Lär dig allt om klonazepam (klonopin)

Klonazepam reducerar de hämmande effekterna hos GABA och reducerar aktiviteten i det centrala nervsystemet.
Lär dig allt om klonazepam (klonopin)

Senaste uppdateringen: 09 december, 2019

Klonzepam, allmänt känt som Klonopin är en medicin som används ofta. Den påverkar hur det centrala nervsystemet fungerar. I den här artikeln kommer tar vi upp allt om klonazepam.

Vi ska tala om när du bör ta det, dess effekter och vad du bör tänka på om din läkare skriver ut det.

Vad är klonazepam?

Klonazepam säljs under märket Klonopin och är en bensodiazepin. Den används mest som antiepileptisk behandling för barn, tonåringar och vuxna.

Du kan hitta denna medicin i många olika former på marknaden. Det går att få den som piller, orala droppar, intravenöst eller som injektion.

Den intravenösa formen är vanlig vid epilepsi. Injektionen används under mer extrema omständigheter.

Tabletter i burk.

Vad används den till?

Som nämnt ovan är klonazepam en bensodiazepin. Det innebär att den har antiepileptiska egenskaper, har en lugnande verkan och reducerar ångest. Med det sagt så används den mest för att behandla epilepsi.

Denna medicin bör tas i fall med:

 • Epilepsi hos barn och spädbarn, speciellt:
  • Typiska och atypiska fall.
  • Frekventa tonisk-kloniska anfall.
 • Epilepsi hos vuxna, speciellt:
  • Fokala anfall
  • Status epileptikus

Denna medicin hjälper även till att behandla panikattacker i vissa fall. Den kan dessutom användas till att stabilisera humöret.

En läkare kan skriva ut endast denna medicin eller kombinera den med andra mediciner.

Verkan

Precis som andra bensodiazepiner så ökar klonazepam GABA-neurotransmissionerna. GABA är en hämmande neurotransmittor, eller signalsubstans.

Denna medicin aktiverar dina GABA-receptorer, vilket ökar neurotransmittorernas effekt genom att få din hjärna att utsöndra mer.

Som nämnt ovan är GABA en hämmande neurotransmittor som får hjärnan att slappna av och som saktar ned neuronernas aktivitet.

Den är relaterad till andra tillstånd som depression, schizofreni, epilepsi, bipolaritet etc.

Genom att öka GABAs hämmande effekt  hjärnan så kommer klonazepam att sakta ner aktiviteten i ditt centrala nervsystem, vilket förhindrar anfall.

Bieffekter av klonazepam

Här är några av de mest allvarliga bieffekterna av denna medicin:

 • Allergi
 • Humörsvängningar
 • Förvirring
 • Depression
 • Paradoxala reaktioner såsom:
  • Rastlöshet och irritation
  • Aggressivt beteende
  • Nervositet
  • Fientlighet
  • Ångest
  • Sömnproblem
  • Hallucinationer
  • Beteendeförändringar
  • Psykos
 • Dåsig
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Ögonproblem
 • Utmattning

Om du märker av bieffekter då du tar denna medicin så bör du prata med din läkare. Vederbörande kommer ta ett beslut om huruvida du bör fortsätta med behandlingen, ändra dosen eller byta medicin.

Den rätta dosen och medicinen varierar från person till person, vilket gör att man ofta måste prova sig fram.

Du bör aldrig sluta ta denna medicin utan läkarens samtycke. Denna medicin kan leda till beroende och orsaka problem om man slutar ta den helt plötsligt.

Det är för det mesta ett problem som uppstår då man behandlas under lång tid med höga doser, men det kan uppstå om man slutar ta medicinen tvärt.

Här är några symptom som kan uppstå då man slutar ta medicinen:

 • Beteendeförändringar
 • Ångest
 • Sömnstörningar
 • Gastro-intestinala problem
 • Skakningar och kramper
 • Hallucinationer
 • Anfall

Om du vill sluta med behandlingen så bör du prata med din läkare. Detta kommer hjälpa dig att undvika dessa symptom. Din läkare kommer berätta hur du progressivt kan sänka din dos tills du kan sluta med medicinen helt.

Tveka aldrig att prata med din läkare om du har problem.

Kvinna som mår dåligt.

Överdos

Det är också viktigt att prata om vad som händer då man tar för mycket klonazepam. Om du tar en överdos så kan du drabbas av dåsighet, koordinationsproblem och talsvårigheter.

Du kanske behöver behandling mot symptomen. I vissa fall kommer man då att behöva ta en medicin som kallas flumazenil.

Tänk på att klonazepam dämpar det centrala nervsystemet. Den kan därför öka effekten av andra substanser, som exempelvis alkohol. Du bör också undvika att kombinera den med koffeindrycker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.