Hur kronisk smärta och sömn inverkar på varandra

Kronisk smärta är ett tillstånd som berör miljontals människor runt om i världen. Den får många negativa effekter på deras livskvalitet, inte minst på deras sömn.
Hur kronisk smärta och sömn inverkar på varandra
Montse Armero

Skriven och verifierad av psykologen Montse Armero.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Kronisk smärta är något som berör ungefär 25 procent av den spanska befolkningen. I en studie med 5 000 deltagare rapporterade 43 procent att de upplevt smärta under den gångna veckan, framför allt i ben, rygg och huvud. Av dessa uppgav cirka 54 procent att de led av långvariga, kroniska besvär som hade betydande negativa effekter på deras liv. I dagens artikel ska vi diskutera förhållandet mellan kronisk smärta och sömn.

De vanligaste orsakerna till kronisk smärta är ledinflammation (artrit), reumatism och migrän. Mer än 60 procent av patienterna sade sig använda smärtstillande medel för att hantera sin smärta. Men dessa läkemedel kan ha många olika biverkningar vid långvarig användning och kan även leda till förhållanden som förvärrar smärtan.

Ryggvärk är en av de vanligaste kroniska smärtor som människor lider av

Sambandet mellan kronisk smärta och sömn och negativa hälsoeffekter

Om du lider av kronisk smärta så vet du vilka negativa effekter den kan få på människors liv. Och att ständigt behöva uthärda fysisk smärta är också något som orsakar avsevärt psykiskt lidande. Några av de aspekter som berörs mest av kronisk smärta är följande:

 • Sömn
 • Socialt umgänge
 • Kognitiv förmåga
 • Fysisk aktivitet
 • Arbetsprestation
 • Diverse dagliga aktiviteter (duschning, shopping, matlagning, bilkörning, skrivarbete osv)

Kronisk smärta resulterar också i en ökad risk för psykiska störningar som ångest och depression. Vidare kan långvarig fysisk smärta dessvärre även medföra kronisk stress.

Hur kronisk smärta och sömnstörningar föder varandra

Patientens sömnkvalitet anses vara en grundläggande faktor vid bedömningen huruvida en behandlingsmetod för kronisk smärta fungerar eller ej. Omkring 50-70 procent av de patienter som lider av måttlig till intensiv kronisk smärta har någon form av sömnstörning. Detta gäller särskilt äldre personer. De vanligaste störningarna är:

 • Problem med att somna
 • Uppvaknande under natten på grund av smärta
 • Rastlös sömn
 • Trötthet under dagen

Smärtan gör det mycket svårt för dessa patienter att få god nattsömn. Detta leder i sin tur till hyperalgesi, vilket innebär en intensivare upplevelse av smärta. Att vara mer känslig för smärta gör det svårare sova, vilket till slut blir en ond cirkel som är vansklig att bryta.

Hur smärtlindrande medel påverkar sömnen

Läkemedel som förskrivs för kronisk smärta kan lindra symtomen, men de inverkar också på sömnkvaliteten. Här är några av de preparat som används mest:

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Dessa hör till de vanligaste smärtstillande medlen för vuxna. De bidrar inte bara till att reducera inflammation, utan de minskar även feber, svullnad och rodnad. Läkare förskriver dem för kroniska hälsoproblem, som till exempel ledinflammation och SLE (Systemisk lupus erythematosus).

Dessvärre gör NSAID också att sömnen blir mindre effektiv och att man oftare vaknar under natten. Det finns tre huvudorsaker till att så sker:

 • En minskad produktion av prostaglandiner.
 • NSAID hämmar utsöndringen av melatonin.
 • Irritation i magsäcken vid långvarigt bruk.

Opioider

För att dessa ska utgöra ett säkert behandlingsalternativ får de bara förskrivas på kort sikt och under sträng medicinsk övervakning. Långvarig användning av opioider leder till beroende. Om man inte använder dem på rätt sätt riskerar man överdosering som kan få dödligt utfall. Därför är läkare försiktiga med att skriva ut dem.

Opioider minskar såväl REM-sömnen som ortosömnen (eller NREM-sömnen), vilka båda är viktiga för den fysiologiska utvecklingen av sömncyklerna.

Kortikoider

Läkare skriver huvudsakligen ut kortikoider för att reducera inflammation som uppstår vid sjukdomar som ledinflammation, astma, SLE, multipel skleros och vissa typer av cancer.

Långvarigt bruk kan bland annat leda till grå starr och benskörhet. Följaktligen är det något läkare oftast bara förskriver för kortare perioder.

Hur påverkar de sömnen? I höga doser fungerar de precis som opioider. De minskar både REM- och NREM-sömn.

Kronisk smärta påverkar både REM- och NREM-sömn

Sammanfattning: kopplingen mellan kronisk smärta och sömn

Den vetenskapliga litteraturen pekar på ett direkt samband mellan kronisk smärta och sömnstörningar. Smärta gör det svårt att få en vilsam sömn och sömnbrist leder till ökad smärtkänslighet.

Det är viktigt att tänka på att sömnen beror på olika faktorer. Åldern spelar en stor roll, liksom de mediciner man använder. Men man ska inte heller utesluta andra åtföljande sjukdomar eller yttre omständigheter som kan förhindra god sömn och öka känsligheten för smärta.

Om du tar värktabletter för kronisk smärta är det en god idé att ersätta snabbverkande tabletter med långtidsverkande preparat. Studier visar att de senare kan minska risken för sömnstörningar förknippade med smärtstillande läkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Calsina-Berna, A., Moreno, N., González, J., Solsona, L. y Porta, J. (2011). Prevalencia de dolor como motivo de consulta y su influencia en el sueño: experiencia en un centro de atención primaria. Atención primaria, 43(11), 568-575. [fecha de consulta 18 de octubre de 2020]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.aprim.2010.09.006
 • Català, E., Reig, E., Artes, M., Aliaga, L., López, J.S. y Segú, J.L. (2002). Prevalence of pain in the Spanish population: telephone survey in 5000 homes. European Journal of Pain, 6(2), 133-140. [fecha de consulta 18 de octubre de 2020]. Disponible en: https://doi.org/10.1053/eujp.2001.0310 
 • Covarrubias, A., Guevara, U., Betancourt, J.A., Delgado, M.M., Cardona, A.V. y Hernández, J.R. (2005). Evaluación del sueño en el dolor crónico no maligno. Revista Mexicana de Anestesiología, 28(3), 130-138. [fecha de consulta 18 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2005/cma053d.pdf
 • Mencías Hurtado, A. B., & Rodríguez Hernández, J. L.. (2012). Trastornos del sueño en el paciente con dolor crónico. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 19(6), 332-334. [fecha de consulta 18 de octubre de 2020]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462012000600008&lng=es&tlng=es

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.