Intelligent disciplin

Intelligent disciplin

Senaste uppdateringen: 18 maj, 2022

Intelligent disciplin kan definieras som disciplin som tillåter personer att anamma hälsosamma normer och standarder på ett medvetet sätt samtidigt som de strävar efter personlig och kollektiv tillväxt.

Det är en typ av disciplin som man lär ut på ett vettigt sätt och som skiljer sig från tillåtande och auktoritär utbildning. Konsekvenserna av en tillåtande utbildning är väldigt skadliga; lika mycket eller mer än de från auktoritär utbildning.

Bevis indikerar att om barn och ungdomar inte lär sig att förhålla sig till disciplin så kommer de ha stora svårigheter med bildandet av sin karaktär och att uppnå sina mål i livet.

“Disciplin är människans bästa vän, för den tar med dig för att nå ditt hjärtas djupaste längtan.”

-Moder Teresa-

Barn och disciplin

Utbildning utan disciplin ger upphov till några väldigt definierade personlighetsdrag: ansvarslöshet, upproriskhet, hänsynslöshet, själviskhet, överträdelse och omognad. Samtidigt kan utbildning med för mycket disciplin resultera i undergivna, rädda och osäkra personer.

Det värsta av dessa scenarion är ett som kombinerar båda dessa fokus och alternerar mellan tillåtelse och auktoritet.

Detta är det typiska fallet för föräldrar som går för långt med bestraffning eller i appliceringen av en regel, till den grad när de förödmjukar eller nedvärderar sina barn. De känner sig sedan skyldiga för att ha gjort detta och blir istället tillåtande i andra aspekter för att lindra sin ånger.

Tillåtande utbildning och auktoritär utbildning

Innan vi tar tag i intelligent disciplin på detaljnivå kan det hjälpa att ha en tydlig bild över egenskaperna som definierar tillåtande och auktoritär utbildning.

De huvudsakliga karaktärsdragen hos föräldrar som anammar en tillåtande utbildning är följande:

 • Det finns ingen bildning av tydliga och definierade regler
 • De vill att barnen eller ungdomarna ska vara nöjda
 • De rättfärdigar sina barns misstag och nederlag
 • De försöker tillfredsställa alla barnens önskningar
 • Deras krav är väldigt grundläggande; inga som är svåra för barnen att uppfylla
 • De förlåter och förhandlar rörande bestraffningar
 • De tillåter barnen att ta beslut i enlighet med sina egna kriterier
 • De lägger liten vikt vid att hålla scheman och ordning samt att nå mål
 • De ger för stor frihet: barnen får alltid lära sig själva från sina egna misstag

Samtidigt är de huvudsakliga karaktärsdragen föräldrar som anammar en auktoritär utbildning följande:

 • Regler sätts upp utan förklaring eller resonemang
 • De bestraffar alla övertramp av regler hårt, utan att ta hänsyn till hur allvarligt övertrampet var
 • De vill utöva och bibehålla absolut kontroll över barnens liv
 • Deras bestraffningar är väldigt allvarliga och inkluderar frekvent fysisk och/eller psykisk aggressivitet
 • Det finns en överdriven fokus på ordning
 • De ger inte barnen någon uppmuntran och visar heller inga tecken på erkännande vid framgångar
 • De erkänner inte barnens åsikter och tycker heller inte att de kan ha något värde

En tillåtande utbildning kommer från förälderns ointresse eller brist på karaktär. En auktoritär utbildning är ofta svaret på trauma som föräldern ställts inför eller på stor ångest och rädsla.

Intelligent disciplin

Att röra sig mot intelligent disciplin

Intelligent disciplin definieras som disciplin som kan lära ut värderingar till barn, hjälpa dem att förstå gränserna och, tillsammans med detta, lära sig att avsäga sig omöjliga önskningar.

Människor skapar många fantasier under sina liv som kretsar kring deras önskningar. Alla har vi djupt inom oss en narcissist vi inte kan fly ifrån som vill vara i centrum av allt. Det finns även en egoist som vill ha allt för sig själv. Vi kan även hitta en liten diktator som vill få vad han vill ha, utan att bry sig om huruvida han måste kliva över andra för att uppnå detta.

I slutänden är det som disciplin gör att introducera en serie små frustrationer. Genom acceptansen av dessa begränsningar fortsätter vi alla att lära oss att vi inte är ensamma i världen och att vi inte kan få allt vi vill ha.

Denna läxa låter oss i sin tur utveckla strategier för att anpassa oss till världen. Detta antyder utövande av reson och tolerans för frustration. Med andra ord lär disciplin oss att ha fötterna på jorden.

Tydlighet och konsekvens i utövande av reglerna låter oss få en stabil grund för vår verklighet. Detta, tillsammans med tid, blir till trygghet i oss själva och en känsla av värdering från andra.

Det låter oss komma fram till mål och göra allt som är möjligt och krävs för att uppnå dem. Med detta har vi redan hälsosamt känslomässigt bagage som säkerligen kommer låta oss ha färre problem och fler framgångar i livet.

Några riktlinjer för implementering av intelligent disciplin

 • Sätt gränser snarare än regler
 • Erbjud väldefinierade alternativ vid tillämpningen av regler
 • Involvera barnen när det kommer till etableringen av en ny regel, vilket gör att de ser att deras åsikt räknas, men att den inte är definitiv
 • Ha tydliga värderingar som du vill lära ut
 • Uppmuntra utvecklingen av självkontroll
 • Förklara i detalj varför vissa beteenden gör andra människor arga
 • Erkänn barnens goda handlingar
 • Låt det inte existera konflikter mellan disciplinära modeller inom familjen
 • Agera omedelbart om du ställs inför dåligt uppförande, utan att skjuta upp det till senare
 • Etablera tydligt vad som är lämpliga bestraffningar när ett regelbrott skett och genomför det ni kommer överens om

Intelligent disciplin skapar personer som är fria och medvetna. Individer som är kapabla att ta fram det bästa ur sig själva och som respekterar den gamla grundsatsen som är basen för ett hälsosamt liv tillsammans: “Dina rättigheter slutar där andra människors rättigheter börjar.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.