Att utbilda är att ge alternativ och informera

Att utbilda är att ge alternativ och informera

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2022

En av de vackraste, nödvändigaste och otvivelaktigt viktigaste uppgifterna för vårt samhälle är att utbilda. Alla är vi direkt eller indirekt involverade i utbildningen av framtida generationer. Men har du någonsin undrat vad det verkliga syftet med utbildning är?

Det nuvarande utbildningssystemet lämnar mycket att önska, åtminstone när det kommer till värderingar och personlig utveckling. Det ingjuts i oss att vi ska följa regler som leder till tävlingsinriktning och konformitet på ett sätt som inkräktar på vår kreativitet.

När det kommer till vad undervisning och att utbilda betyder, står det klart att det fortfarande finns mycket att lära. Vad är betydelsen bakom utbildning? Varför förbereder vi oss bara för att klara prov? Är lärarna beredda att undervisa eleverna i hur man lär sig? Eller att få eleverna att memorera och upprepa information utan att reflektera över den?

“Syftet med undervisning är att visa människor hur de lär sig själva. Det andra konceptet av utbildning är indoktrinering.”

-Noam Chomsky-

Utbilda för att lära sig att leva

Oavsett om det är som föräldrar eller lärare så har vi ett stort ansvar att utbilda på ett sätt som förbättrar våra barns färdigheter. Vi måste ta hänsyn till deras individualitet, inlärningsrytm, temperament, egenheter och svårigheter.

Att utbilda för individuell frihet är att främja en process för självkännedom. Sinnet höjer sig över hinder som det skapat baserat på behovet av säkerhet. Detta görs genom att på detta sätt hjälpa dem förstå orsakerna till rädsla, så att de inte blir rädda som vuxna.

Utbildning är värdefull när den erbjuder chansen att lära sig att leva: att lära sig att välja mellan möjligheter och alternativ som finns framför oss, att lära sig att ifrågasätta och filtrera informationen vi mottar samt att lära sig att släppa taget om önskan för belöningar, som genererar rädsla och konformitet.

Far och son

“Funktionen hos utbildning är att hjälpa varje individ upptäcka alla dessa psykologiska hinder, och inte bara tvinga på nya beteendemönster, nya tankesätt; sådan påtryckning kommer i båda fallen inte väcka kreativ intelligens eller förståelse, utan snarare forma individen i ännu högre utsträckning.”

-Krishnamurti-

Att förbättra kreativitet, frihet och självständighet

För att hitta meningen med att utbilda är det nödvändigt att göra sig av med utbildningsmodellen som hindrar utvecklingen av kritiskt och självständigt tänkande. Utbildning är logisk när den motiverar och uppmuntrar resonemang och ifrågasättande av uppfattade idéer.

Rollen för utbildare är att stärka självgåendet hos unga människor så att de kan bli självsäkra och lära sig att hantera ansvar. På den akademiska sidan måste förmågan att resonera stärkas: att hjälpa dem se problem i deras helhet för att kunna använda egna lösningar och personliga bedömningar.

Alla barn har mångfaldiga talanger och potentialer, vilket kan vara kopplat till intelligens inom vissa områden. Att ta hänsyn till de många intelligenser som förklaras av psykologen Howard Gardner ger oss möjlighet att förstå att det inte finns några personer som är smartare än andra, utan bara människor med olika typer av intelligens.

Dessvärre främjar och förbättrar det nuvarande utbildningssystemet specifika intelligenser, samtidigt som andra avfärdas eller glöms bort. Detta bestraffar inte bara barnen, utan även samhället. Det berövas nämligen på de fantastiska talanger som döljs eftersom ingen stannar upp för att ge dem uppmärksamhet.

När det kommer till utbildning av kreativitet så säger Ken Robinson att “utbildare slösar besinningslöst bort den” och flyr från den eftersom uppskattning och uppmuntran av den skulle resultera i högre omedelbara kostnader. Därför begränsas innovation till upprepning genom att främja rädsla för att ha fel eller att begå misstag.

“Om vi inte är beredda att begå misstag kommer vi aldrig kunna skapa något originellt.”

-Ken Robinson-

Barn med ballonger

Rätt utbildning kommer frigöra oss

Rätt utbildning är nödvändigt för att hålla sig borta från politisk ändamålsenlighet, ekonomiska intressen och manipulering för att tämja människor och göra dem till robotar; omotiverade och meningslösa i sin egen utveckling och förankrade i konformitet.

För att utbilda med förnuft måste vi hjälpa unga personer att hitta deras kall, deras motivation och deras intressen. Målet är att följa med dem, främja en process av självupptäckt och upptäckt som respekterar och identifierar deras skillnader – det som gör dem unika när de stärks. Vidare handlar det inte bara om att utveckla deras potential; det är även för att hjälpa bygga en ny social ordning genom att träna dem så att de kan skapa nya levnadssätt.

Att erbjuda en utbildning som bidrar till frihet är ett ansvar för både föräldrar och lärare. Det ligger i våra händer. Vi ansvarar för att skapa ett nytt samhälle som är mer tolerant, respektfullt och hängivet. Ett samhälle som inte bara tar hänsyn till resonlighet, utan även de affektiva och känslomässiga aspekterna; en holistisk och omfattande syn på individen.

“Utbildningskrisen är inte som en av de många kriser vi upplever, men utbildning är hjärtat av problemet. Världen befinner sig i en djup kris eftersom vi inte utbildar medvetenhet. Vi har en utbildning som på något sätt berövar folk på deras samvete, deras tid och deras liv.”

-Claudius Naranjo-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.