Hur vi har manipulerats av media

Hur vi har manipulerats av media

Senaste uppdateringen: 18 november, 2021

Din åsikt kan förändras av nyheterna du ser på TV, i tidningen och på internet. Och ovanpå det berättar man många historier med flit på ett specifikt sätt för att influera vad och hur du tänker. Visste du att media kan utöva så pass stor kontroll över ditt sinne?

Det sägs att om något inte är nyheter, har det aldrig hänt. Ett exempel på detta var under 1994, under inbördeskriget i Rwanda. De två huvudsakliga etniska grupperna i området började döda varandra, och det eskalerade till folkmord. 75% av den etniska gruppen tutsier dödades av regeringen, ledd av gruppen Hutu.

Under den första veckan av folkmordet tog ingen kraftfull grupp i Europa till åtgärder. Inga nyheter dök upp i pressen, och därför brydde sig ingen om morden som skedde. Under den andra veckan började media rapportera om händelserna. Som ett resultat började europeiska länder skicka hjälp för att stoppa massakern.

Trots det gjorde bristen på foton av vad som hände i Rwanda att nyheten inte var lika brådskande som den faktiskt var, så allmänhetens intresse i frågan vad minimal. Folks känslor var inte särskilt inblandade, så deras uppmärksamhet kom och gick.

Marionetter

Vad bör vi tänka på?

Om vi inte har information om händelser som sker så kommer vi inte få reda på vad som hände. Media berättar för oss vad vi ska tänka på, även om vi givetvis inte kommer tänka på alla nyheter vi läst om.

Vår intressenivå kommer få oss att hänge mer uppmärksamhet till vissa nyheter än andra. En faktor som kan influera hur viktig vi anser en nyhet vara är rädsla. Historier som utlöser rädsla hos oss kräver mer av vår uppmärksamhet. Exempel inkluderar nyheter som hänvisar till ett hot, som ett virus som sprider sig i staden eller en serie rån i grannskapet.

Kanske fick historien i början av denna text dig att tänka på Rwanda. Men eftersom det är gamla nyheter och effekterna är minimala idag, kommer de flesta inte hänge särskilt mycket tid om de inte känner sig dragna till den av någon anledning.

Hur bör vi tänka?

Vi tänker på nyheterna vi är intresserade av och bryr oss om baserat på informationen vi tidigare hade eller som är inom vår omedelbara räckvidd. Vi utvärderar informationen vi får från media och jämför den med våra tidigare åsikter. Såvida den inte är väldigt kraftfull eller vi inte redan har tvivel, kommer den inte förändra sättet vi tänker på den jämfört med innan vi hörde nyheten.

Om någon redan bildat sig en uppfattning om vad som skedde i Rwanda, skulle informationen i början av denna artikel inte förändra dennes åsikt. Men om du inte hört om händelsen eller endast hade en vag idé om vad som skedde? Då är det troligare att media hade fått dig att tänka på ett visst sätt.

Manipulation av media

Heuristikens roll i media

Heuristik är enkla, simpla regler som vi använder för att tolka världen. För denna artikels syfte tjänar de till att tolka nyheter. När nyheten är relevant bearbetar man informationen genom en central väg med tidigare känd information.

När den inte är relevant så bearbetar man informationen genom en perifer rutt. Det är då heuristik kommer in i bilden eftersom vår åsikt om händelsen kommer vara beroende av de perifera signalerna från berättelsen.

När källan för nyheten är ansedd som pålitlig, vilket var fallet i fallet med folkmordet i Rwanda, kommer chansen vara högre att vi tror på informationen. Om jag är källan och läsarna inte litar på mig, kommer de antingen inte tro på det som sägs eller ha reservationer om det.

I nyheterna använder man termer såsom krig, folkmord och massaker ofta. Dessa är nyckelord som ger upphov till väldigt negativa känslor när du tänker på nyheten, vilket ger dig en dålig syn på hutufolket. Den negativa känslan skulle inte vara lika stark om ordet “konflikt” använts istället för “krig”.

Hur media använder siffror och ord

När man presenterar statistik i form av procent verkar nyheten mer negativ. Om rena siffror tillhandahålls utan att presenteras i relation till det hela, kommer deras påverkan vara mindre. Att rapportera om utlösaren till händelserna får folk att beskylla hutufolket. Om nyheten sagt att personerna som utsåg hutufolket till att leda regeringen var européer, kanske européerna hade beskyllts mer.

Varje ord räknas i en nyhet. Dessutom kommer effekterna variera baserat på hur mycket uppmärksamhet du ger den och hur mycket tidigare kunskap du har. Medias kraft att övertyga kan vara väldigt stark om du inte är medveten om de mentala processerna. Att vara medveten om dem hindrar dessutom inte media från att försöka kontrollera dem från utsidan, men det gör det möjligt för dig att ingripa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.