Fördelarna med att bevittna vänliga handlingar

Fördelarna med att bevittna vänliga handlingar

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Att bevittna vänliga handlingar har stor influens på människor. Helt altruistiska och osjälviska handlingar väcker känslor av frid och lugn hos dem som ser dem. Känslor som förblir etsade i deras sinnen. Som finns kvar tack vare deras plötsliga och oväntade natur.

Men varför är det så fördelaktigt att bevittna vänliga handlingar? Vad gör att vi mår bra när vi ser andra arbeta altruistiskt för andra människors fördel?

“Varje vänlig handling är en demonstration av styrka.”

-Miguel de Unamuno-

Hjärta

Att se vänliga handlingar fyller oss med frid och tacksamhet

Att bevittna en autentiskt vänlig handling skickar en känsla av frid och lycka som håller i sig. Vissa av dessa handlingar kan, även om de är uppenbart obetydliga, stanna kvar i våra minnen och verka inspirerande i svåra tider.

När vi bevittnar en vänlig handling genomgår vi vad Abraham Maslow kallade en “toppupplevelse”. Detta är de ögonblick av förundran, häpnad och en känsla av vad som är rätt som gör oss otroligt tacksamma över att leva.

Förnyad tro på människans natur

Jonathan Haidt kallar dessa upplevelser “eufori”. Han beskriver dem som en känsla av värme i bröstet, en känsla av expansion i hjärtat, en större önskan att hjälpa samt en ökad känsla av sammankoppling med andra.

För Haidt är vänliga handlingar en manifestation av överlägsen eller bättre mänsklig natur. En vänlig handling som ger förnyat hopp för den mänskliga naturen erbjuder en antydan av hopp mitt i det dagliga livets kaos och konflikter.

Altruism gör oss mer mänskliga

Känslan av sammankoppling som nämns av Haidt är viktig. Altruism överskrider separationen vi ofta upplever som mänskliga varelser. Den kopplar oss samman med varandra.

Ren altruism är faktisk möjlig eftersom alla människor, på den djupaste nivån, är en del av samma medvetandenätverk.

Personen som utför en altruistisk handling kommer säkerligen bli mottagare för en annan vänlig handling. När vi bevittnar denna handling kommer även vi bli en del av det nätverket.

Med andra ord har vänliga handlingar positiva effekter i tre dimensioner: han som utför dem, han som mottar dem och han som bevittnar dem.

“Vackra själar är de som känner till all storhet i vänlighet.”

-François Fénelon-

Ung flicka

Vänliga handlingar är positiva för immunförsvaret

Flertalet vetenskapliga studier har visat att en vänlig handling har en positiv effekt på immunförsvaret och den ökade produktionen av serotonin i hjärnan.

Serotonin är en naturlig neurotransmittor som ansvarar för att reglera vårt humör och hjälper till att kontrollera ångest. Serotonin anses vara en “må bra”-substans eftersom den ökar produktionen av njutning i hjärnan.

Resultaten från en av de mest fascinerande studierna på senare år visade att en enkel, vänlig handling sprider sig från en person till en annan. Detta orsakar en avsevärd förbättring i immunförsvarets funktion. Dessutom ökar produktionen av serotonin hos både personen som utför handlingen och den som mottar den.

Vad som var mest överraskande för forskaren var när man bevisade att personer som bevittnar vänliga handlingar också upplever liknande förbättringar av immunförsvaret och ökad produktion av serotonin.

Att vara snäll för att må bättre

Fördelarna med vänlighet är inte begränsade till förstärkning av immunförsvaret och produktionen av serotonin. Studien visade att de som regelbundet ägnar sig åt att utföra vänliga handlingar upplever stresslindring, minskning av kronisk smärta och till och med lindring av sömnlöshet.

Christine Carter förklarar att personer som arbetar som volontärer tenderar att uppleva mindre smärta och obehag.

Att ge hjälp åt andra skyddar generellt sett din hälsa dubbelt så bra som skyddet som tillhandahålls av aspirin mot hjärtsjukdom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.