Psykofarmakologi

I denna sektion kommer du finna relevant information om läkemedel, så att du kan förstå deras typologi, mekanismer och effekter när du behandlar olika psykologiska tillstånd.

Omotivationssyndrom och konsumtion av cannabis

Det återstår för forskarna att bevisa att cannabis är den största orsaken till omotivationssyndrom. Det finns dock data som syftar på att det är den huvudsakliga utlösaren. Joppe, röka, gräs, fet, majja, hemmarullad…. Dessa termer hänvisar alla till drogen cannabis,…