Den tunna linjen mellan blygsamhet och skam

Blyghet är på ett visst sätt relaterat till skam, men det är inte riktigt samma sak.
Den tunna linjen mellan blygsamhet och skam
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 17 november, 2019

Det finns en stor fråga som vi måste ställa oss: finns det en skillnad mellan blygsamhet och skam?

Blygsamhet, eller anständighet som vi också skulle kunna kalla det, är ett kontroversiellt ämne.

Vissa anser det vara positivt. De säger att det är nödvändigt för att sätta gränser och skydda sig själv socialt.

Andra anser å andra sidan att det har att göra med hämningar. De tror att nackdelarna är större än fördelarna.

Många personer tycker illa om faktumet att blygsamheten har försvunnit och vill att den ska återvända. För andra är det frigörande att inte behöva vara ödmjuk.

Vissa experter anser att det var religionen som fick människan att vara ödmjuk. Det visar sig för första gången i bibeln. Adam och Eva skämdes för att de var nakna då de hade syndat mot gud för första gången.

Efter det förekom det många referenser till blygsamhet som alltid associerades med nakenhet och sex.

Målning av Michelangelo.

Blygsamhet och skam inom religion

Folk associerar ofta blygsamhet och anständighet med religion. De relaterar det till sexuell intimitet och hur folk uppvisar sig sexuellt.

Kristna teologer tycker illa om skamlöshet och de flesta kristna anser att blygsamhet är en dygd. Inom den muslimska religionen anser man att det är en av kvinnans främsta egenskaper.

Bibeln fördömer bevittnandet av faderns eller moderns nakenhet, samt brödernas, sönernas, farbrödernas, svärdöttrarnas och svärsönernas. Målet med dessa lärdomar är förstås att försöka förhindra incest.

Under 1600-talet började folk prata om könsorganen som “skamliga saker”. Den kristna kyrkan anser att måttlighet och blygsamhet är positiva värderingar.

Blygsamhet och den humanistiska psykologin

Den humanistiska psykologin har ett bredare perspektiv när det gäller blygsamhet. Här pratar vi inte bara om nakenhet, utan även om intimitet generellt.

Att man är blyg innebär att man inte visar upp varje del av sin personliga intimitet. Tanken är att man inte ska låta en oinbjuden person komma i kontakt med de intima delarna av ens liv.

De associerar även blygsamhet med sociala och kulturella barriärer. Det här är utbildningens frukter och i många fall har det att göra med respekt, både för en själv och andra.

Dessa gränser kan lätt brytas av de saker som vi säger, gör eller manifesterar framför andra. Som ett resultat av detta nedvärderar vi dem.

Detta hade varit en extension av koncepten inom det privata och offentliga livet. Vissa aspekter har att göra med det förra, medan andra korresponderar mot en bredare sfär.

Att bibehålla separationen mellan ett område och ett annat är ett hälsosamt sätt att leva; det antyder att man bygger olika nivåer av förtroende.

Då man har mer självförtroende så är man mindre blyg och vice versa. Det är helt enkelt ett sätt att skydda individen.

Kvinna som är ledsen.

Blygsamhet och skam

Psykoanalysen hamnar inte långt bakom den humanistiska psykologin när det gäller detta ämne. Vad de har gemensamt är att det i båda fallen förekommer hämmande känslan mot den andra personen.

Med skam så känner sig personen utsatt på något sätt, men när det gäller blygsamheten så har personens intimitet blivit inkräktad på.

Man känner skam då något som man ville hålla hemlig kommer ut i det öppna.

Man känner det även då man exempelvis talar offentligt i en väldigt formell situation och plötsligt glömmer bort något viktigt. Du ville verka som en expert, men nu så ser folk att du trots allt inte känner till så mycket.

Blygsamheten visar sig dock då någon försöker närma sig din personliga intimitet, utan att ha fått tillåtelse till detta. Ett exempel är om du håller på att byta om och du ser att någon tittar på dig.

Ett annat fall kan vara då du inte vill dela med dig av någon form av privat information då andra frågar dig.

Detta kan få dig att känna dig pressad, och inte riktigt skamsen. Du vill helt enkelt bara inte att någon ska se din nakna kropp eller känna till något om ditt privatliv, men nu är detta något som är synligt för andra.

Någon har gjort något mot din vilja.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Scheler, M., & Ferran, Í. V. (2004). Sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza. Sígueme.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.