Hur kan jag främja en stark vilja?

Hur kan jag främja en stark vilja?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2023

I den bästa av världar skulle vi inte behöva en stark vilja. Vi hade endast simmat i floder med strömmar som går i rätt riktning. Vi hade inte varit en av dem som utav någon anledning älskar tanken på att fylla sina scheman med aktiviteter och åtaganden som testar vår viljestyrka. Att komma över utmaningar kanske känns tillfredsställande, men det tär även på våra psyken.

Så det första vi bör säga rörande att ha en stark vilja är att det inte är något du bör missbruka. Spendera inte hela dagen med att bära den där vikten. Försök att se till att dina aktiviteter inte går emot det sunda förnuftet.

Maskrosor med dagg

Vilja och vana

En stark vilja blir mindre nödvändig då det förekommer tröghet. Med tröghet menar vi ett föremåls motstånd att förändra sin rörelse. Det är grundläggande koncept inom fysiken. Man kan även föreställa sig en kula som rullar på en yta utan friktion eller luftmotstånd. På denna yta hade den aldrig stannat eller så hade den blivit svårare att stanna.

När det kommer till människor är trögheten relaterad till vanor. Ifall vi exempelvis har olika vanor när det kommer till att vakna upp på morgonen. Ifall vi anammar ett strikt schema för att komma upp ur sängen så kommer det att bli enklare för oss. Det handlar mindre om att ha viljekraft varje dag och mer om att anpassa våra beteenden genom disciplin så att vi inte behöver lita så mycket på viljestyrkan, utan mer på en tröghet som främjar det vi vill uppnå.

Motivation, viljans själ

En sak som är väldigt bra för vår vilja är motivation. Tänk dig att du har biblioteksböcker som du måste återlämna för att kunna låna nya. Du vill ha nya böcker, men det verkar så jobbigt att samla upp de böcker du redan har lånat, köra till biblioteket och återlämna böckerna och hitta nya.

Då du inte kan låna nya böcker genom att knäppa med fingrarna och istället måste gå igenom många andra steg så är det svårt att få en själv att göra det. Det kan sluta med att du återlämnar böckerna efter att de har gått ut, eftersom du då har mer motivation att göra det.

Kostnaden för att inte låna nya böcker upplevs som lägre än kostnaden för att inte låna nya böcker och betala böter. Det finns därmed inte tillräckligt med motivation. Utan motivation är det svårt att agera då man enbart har viljestyrkan. Böckerna återlämnas därför inte förrän man inte har något annat val.

Kvinna som tänker

Relationen mellan motivation och vilja kan även förstås på ett annat sätt. Då vi exempelvis sätter upp långsiktiga mål för oss själva så kommer kortsiktiga mål att hjälpa oss med det föregående. Kortsiktiga mål kräver oftast mindre av oss och gör att de långsiktiga blir en mindre börda.

Tänk dig att du måste gå ner ett antal kilo. För att uppnå detta så måste du förändra din kost och öka din dagliga träning. Ifall du vill gå ner i vikt och känna dig bra rörande varje litet mål du uppnår så kommer det bli enklare i slutändan.

Att uppnå små mål är därför viktigt för att man ska uppnå en stark vilja som gör att man vill fortsätta framåt.

En stark vilja, självförmåga och att sätta upp mål

Vår viljestyrka beror även på hur väl vi definierar våra mål. Precisa, mätbara, väldefinierade mål ger oss mer kontroll. De är mer stabila och de hjälper oss med vår viljestyrka. Osäkerheten kommer att testa vår vilja mer än något annat, och det krävs därför att vi står med fast mark under fötterna.

Viljan är även känslig för självförmågan. Självförmågan har att göra med intuitionskänslan att vi kommer lyckas med något som vi gör. Jag har exempelvis en vän som är atlet. Han berättade nyligen för mig att han fick skjuta upp viss träning p.g.a. sina skador.

Han har nu börjat träna igen och berättade för mig att även då träningarna var krävande så är de nu också mer mentalt krävande. Anledningen till detta är att han är orolig att han inte kommer slutföra dem och han tänker på hur han redan har fått avbryta vissa.

I min väns fall rör det sig om en brist på upplevd självförmåga som har gjort det mycket svårare att ha viljestyrka. Risken för att man måste gå upp tidigt, gå till gymmet, värma upp och sedan upptäcka att man inte kan göra träningen har ökat “kravet” på hans viljestyrka.

Val som flyger

En stark vilja och socialt stöd

Vi vill även påpeka hur värdefullt det är med socialt stöd. Att dela med oss av våra mål med andra innebär att de kan hjälpa oss då vi känner oss svaga. Anledningen till detta är vid då känner av en press att slutföra det som vi har sagt att vi ska göra.

Ifall det sociala stödet inte är intelligent eller ifall det hela tiden påminner oss om våra misslyckanden så kan det faktiskt bli mer tyngande för vår viljestyrka. För att detta inte ska hända så kan vi dela med oss av våra mål men även berätta för andra vilket stöd som vi vill ha.

Som vi har sett är det viktigt att man har en stark vilja. Det finns dock många andra faktorer som kan hjälpa oss med att uppnå våra mål. Vi måste vara försiktiga så att vi inte slösar bort vår energi med att endast försöka använda viljestyrka, eftersom detta kommer bryta ner vår inre styrka. Vi bör istället vara smarta och använda dessa metoder för att hjälpa med att stärka vår vilja och få saker gjorda.

Detta kanske intresserar dig
Var viljestyrka kommer ifrån
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Var viljestyrka kommer ifrån

Även om "viljestyrka" är ett uttryck vi alla använder utan större tanke på det, är sanningen att det är ett kontroversiellt koncept.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.