Psykofarmakologi

I denna sektion kommer du finna relevant information om läkemedel, så att du kan förstå deras typologi, mekanismer och effekter när du behandlar olika psykologiska tillstånd.

Extrapyramidala symptom: vad är de?

Extrapyramidala symptom är motoriska problem som oftast produceras som ett resultat av antipsykotika. Det är ett tillstånd hos de motoriska funktionerna som inträffar på grund av skada på det extrapyramidala systemet. Det extrapyramidala systemet hanterar din kontroll över frivilliga rörelser och…

Agomelatin: En ovanlig antidepressiv medicin

Agomelatin är en effektiv och ovanlig antidepressiv medicin som är relativt säker och de flesta personer får bra resultat. Den skiljer sig dock från andra mediciner eftersom den påverkar din dygnsrytm. Agomelatin säljs även som Valdoxan och är en antidepressiv…

Antidepressiva och alkohol: vad är farorna?

Många ställer sig frågan hur vissa läkemedel interagerar med alkohol. Antidepressiva och alkohol är inget undantag. När det gäller dessa två är det viktigt att komma ihåg att båda är psykoaktiva substanser som kan ha allvarliga effekter på din kropp.…

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin är ett smärtstillande medel som upptäcktes 1960 och marknadsfördes som Elavil (det såldes även under andra namn). Detta ämne finns även på Världshälsoorganisationens lista över viktiga mediciner. Till skillnad från många andra antidepressiva medel så har…

Fakta om och användningar för haloperidol

Läkemedlet haloperidol är en antipsykotisk och neuroleptisk medicin. Det är därför användningar för haloperidol inkluderar att behandla symptom vid schizofreni, som hallucinationer och irritation. Det upptäcktes 1958 av Paaul Janssen och är typiskt antipsykotisk. Det är ett medel som blockerar…

Lär dig allt om antipsykotiska medel

Man kan bara köpa antipsykotiska medel på recept. De är godkända för att behandla mentala hälsoproblem med psykotiska symptom, såsom schizofreni, schizoid-affektiva störningar och vissa former av bipolaritet samt allvarlig depression. Vissa antipsykotiska medel kan också användas för att behandla ångest…

Icke-farmakologisk behandling av demens

Innan vi definierar vad Alzheimers sjukdom och icke-farmakologisk behandling av demens är, måste vi först titta på vad detta tillstånd innebär. Merriam-Websters ordbok definierar det som ”en vanligtvis progressiv sjukdom (såsom Alzheimer sjukdom) som präglas av utvecklingen av flera kognitiva…

Omotivationssyndrom och konsumtion av cannabis

Det återstår för forskarna att bevisa att cannabis är den största orsaken till omotivationssyndrom. Det finns dock data som syftar på att det är den huvudsakliga utlösaren. Joppe, röka, gräs, fet, majja, hemmarullad…. Dessa termer hänvisar alla till drogen cannabis,…

Drogberoende: tolerans och abstinens

Vi har alla hör talas om drogberoende, tolerans och abstinens. Men exakt vad betyder dessa ord? I enlighet med den allmänna uppfattningen innebär termen drogberoende alla substanser som påverkar en persons sinne och beteende när de introduceras till kroppen. Bland dessa…

Cyklotymiska störningar: definition enligt psykiatrins DSM

Det som främst karakteriserar cyklotymiska störningar, eller cyklotymi, är kroniska sinnessvängningar. Vi känner alla någon med drastiska humörväxlingar, som pendlar mellan nedstämdhet och glädje inom loppet av några dagar. Och detta är människor som kan lida av cyklotymiska störningar. Humöret…

Cannabis: mentala störningars ryska roulett

Cannabis är inte bara den mest konsumerade illegala drogen i världen. Det är även den drog som det finns flest myter kring, angående dess påverkan på kropp och sinne. Det spanska observatoriet för droger och beroende säger att genomsnittsåldern hos människor som…

2C-B: Historien bakom ”elitdrogen”

Människor kallar 2C-B för ”elitdrogen” på grund av dess höga pris. Den går också under andra namn, som venus, erox, nexus, MFT, rosa kokain, för att lista några. Dess ursprungliga namn är 2C-B, vilket är beteckningen för hur den klassificeras…

Sertralin: hur fungerar det och vad är bieffekterna?

Sertralin är ett av de mest välkända psykotropiska läkemedlen för behandling av djup depression, panikattacker, social ångest, posttraumatisk stress och tvångstankar. Du kanske även har hört talas om detta läkemedel under det kommersiella namnen Zoloft och Oralin. Läkemedlet botar inte ovan nämnda…

11 av de bästa sätten att bota depression

Det finns inte bara ett sätt att bota depression. Varje person har sina svarta hål och gömda styrkor. Det finns många olika strategier som kan användas för att väcka de styrkorna och lugna desperationen, de sömnlösa nätterna, rädslan och apatin. Alla…

Känner du till marijuanas effekt på hjärnan?

Några minuter efter att du har rökt marijuana kommer hjärtrytmen öka, blodkärlen vidgas, dina ögon bli röda och ditt blodtryck höjas… Att kroppen påverkas är ganska uppenbart, men vad är marijuanas effekt på hjärnan? Det finns nog få personer idag…