Förnedring: ett hot mot vår identitet

Förnedring: ett hot mot vår identitet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En del känslor upplever vi på ett mycket intensivt sätt. Skam, ilska, sorg och raseri är några exempel. Det finns även en annan som är så stark att den kan slita sönder oss: förnedring.

Förnedring är en negativ känsla som lämnar ett djupt intryck på oss. Upplevelsen av att vara värdelös, medelmåttig, att vad vi än gör så kommer vi att bli förlöjligade… ibland är det ett kors vi bär på under en lång tid.

“Det har alltid varit ett mysterium för mig hur människor kan känna sig hedrade av sina medmänniskors förnedring.”

Mahatma Gandhi

Förnedring aktiverar hjärnområden kopplade till smärta

Forskare vid Universiteit van Amsterdam genomförde en studie där de jämförde olika känslomässiga reaktioner hos 46 frivilliga försökspersoner. Forskarna analyserade hjärnvågor hos deltagarna, som fick se förolämpningar och smicker på en bildskärm.

Deltagarna fick också höra berättelser, där de ombads att sätta sig in i huvudpersonernas situationer. Det skulle uppmuntra dem att knyta an känslomässigt via empati. En situation bestod t.ex. i att träffa en vän. När så vännen de skulle träffa fick syn på dem, vände han genast om och gick sin väg.

Forskarna fann att känslan av förnedring orsakade en mycket snabbare och mer intensiv hjärnaktivitet än glädje. Den var mer negativ än ilska, och områden förenade med smärta aktiverades.

Förnedring aktiverar områden i hjärnan som är kopplade till smärta.

Hjärna med områden som är aktiverade

Även om komplimanger väckte glädje, så var upplevelsen av förnedring mycket mer intensiv än den behagliga känslan. Men det mest häpnadsväckande var att ilska inte på långt när kunde mäta sig med förnedring. Förolämpningarna gjorde många deltagare upprörda eller arga, men förnedringen upplevde de mycket mer negativt.

Det är en del av det dagliga livet

Förnedring är en vanlig känsla i vårt dagliga liv. Faktum är att många människor bara kan kommunicera genom att förnedra andra, vilket de på något vis inbillar sig är bra för dem. Emellertid saknar de den empati som behövs för att förmedla det de vill säga på ett trevligare och mer finkänsligt sätt.

Ett bra exempel är en mamma som berömmer sin sons vän. Hon jämför vännen med sin son. Utan att inse det försummar hon därmed sin sons egna prestationer. Och om hon gör jämförelserna när både hennes son och hans vän är närvarande, så kommer sonen att uppleva ännu större förnedring.

Vi befinner oss ofta i liknande situationer, särskilt på våra arbetsplatser. Den här känslan tränger även in i våra relationer. Det inträffar när någon driver med en person och får personen att känna sig mindervärdig. Förnedring är en obehaglig, intensiv känsla som vanligen ger upphov till djupa, långvariga sår. Den påverkar därmed vår självkänsla, som vi senare får svårt att bygga upp igen.

Kvinna som ser sig i spegeln

Förnedring och självkänsla

Vad kan vi göra när vi utsätts för förnedring? Hur kan vi förhindra att förnedringen lämnar ett djupt intryck på oss? Hur kan vi göra så att den inte besvärar oss så mycket?

Hemligheten ligger i att vi känner och uppskattar oss själva. Det gör vi genom att inte låta någon annans åsikt väga tyngre än vår egen, genom att veta vem vi är och inte låta andra definiera oss. Sammanfattningsvis kan vi säga att hemligheten består i att värna om vår självkänsla, så att vi i stunder av tvivel kan återvinna vårt självförtroende.

För att göra detta måste vi se till att hålla ett öga på vår inre dialog, dvs. vårt sätt att tala till oss själva. Talar vi snällt till oss själva, eller upprepar vi hela tiden saker som: “Jag är så dum”, “Jag är så dålig på det här” eller “Jag är hopplös”?

Vi måste behandla oss själva väl, uppskatta och älska oss själva. Om man är tolerant mot andra, varför skulle man då inte vara tolerant mot sig själv? Tillåt dig alltså att göra misstag, du är inte perfekt.

Låt oss se till att vi uppskattar oss själva så mycket att vi inte blir berörda av andra människors försök att förnedra oss. För vi kan inte hindra andra från att förnedra oss, men vi kan ändra vårt sätt att reagera.

“Även om det var en åsna som kastade mig ur sitsen, så lärde jag mig att det att förnedra en annan person är att låta honom lida ett onödigt grymt öde.”

Nelson Mandela

Nu när vi förstår att förnedring är ett angrepp mot vår identitet och ett försök att åsamka oss smärta, låt oss skrida till handling. Låt oss börja sätta värde på oss själva: låt oss inte vara så beroende av andras godkännande, utan istället tro på oss själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.