Höra vad som inte sägs: känslomässig mottaglighet

Höra vad som inte sägs: känslomässig mottaglighet

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Har du förmågan att höra vad som inte sägs? Detta är en del av att vara känslomässigt mottaglig. Låt oss kika närmare på detta!

Ponera att vi är ute och fikar med några vänner och en plötsligt skrattar så hårt att denne inte kan sluta. Skrattet fortsätter att öka tills alla närvarande börjar skratta också, utan att veta exakt varför. Skrattet är smittande.

Vi kan ge ett annat exempel på smittande känslor: på ett dagis fullt av barn börjar ett av dem gråta okontrollerat. Nästan omedelbart kommer resten av barnen titta på honom och börja gråta högre och högre. Det är som om de blivit inbjudna till en festival av tårar.

Att höra vad som inte sägs

Vi delar med oss av vårt humör på ett helt magiskt sätt. Känslor är nämligen smittsamma och vårt känslomässiga stadium kan skifta på fantastiskt snabba sätt. Vi genomför alltid dessa känslomässiga utbyten, vanligtvis subtilt, med mer eller mindre intensitet och på medvetna eller omedvetna sätt.

Personer som har förmågan att reglera sina känslor är de mest tillfredsställande. Det är de som kan få oss att känna oss behagliga och glada, även om de bara hälsar på oss med ett leende.

När vi känner av en annan persons känslomässiga stadium och interagerar med denne tenderar muskulaturen att anta en liknande position som den hos denna person. Med andra ord; om personen ler subtilt tenderar även vi att börja le.

Enligt psykologen John Cacioppo tenderar vi att omedvetet söka efter en närhet när vi samtalar med en bekant, för att synkronisera vårt humör med deras.

Pappersgubbar

I slutänden är det som en samarbetskomposition där en melodi bildar sina harmonier beroende på hur vi anpassar våra rörelser, hur vi kommer närmare eller skapar avstånd och hur vi justerar vår hållning. För att fortsätta med musikmetaforen; ju mer finjustering, desto bättre uttryck och mottagande av positiva såväl som negativa känslor. Om vår partner till exempel spenderat veckor med att vara ledsen eller irritabel, kommer vi säkerligen känna en ledsamhet eller irritabilitet som liknar vår partners oavsett hur vi egentligen känner.

Dessutom; ju starkare band mellan två personer, desto större synkronisering. Forskare som Cacioppo vidhåller att en av faktorerna som framförallt fastslår effektiviteten och framgången i våra förhållanden är förmågan att visa att vi förstår varandra.

Personerna vi upplever som starka är de som kan identifiera humöret hos andra eller överföra sitt eget. Om en person kan motivera en annan är det för att denne är bra på att anpassa tonen denne kommunicerar med.

Förklaringen ligger hos våra spegelneuroner

Det faktum att vi är så osynligt sammankopplade är en av de mest fantastiska aspekterna av den mänskliga naturen. Det verkar som att vetenskapen kontinuerligt finner svar, och på senare år har man upptäckt att förklaringen till detta fenomen kretsar kring spegelneuroner.

Dessa neuroner är cerebrala celler vars uppdrag är att reflektera aktiviteten vi observerar. De är anledningen till att vi till exempel gäspar när någon annan gör det framför oss.

Avslutningsvis vill vi nämna följande ord från Peter F. Druncker: “Den verkligt empatiske lyssnaren kan till och med höra ord som sägs i tystnad. Det viktigaste i kommunikation är att lyssna på vad som inte sägs.”

Bilder av Ellerslie.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.