Hur är effekten av smärtstillande opioider?

Det finns naturliga opiater som utvinns från opium, som exempelvis morfin och andra syntetiska opiater som fentanyl.
Hur är effekten av smärtstillande opioider?

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2020

Under historiens lopp har forskarna alltid letat efter nya sätt att behandla smärta. Folk började nyttja effekten av smärtstillande opioider långt tillbaka.

1806 skapade forskarna morfin för första gången, och sedan dess har utvecklingen kommit långt.

Men vad är smärtstillande opioider? Det är mediciner som har en stor smärtstillande potential. Det är opiater som fås från opium, som morfin, och andra syntetiska opiater, som fentanyl.

En potent effekt

En av de främsta egenskaperna hos dessa mediciner är att de har en gränslös smärtstillande potential. Detta innebär att ju större dos, desto större smärtlindrande effekt.

Detta för dock även med sig några ovälkomna effekter som vi kommer titta på längre ner.

Läkarna använder dem främst för att behandla allvarlig och akut smärta samt patienter med dödliga sjukdomar, som cancer. Innan de smärtstillande opioiderna skrivs ut måste en läkare utföra en utvärdering.

Patienterna måste lida av intensiv smärta som andra läkemedel inte rår på.

Burk och piller.

Hur smärtstillande opioider fungerar för att behandla smärta

Smärtstillande opioider binder opiod-receptorerna i det centrala nervsystemet. Det är dock bara fyra av dem som behandlar smärta: μ, κ, och δ (mu, kappa och delta).

Beroende på vilken receptor det handlar om så kan dessa läkemedel ha olika effekter.

Andra användningar av smärtstillande opioider samt bieffekter

Utöver att användas som smärtstillande behandling så används denna medicin även inom andra områden, som anestesi.

I dessa fall så använder läkarna dem ofta i kombination med en smärtstillande medicin och en neuromuskulär blockerare.

De kan även användas för att söva patienter och för att hämma den naturliga andningen då de behöver mekanisk andning.

Det främsta problemet med smärtstillande opioider är att det förekommer risk för beroende. De används därför oftast enbart under korta behandlingar av akut smärta. De vanligaste bieffekterna från dessa mediciner är:

  • Förstoppning. Dessa mediciner minskar tarmarnas rörlighet och utsöndringar från gallblåsan och sköldkörteln.
  • Yrsel
  • Förvirring

Andra bieffekter som också kan uppstå är:

Piller och ett glas vatten.

Experterna har också sett att ett långvarigt användande av dessa mediciner har en påverkan på immunförsvaret, som får en sämre förmåga att producera antikroppar och även löper större risk för infektioner.

Patienten kan även drabbas av bradykardi och hypotoni.

Toleransproblem och effekten av smärtstillande opioider

Då läkarna behandlar patienter med smärtstillande opioider under en lång tid så kommer det ofta uppstå en tolerans. Detta innebär att fler doser behövs för att uppnå samma terapeutiska effekt. Kroppen vänjer sig vid medicinen.

Det kan även skapa ett fysiskt beroende, vilket resulterar i beroendesymptom då man slutar med behandlingen eller reducerar dosen. Specialisterna kan motverka detta genom att gradvis reducera doserna.

En annan typ av beroende är det psykologiska. I dessa fall så blir patienten mer beroende av den psykiska effekten av denna typ av läkemedel snarare än själva smärtlindringen.

Detta kanske intresserar dig
Samband: viktökning och psykoaktiva mediciner
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Samband: viktökning och psykoaktiva mediciner

Sambandet mellan viktökning och psykoaktiva mediciner är en av de bieffekter som patienterna oroar sig mest över och det är ett känsligt ämne.  • Triviño, M. J. D. (2012). Analgésicos opiáceos. Farmacia profesional26(1), 22-26.
  • Flórez, J. (2008). Fármacos analgésicos opioides. Farmacología humana. 5a ed. Barcelona: Elsevier España SL, 523-541.
  • Álvarez, Y., & Farré, M. (2005). Farmacología de los opioides. Adicciones17(2), 21-40.
  • Seidenberg, A., & Honegger, U. (2000). Metadona, Heroína y otros opioides. Granada: Ediciones de Díaz de Santos.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.