Lyckliga barn är ansvarsfulla barn

Lyckliga barn är ansvarsfulla barn

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Vi har börjat utrota talesätt såsom “spara riset, så skämmer du bort barnet”. Dessa ordspråk och sätt att lära ut är inte bara utdaterade, utan även missriktade, speciellt eftersom vi vet att aga inte skapar lyckliga barn och att lyckliga barn är mer ansvarsfulla.

Det är av vital vikt att vi börjar internalisera vikten av lycka i utbildningen av barn. Det är bäst att få dem att gilla kunskap och hjälpa dem utvecklas till sin fulla potential.

Blanda inte ihop koncept i utbildningen av lyckliga barn

När vi talar om ett lyckligt barn bör vi inte blanda ihop detta med ett bortskämt barn. Ett lyckligt barn är inte ett som vi måste ge allt till.

Bevingad flicka

Uppenbarligen är frustration en del av livet, oavsett hur lite vi gillar detta faktum. Och dina barn kommer drabbas av det, åtminstone under vissa perioder av sina liv. Men lyckliga barn kommer ha de nödvändiga verktygen för att övervinna alla faser eller trauman.

Med andra ord är ett lyckligt barn inte ett bortskämt barn. Småttingarna bör förstå var deras gränser går och vad de kan göra och inte göra. Denna kunskap behöver dock inte vara dramatisk eller traumatisk.

Ett barn som känner sig älskat, som är lycklig i sina omgivningar, som kan känna igen livets begränsningar och acceptera dem, det är en person som kommer växa upp till att bli ansvarsfull och medveten om sig själv och vad som händer i dennes omgivningar.

“Vi bör inte tillåta något att röra sig bort från oss utan att känna oss bättre och lyckligare.”

-Moder Teresa-

Varför är ett lyckligt barn mer ansvarsfullt?

Vi ska lista ett antal karaktärsdrag som beskriver ett lyckligt barn, och förklara varför dessa gör honom eller henne mer ansvarsfull rörande det som händer i livet och omgivningarna:

  • Ett lyckligt barn har bättre karaktär: Alla småttingar som är lyckliga i sina omgivningar utvecklar god karaktär. Detta är väldigt hälsosamt eftersom det gör dem bättre på att internalisera koncepten rättvisa och ärlighet.
  • Ett lyckligt barns goda karaktär ger honom eller henne diverse dygder: Ett barn som växer upp i en lycklig värld lär sig dygder såsom ärlighet, måttlighet, kärlek, uppoffring för andra, empati, generositet, ödmjukhet och förmågan att övervinna vissa svåra stadier i livet.
  • Ett lyckligt barn är mer positivt: Lyckliga barn har en mycket positivare syn på livet. De är proaktiva och ihärdiga när de ställs inför utmaningar. De arbetar väldigt hårt för att övervinna motgångar och de är väldigt tacksamma.
  • Ett lyckligt barn är mer mottagligt: Vidare har lyckliga barn hälsosammare förhållanden med sina föräldrar. De kommer vara mycket mer mottagliga för kärlek, känslomässiga band och kommunikation med andra.
  • Ett lyckligt barn lär sig mer: Som vi sade är lyckliga barn mycket mottagligare. Därför är de mer öppna för lärdomar och kunskap. Ur denna synvinkel förstår de exempel bättre, har bättre uppmärksamhet när man talar till dem och lyssnar på olika åsikter från sina föräldrar. De är kapabla att skilja rätt från fel och dra egna slutsatser.
Pojke vid fönster
  • Ett lyckligt barn skiljer på prioriteringar: Barn som lever i en lycklig miljö lär sig att skilja på sina prioriteringar. De vet till exempel att deras tillgång till leksaker, teknologi och belöningar är ett privilegium, aldrig en rättighet. De förstår värdet av saker och respekterar det.
  • Barnet har ett samvete: Lyckliga barn förstår budskap väl och vet hur man skiljer rätt från fel. Därför utvecklar de ett kraftfullt samvete. Och detta tack vare känslomässig utbildning, vilket gör dem mer mottagliga och självmedvetna.
  • Ett lyckligt barn vet hur man utvecklar sitt liv: Ett lyckligt barn lär sig att ge vikt åt livets prioriteringar, såsom familj, vänskap, kärlek, altruism och solidaritet, eller värderingar och etik. På så sätt kommer han eller hon vara mindre desorienterad, utveckla bedömningsförmåga tidigt och undvika att falla in i riskabla beteenden.

“Lycka är att vara säker på att inte känna sig vilsen.”

-Jorge Bucay-

Det är tydligt att ett lyckligt barn kommer ha en fullare och mer hel existens. Men kom ihåg att aldrig blanda ihop detta med bortskämdhet, obegränsad frihet eller starka band till materiella saker. För detta är ett misstag som skapar tyranniska och beroende beteenden. Låt helt enkelt barnet vara sig självt i en känslomässig miljö som är full av kärlek och förståelse.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.