Hur kan jag främja en stark vilja?

Hur kan jag främja en stark vilja?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 05 september, 2023

I den bästa av världar skulle vi inte behöva en stark vilja. Vi hade endast simmat i floder med strömmar som går i rätt riktning. Vi hade inte varit en av dem som utav någon anledning älskar tanken på att fylla sina scheman med aktiviteter och åtaganden som testar vår viljestyrka. Att övervinna utmaningar kanske känns tillfredsställande, men det tär även på våra psyken.

Så det första vi bör säga rörande att ha en stark vilja är att det inte är något du bör missbruka. Spendera inte hela dagen med att bära den där vikten. Försök att se till att dina aktiviteter inte går emot det sunda förnuftet.

Maskrosor med dagg

Vilja och vana

En stark vilja blir mindre nödvändig när det förekommer tröghet. Med tröghet menar vi ett föremåls motstånd mot att förändra sin rörelse. Det är ett grundläggande koncept inom fysiken. Man kan även föreställa sig en kula som rullar på en yta utan friktion eller luftmotstånd. På denna yta hade den aldrig stannat eller så hade det varit svårare att stanna den.

När det kommer till människor är trögheten relaterad till vanor. Vi har exempelvis olika vanor när det kommer till att gå upp på morgonen. Om vi anammar ett strikt schema för att komma upp ur sängen så kommer det att bli enklare för oss. Det handlar mindre om att ha viljekraft varje dag och mer om att anpassa våra beteenden genom disciplin. På så sätt behöver vi inte förlita oss så mycket på viljestyrkan, utan mer på en tröghet som främjar det vi vill uppnå.

Motivation, viljans själ

En sak som är väldigt bra för vår vilja är motivation. Tänk dig att du har biblioteksböcker som du måste återlämna för att kunna låna nya. Du vill ha nya böcker, men det verkar så jobbigt att samla upp de böcker du redan har lånat, köra till biblioteket och återlämna böckerna och hitta nya.

När du inte kan låna nya böcker genom att knäppa med fingrarna och istället måste gå igenom många andra steg, är det svårt att få dig själv att göra det. Det kan sluta med att du väntar med att återlämna böckerna till sista dagen eftersom du då har en naturlig motivation att göra det.

Utan motivation är det svårt att agera när man enbart har viljestyrkan. Böckerna återlämnas därför inte förrän man inte har något annat val.

Kvinna som har en stark vilja

Relationen mellan motivation och vilja kan även förstås på ett annat sätt. När vi exempelvis sätter upp långsiktiga mål för oss själva, kommer kortsiktiga mål att hjälpa oss med det föregående. Kortsiktiga mål kräver oftast mindre av oss och gör att de långsiktiga blir en mindre börda.

Tänk dig att du måste gå ner ett antal kilo. För att uppnå detta så måste du förändra din kost och öka din dagliga träning. Om du vill gå ner i vikt och mår bra rörande varje litet mål du uppnår så kommer det bli enklare i slutändan.

Att uppnå små mål är därför viktigt för att man ska uppnå en stark vilja som gör att man vill fortsätta framåt.

En stark vilja, självförmåga och vanan att sätta upp mål

Vår viljestyrka beror även på hur väl vi definierar våra mål. Precisa, mätbara, väldefinierade mål ger oss mer kontroll. De är mer stabila och de hjälper oss med vår viljestyrka. Osäkerheten kommer att testa vår vilja mer än något annat, och det krävs därför att vi står med fast mark under fötterna.

Viljan är även känslig för självförmågan. Självförmågan har att göra med intuitionskänslan att vi kommer lyckas med något som vi gör. Jag har exempelvis en vän som är atlet. Han berättade nyligen för mig att han fick skjuta upp viss träning på grund av sina skador.

Han har nu börjat träna igen och berättade för mig att passen var fysiskt krävande innan och att de nu också är mer mentalt krävande. Anledningen till detta är att han är orolig att han inte kommer slutföra dem. Han tänker även på hur han redan har fått avbryta vissa.

I min väns fall rör det sig om en brist på upplevd självförmåga som har gjort det mycket svårare att ha viljestyrka. Risken för att han går upp tidigt, går till gymmet, värmer upp och sedan upptäcker att han inte kan utföra träningen har ökat “kravet” på hans viljestyrka.

Val som flyger

En stark vilja och socialt stöd

Vi vill även påpeka hur värdefullt det är med socialt stöd. Att dela med oss av våra mål med andra innebär att de kan hjälpa oss då vi känner oss svaga. Anledningen till detta är att vi då känner av en press att slutföra det som vi har sagt att vi ska göra.

Om det sociala stödet inte är intelligent eller om det hela tiden påminner oss om våra misslyckanden så kan det faktiskt bli mer tyngande för vår viljestyrka. För att detta inte ska hända kan vi dela med oss av våra mål men även berätta för andra vilket stöd som vi vill ha.

Som vi har sett är det viktigt att man har en stark vilja. Det finns dock många andra faktorer som kan hjälpa oss med att uppnå våra mål. Vi måste vara försiktiga så att vi inte slösar bort vår energi med att endast försöka använda viljestyrka, eftersom detta kommer bryta ner vår inre styrka. Vi bör istället vara smarta och använda dessa metoder för att stärka vår vilja och få saker gjorda.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.