Psykofarmakologi

I denna sektion kommer du finna relevant information om läkemedel, så att du kan förstå deras typologi, mekanismer och effekter när du behandlar olika psykologiska tillstånd.

Hur är effekten av smärtstillande opioider?

Under historiens lopp har forskarna alltid letat efter nya sätt att behandla smärta. Folk började nyttja effekten av smärtstillande opioider långt tillbaka. 1806 skapade forskarna morfin för första gången, och sedan dess har utvecklingen kommit långt. Men vad är smärtstillande…

Orexinets påverkan på sömnen och matvanorna

I den här artikeln kommer vi pratar om orexinets påverkan på sömnen. Orexiner (även kända som hypokretiner) är välkända hos forskar och upptäcktes 1998. Dessa två neuropeptidhormoner förekommer hos de flesta ryggradsdjur och kommer från ett protein som kallas prepro-orexin:…

Behandling med pregabalin: fördelar och biverkningar

Behandling med pregabalin har visat sig vara effektivt för att kontrollera neuropatisk smärta och förbättra en patients livskvalitet. I den här artikeln beskriver vi dess effekter i detalj. Pregabalin, också marknadsfört som Lyrica, är ett antiepileptiskt läkemedel som används för…

Farmakologiska behandlingar för sömnlöshet

Sömnlöshet är ett av de vanligaste tillstånden och drabbar en stor del av befolkningen. Därför kan det vara bra att lära sig om farmakologiska behandlingar för sömnlöshet såväl som andra alternativ. Sömnlöshet kan definieras som svårigheten att somna eller bibehålla sömnen.…

Farmakologisk behandling av migrän

Migrän är ett mycket handikappande fenomen i samhället. Det är därför det är viktigt att studera farmakologisk behandling av migrän för akuta och förebyggande syften. Migrän är en återkommande och intensiv huvudvärk som vanligtvis uppstår på sidan av huvudet. Det kommer…

Lär dig allt om klonazepam (klonopin)

Klonzepam, allmänt känt som Klonopin är en medicin som används ofta. Den påverkar hur det centrala nervsystemet fungerar. I den här artikeln kommer tar vi upp allt om klonazepam. Vi ska tala om när du bör ta det, dess effekter…

Extrapyramidala symptom: vad är de?

Extrapyramidala symptom är motoriska problem som oftast produceras som ett resultat av antipsykotika. Det är ett tillstånd hos de motoriska funktionerna som inträffar på grund av skada på det extrapyramidala systemet. Det extrapyramidala systemet hanterar din kontroll över frivilliga rörelser och…

Agomelatin: En ovanlig antidepressiv medicin

Agomelatin är en effektiv och ovanlig antidepressiv medicin som är relativt säker och de flesta personer får bra resultat. Den skiljer sig dock från andra mediciner eftersom den påverkar din dygnsrytm. Agomelatin säljs även som Valdoxan och är en antidepressiv…

Antidepressiva och alkohol: vad är farorna?

Många ställer sig frågan hur vissa läkemedel interagerar med alkohol. Antidepressiva och alkohol är inget undantag. När det gäller dessa två är det viktigt att komma ihåg att båda är psykoaktiva substanser som kan ha allvarliga effekter på din kropp.…

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin är ett smärtstillande medel som upptäcktes 1960 och marknadsfördes som Elavil (det såldes även under andra namn). Detta ämne finns även på Världshälsoorganisationens lista över viktiga mediciner. Till skillnad från många andra antidepressiva medel så har…

Fakta om och användningar för haloperidol

Läkemedlet haloperidol är en antipsykotisk och neuroleptisk medicin. Det är därför användningar för haloperidol inkluderar att behandla symptom vid schizofreni, som hallucinationer och irritation. Det upptäcktes 1958 av Paaul Janssen och är typiskt antipsykotisk. Det är ett medel som blockerar…

Lär dig allt om antipsykotiska medel

Man kan bara köpa antipsykotiska medel på recept. De är godkända för att behandla mentala hälsoproblem med psykotiska symptom, såsom schizofreni, schizoid-affektiva störningar och vissa former av bipolaritet samt allvarlig depression. Vissa antipsykotiska medel kan också användas för att behandla ångest…

Icke-farmakologisk behandling av demens

Innan vi definierar vad Alzheimers sjukdom och icke-farmakologisk behandling av demens är, måste vi först titta på vad detta tillstånd innebär. Merriam-Websters ordbok definierar det som ”en vanligtvis progressiv sjukdom (såsom Alzheimer sjukdom) som präglas av utvecklingen av flera kognitiva…

Omotivationssyndrom och konsumtion av cannabis

Det återstår för forskarna att bevisa att cannabis är den största orsaken till omotivationssyndrom. Det finns dock data som syftar på att det är den huvudsakliga utlösaren. Joppe, röka, gräs, fet, majja, hemmarullad…. Dessa termer hänvisar alla till drogen cannabis,…

Drogberoende: tolerans och abstinens

Vi har alla hör talas om drogberoende, tolerans och abstinens. Men exakt vad betyder dessa ord? I enlighet med den allmänna uppfattningen innebär termen drogberoende alla substanser som påverkar en persons sinne och beteende när de introduceras till kroppen. Bland dessa…

Cyklotymiska störningar: definition enligt psykiatrins DSM

Det som främst karakteriserar cyklotymiska störningar, eller cyklotymi, är kroniska sinnessvängningar. Vi känner alla någon med drastiska humörväxlingar, som pendlar mellan nedstämdhet och glädje inom loppet av några dagar. Och detta är människor som kan lida av cyklotymiska störningar. Humöret…