35 citat av Mahatma Gandhi: att förstå hans filosofi

27 juli, 2018

Citaten från Mahatma Gandhi inspirerar fortfarande folk världen över. Den framstående pacifistledaren har haft en avsevärd påverkan på vårt sätt att tänka, med sin spiritualitet, enkelhet och filosofi om icke-vålds. Hans arv är olikt alla andras. Få historiska personer har inspirerat oss som han gjort till att leva i fred och i enlighet med vad som är sant.

Experter på Mahatma Gandhis arbete säger att hans filosofi är oerhört mångfasetterad och komplex, och att det skulle fylla flera volymer bara att skissa upp den i grova drag.

Men för dem som vill fördjupa sig i hans arbete för första gången kan Gandhis filosofi delas in i 4 huvuddelar; icke-våld, Sarvodaga (socialt förpliktigad buddhism), Satyagraha (själens styrka) samt sökandet efter sanningen.

Dessa är fyra väldefinierade och sammankopplade områden där religiösa idéer harmoniserar med sociala idéer för att bilda en klar helhet samt ett hopp: att driva mänskligheten att tro på sig själv och övertala oss själva att vi är kapabla att göra positiva förändringar i vårt samhälle. Detta samtidigt som vi förvärvar större moral tillväxt.

Bästa citaten från Mahatma Gandhi om icke-våld

Dessa korta vittnesmål, uttryckta i enkla fraser, är ett genomgående drag i flera av hans böcker. När vi läser dem inser vi nästan omedelbart att vi inte har att göra med någon som ville tvinga på världen en rigid doktrin.

Tvärtom är det en serie principer som är uppsatta för att få oss att reflektera och som kan tillämpas på vilket område som helst i våra liv för att hjälpa oss förstå att de grundläggande sakerna vi behöver för att bryta våldscykeln är kärlek, dialog och respekt för andra.

Det är därför vi föreslår att du läser och reflekterar över dem en och en i din egen rytm, utan att döma och med öppet sinne för att lära dig något nytt. De är mer än betydelsefulla i vår moderna värld.Mahatma Gandhi med officerare

1. Du får inte tappa tron på mänskligheten. Mänskligheten är ett hav; om några droppar är smutsiga blir inte hela havet smutsigt

Ahimsa är ett begrepp från Sanskrit som gett upphov till icke-våldsfilosofin och respekten för allt liv som är så karaktäristiskt för Gandhi.

Om det fanns något som definierade honom så var det hans orubbliga tro på mänskligheten. Det här hoppet är varför han uppmuntrade folk till att ha en positiv attityd full av tolerans, tålamod och överseende och att aldrig tappa hoppet om mänskligheten,

2. Våld är rädsla för andras idéer

Detta är en av Gandhis mest kända fraser och en av de som bäst definierar essensen av hans filosofi: vi borde inte vara rädda för saker som är annorlunda. Vi borde inte vara rädda för dem som tänker annorlunda eller dem som har annorlunda idéer. Rädsla för ”de andra” är ett tecken på svaghet,

3. Ett öga för ett öga och gör hela världen blind

Våld föder våld. Mänskligheten måste sluta använda aggression, hämnd och hat för att kommunicera. Det enda våldet gör är att föreviga ondskan.

4. Hat och intolerans är fiender av riktig förståelse

Mahatma Gandhi förespråkade vikten av dialog som ett sätt att motverka intolerans. Bara de som ödmjukt kan tala till varandra ansikte mot ansikte kan nå riktig förståelse.

5. Fattigdom är den värsta formen av våld

En av Gandhis fraser är fortfarande ytterst relevant. Fattigdomen återstår som ett strukturellt våld, ingenting förändras här eftersom faktumet är att problemet ignoreras.

6. Jag antar att ledarskap en gång betydde styrka, men idag betyder det att komma överens med folk

En bra ledare tvingar sig inte på sitt folk med styrka eller våld, utan styr med respekt och känslighet.

”Intolerans är i sig en form av våld och ett hinder för utvecklingen av en sann demokratisk anda.”

-Mahatma Gandhi-

8. Det finns två typer av makt: en erhålls via rädsla för bestraffning, och den andra genom kärleksfulla handlingar. Makt baserad på kärlek är mer effektiv och permanent än rädslan för bestraffning

För Gandhi var kärleken vägen till sanning. När vi väl gjort detta till vårt ideal kommer vi kunna bekämpa våldet för att göra respekt, samexisterande och barmhärtighet grunden till vårt samhälle.

9. Icke-våld kräver dubbel tro, tro på Gud och tro på människan

Icke-våld var för Gandhi den ”stora kraften” som måste accepteras som en av livets lagar. Det borde impregnera vårt varande och alla våra tankar. Det borde reflekteras i våra handlingar.

”Ilska är icke-våldets fiende, och stolthet är monstret som absorberar det”.

-Mahatma Gandhi-

Bästa citat av Gandhi om Satyagraha (själens styrka)

11. Livets mening är att leva rätt, tänka rätt och handla rätt

Principen om Satyagraha är essentiell för att förstå Gandhis filosofi. Det här konceptet talar om för oss att en person måste leva i harmoni med sig själv, fri från rädsla och fördomar och alltid hålla fast vid sanningen som meningen med livet.

12. Lycka är när vad du tänker, säger och gör är i harmoni

Detta är principen av harmoni mellan tanke och handling.

13. Var förändringen du vill se i världen

En Satygrahi är en person som är tapper, har principen om respekt, kärlek och sanning i sitt hjärta och ser sig själv som kapabel att göra den här världen till en bättre plats.

”Kärlek är den starkaste kraft som existerar.”

-Mahatma Gandhi-

15. Rättvisa genom kärlek är försoning, rättvisa genom lagen är bestraffning

Gandhis principer har alltid en moral konnotation. En av de omfattande principerna är klart motstånd mot orättvisor, utvecklandet av en service inriktad ande, självförnekelse och offrande. Han underströk alltid vikten av att göra kärlek och enkelhet till våra starkaste allierade.

Citat av Gandhi om Sarvodaya: ett engagerat samhälle

Gandhi drömde om ett perfekt samhälle, fritt från alla former av utnyttjande, sociala skillnader, våld och orättvisor. Här kommer några citat som reflekterar detta högre syfte, ett åtagande vi alla är ansvariga för.

Fågel i hand

16. Framtiden beror på vad du gör idag

Framtiden av vårt samhälle beror på de små förändringarna vi gör nu. Och om vi gör principerna om kärlek och rättvisa till vårt uppdrag eller inte.

17. Det finns tillräckligt i världen för att täcka en mans behov, men inte hans girighet

Det sociala målet, beskrivet av Gandhi som Sarvodaya, är en term som han själv myntade. Det kan översättas som behovet att söka efter allas välbefinnande utan undantag. Således är det klart att girighet inte har någon plats i världen när det redan finns tillräckligt med resurser och tillfällen för alla om vi bara ser till att fördela dem.

18. En ärlig oenighet är ofta ett gott tecken på utveckling

Dialog och dess betydelse för att runda av skarpa hörn och olikheter utgör en av de grundläggande lärosatserna i Gandhis filosofi. En respektfull oenighet mellan två människor är ett sätt att nå framgång på vilken livsväg som helst.

19. Det är inte tillräckligt för våra öron att vara tillfredsställda, för våra ögon att vara tillfredsställda; våra hjärtan måste beröras och våra fötter måste förflyttas

Ett samhälle som vill förändras måste vara ett samhälle som är kapabelt till handling, förändring och att generera en rörelse som börjar med individen, med dess eget hjärta och som sedan måste reflekteras utåt i dess handlingar. En bra ledare måste därför vara kapabel att inge sant hopp i sitt folk så att de blir förmögna att göra en förändring.

20. Ingen kultur kan överleva om den vill vara exklusiv

Konceptet av Satyagraha kan och bör utövas i varje kulturell miljö, annars är vi förlorade. Utestängning, misstro, olikheter mellan religioner, de fientliga motsättningarna mellan mina idéer och dina gör inget annat än att bygga murar och så våldets frön.

”De som inte kan ge upp sin fixering vid resultatet på deras arbete är på fel väg”

-Mahatma Gandhi-

Mahatma Gandhi på en indisk väg

22. Det är svårt, men inte omöjligt att göra helt ärliga affärer

Moral styrka är motorn som borde driva varje gott samhälle, med start från grunden i våra hem och våra små affärer. Därför, borde varje individ tränas i ärlighet, ödmjukhet och rättvisa för att skapa en produktiv medborgare, som tar ansvar och fullföljer sina plikter för att skapa en bättre värld.

23. En ledare är värdelös när han agerar mot impulserna av sitt eget medvetande

Detta är ett av Gandhis mest kända citat. Någonting som han förespråkade utan att svikta var politisk decentralisering för att förhindra att makten hamnar i en persons hand, en makt som nästan alltid kommer att stiga honom åt huvudet.

Sakta men säkert söker den allsmäktiga ledaren sig mot egenvinningen. Därför förespråkade Gandhi alltid direkt, delaktig demokrati.

24. Fred mellan länder måste baseras på kärlek mellan individer

Enbart genom kärlek kan sanning och fred uppnås i samhället. Faktum är att en konstant idé i Gandhis filosofi är konceptet vi har om att Gud är kärlek och att det är det enda sättet att försvaga vår fiende och de onda krafterna.

För att nå detta ideal av ett perfekt samhälle som Gandhi drömde om måste vi börja med oss själva och dem omkring oss. Om vi respekterar och älskar vår familj,våra grannar och vårt samhälle, borde vi också vara kapabla av att göra detsamma med länderna som omger oss.

25. Om vi vill ha sann fred i världen måste vi börja med barnen

För att skapa ett bättre samhälle och en ädlare framtid styrd av kärlek och harmoni, måste vi ta hand om och utbilda våra yngre generationer i grundsatserna i fred och icke-våld.

Citat av Gandhi om sanning

Den verkliga meningen bakom nyckel koncepten av Gandhis filosofi ligger i deras etymologiska rötter. Ordet sanning har sin rot i sanskrit-termen ”Sataya”, och ”sat” betyder ”det som existerar, det som är verkligt”. Så för Gandhi är idén av sanning när tanke och handling samspelar och när ett samhälle har en moral kod som uppmuntrar detta högre syfte i sina medborgare.

Här är citat som bäst representerar den idén:

26. Sanning kvarstår även om den inte har något offentligt stöd

Detta är en av Gandhis mest kända fraser, och den hänvisar till idén att man måste vara kapabel att upprätthålla, garantera och försvara sin egen sanning även om majoriteten kanske drar i motsatt riktning.

”Även om du är en i minoritet, är sanning sanning.”

-Mahatma Gandhi-

28. Sanning är tydlig i sin natur. När du avlägsnar spindelväven av okunnighet som omger den lyser den fritt

Sanningen finns alltid där, rakt framför ögonen på oss. Vi låter oss dock ofta bli manipulerade och distraherade av lathet, underkastelse och även okunnighet. Få handlingar kräver så mycket mod som att finna sanningen och agera i enlighet med den.

Mathama Gandhi väver

29. Mitt liv, mitt budskap

Vi sade för en stund sen att ”Satya” betyder sann på sanskrit, vad som är riktigt, vad som existerar. I sin tur lärde Gandhi ut att sanning är meningslös om du tänker en sak och gör det motsatta. Därför levde den indiska pacifist ledaren i harmoni med allt han lärde, ett ödmjukt liv tillägnat andra.

30. Att tro på något och inte leva i enlighet med det är oärlighet

Här kan vi se samma princip upprepa sig: vikten av att leva i harmoni med vår egen sanning, våra egna övertygelser.

31. Sanningen segrar, även när det inte finns något offentligt stöd. Den står för sig själv.

Några påstår att Gandhi var en idealist, och vi kan hålla med om att det är sant. Men hursomhelst går det att se i många av hans texter och i dessa citat från honom att det är en väldigt praktisk och användbar idealism som kan appliceras på många olika områden av våra liv.

Var och en av oss har vid något tillfälle här i livet, vare sig det är hemma eller på arbetsplatsen, försvarat en sanning även om vi inte hade något stöd. Förr eller senare kommer falskhet och orättvisa att rämna…

32. Sanningen skadar aldrig ett rättskaffens hus

Även om vi är rädda för att tala sanning, när vi gör det, om vi gör det på ett ställe som är rättvist, kommer det alltid att respekteras och värderas.

”Moral är tingens grund och sanning är moralens substans”

-Mahatma Gandhi-

34. Alla som vill kan höra sin inre röst. Den finns inom oss alla

För att få kontakt med det som är sant och agera därefter måste vi lyssna på vår inre röst. Vår interna dialog borde vara konstant och permanent. Det är det enda sättet att finna styrkan till att stå upp mot det vi finner orättvist och osanningsenligt.

35. Målet är sanning och vägen är kärlek

Motsatsen till våld är kärlek, och det enda sättet att bygga ett samhälle kapabelt till att försvara sanning, kapabelt till att tänka och agera enligt den här principen är att välja vägen av kärlek, dialog, jämställdhet, broderskap och rättvisa.

 

citat Mahatma Gandhi
Som sammanfattning kan du se att Gandhis filosofi inte bara handlar om moral, politik eller religiösa implikationer. Framförallt är det ett kompendium av kunskap som visst härstammar från Indisk kultur men som är lika viktigt och aktuellt idag. 

Bibliografiska referenser:

Gandhi, M.K. (1993).  An Autobiography: The Story of My Experiments With Truth. Boston: Beacon Press.

Wolpert, S. (2001). Gandhi’s Passion: The Life and Legacy of Mahatma Gandhi. Oxford University Press.

Gandhi, Mahatma (1989) “The words of Gandhi” Madrid: SIDDHARTH MEHTA EDICIONES

Gandhi, Mahatma (2016) “The food of the soul”. José J. de Olañeta