyligen publicerats i tidningen PLOS ONE och som genomförts vid Karolinska Institutet visar att ångeststörningar ofta är relaterade till skuldkänslor och skam.

Det är uppenbart att det här är två olika typer av känslor. De uttrycks dock båda under en gemensam utlösare. Vilken utlösare? Oförmågan att kunna kontrollera känslor och det efterföljande obehaget som detta ger.

Skuldkänslor innebär att du mår dåligt av något du har gjort, sagt eller upplevt. Skam, å andra sidan, är mer skadligt hos personer med ångest eller andra typer av störningar. Det betyder att du mår dåligt angående den du är som person. Det uppstår också när du underskattar eller underminerar dig själv och samtidigt skyller på dig själv för praktiskt taget allt som händer.

Ett abstrakt huvud med fönsterluckor

Hur kan du hantera skuldkänslor förknippade med ångest?

Den bästa metoden för att lugna, lösa upp och hantera känslor av skuld eller skam är att fokusera på den utlösande faktorn som förstärker och formar dem: ångesten i sig.

I dessa situationer är kognitiv beteendeterapi (KBT) eller även acceptans- och åtagandeterapi (ACT) användbart och effektivt.

Några användbara råd

Ändå är det alltid bra att veta hur man kan göra för att hantera komplexa känslor som skuld. Låt oss titta närmare på några tips som kan hjälpa dig:

  • Du känner skuld när du gör en moralisk bedömning av ditt beteende, dina känslor eller dina tankar. Du antar att det är något fel med dig. I det här fallet måste du vara tydlig med en sak: ångest är inte en defekt. Det är ett psykologiskt tillstånd som du kan och bör hantera. Faktum är att om du förbinder dig till att hantera det kommer du att se positiva förändringar.
  • Du måste sluta döma dig själv. Om du straffar dig själv med dessa ständiga skuldkänslor kommer din ångest att förvärras. Du måste börja behandla dig själv med vänlighet. Här kan faktorer som att stärka din självkänsla och bygga upp ditt självförtroende och din självsäkerhet verkligen hjälpa dig.
  • Skulden lever av oro. Ju mer du matar dina bekymmer, desto större blir de tvångsmässiga och ofta ologiska tankarna. Här måste du tysta dessa negativa tankar och fokusera ditt sinne på andra uppgifter och mer givande aktiviteter.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hiedman Eric (2013) Shame and Guilt in Social Anxiety Disorder: Effects of Cognitive Behavior Therapy and Association with Social Anxiety and Depressive Symptoms. PLoS One. 2013; 8(4): e61713. 2013 Apr 19. doi: 10.1371/journal.pone.0061713

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.