Affektiva störningar – bortom depression

Det finns en rad olika depressiva störningar som kan kategoriseras som affektiva störningar. De olika typerna av depression inkluderar dystymi och premenstruell dysforisk störning. Generellt är specificering av diagnosen det första steget mot att ta tag i problemet.
Affektiva störningar – bortom depression

Senaste uppdateringen: 11 november, 2019

Även om de flesta av oss bara tänker på depression så finns det många andra affektiva störningar. I denna artikel ska vi försöka skilja på dem och fördjupa oss i de som inte involverar depression.

Enligt data kommer 10-16% av befolkningen drabbas av depression eller affektiva störningar under sin livstid. Nästan 4% av dessa personer kommer leva med sjukdomen hela livet.

Detta fenomen kallas för dystymi, och vi ska diskutera det nedan.

Skillnader identifieras även baserat på kön. Två kvinnor drabbas av depression för varje man. Angående befolkningsgrupper med hög incidens så hittar vi vårdnadsgivare och offer för övergrepp.

Depressionssjukdomar kan visa sig närsomhelst under livet. Det finns faktiskt flera varianter som drabbar barn. Prevalensen är dock främst centrerad mellan åldrarna 25 och 45 år.

Varaktigheten hos depressionssjukdomar kan variera beroende på personen och omgivningen. Vissa affektiva störningar varar i åratal medan andra visar sig spontant.

Allvarliga depressionsepisoder

Den första affektiva störningen som inträffar är allvarlig depressionsepisod, vilket är den mest kända typen av depression.

Den diagnostiska nyckeln till affektiva störningar är att specificera huruvida kriterierna för allvarlig depression möts och hur länge.

De grundläggande kännetecknen hos allvarliga depressionsepisoder ligger i existensen hos en period på minst två veckor i sträck där personen uppvisar deprimerat humör, brist på intresse och brist på njutning i vardagen.

Det kan visa sig i form av sorg, irritabilitet, ilska, etc.

Därför måste du lida av fem eller fler symptom från följande lista för att diagnostiserats med allvarlig depression:

 • Depression
 • Brist på intresse för aktiviteter du en gång njöt av
 • Viktnedgång eller uppgång
 • Sömnlöshet eller hypersomni
 • Psykomotorisk fördröjning
 • Energibrist
 • Känslor av värdelöshet
 • Minskad förmåga att tänka
 • Självmordstankar

Dessa är kriterierna som DSM-5 slår fast. ICD-11 lägger till förlust av självkänsla och närvaron av två av tre grundläggande symptom på depression: depressivt humör, brist på intresse och brist på energi.

Om du har två av dem så blir du diagnostiserad med episoder av lindrig depression. Om du har alla tre så blir du diagnostiserad med allvarliga episoder.

Affektiva störningar: återkommande depressiva episoder

Allvarlig depression är en av de mest utbredda affektiva störningarna. Denna typ av depression inkluderar i princip alla symptom hos en allvarlig depressionsepisod, men det finns skillnader.

Varaktigheten hos vissa symptom eller kännetecken hos tillståndet är mycket relevant för psykologin eftersom tiden kan utgöra skillnaden mellan två olika diagnoser.

Allvarlig depression diagnostiseras när minst två allvarliga depressionsepisoder visat sig under personens medicinska historia. Mellan dessa episoder måste personen ha upplevt minst två månader utan problem.

I ICD-11 etablerar man till exempel att dessa två månader måste vara fria från depressiva symptom, annars kommer diagnosen vara annorlunda.

En person med allvarlig depression är därför inte någon med depressiva symptom 365 dagar om året. Det finns intervaller mellan vilka symptomen inte visar sig.

Denna typ av depression kan ha ett årstidsmönster, vilket vi kallar årstidsrelaterad depression. Specifika allvarliga depressioner är kopplade till höst och vinter.

Dystymi: depression som är varaktig

Vi kan definiera dystymi, eller ihållande depressiv sjukdom, är ett kroniskt mönster av beteendestörningar som karaktäriseras av lågt humör. Detta pågår varje dag i minst två år.

För att diagnostisera dystymi måste en person leva merparten av sina dagar med ett obalanserad eller depressivt humör, och inte sakna dessa symptom i mer än en månad.

Det innebär att de depressiva symptomen och det låga humöret inte är periodiska som hos allvarlig depression.

DSM-5 kombinerar märkligt nog dystymi med allvarlig depression, och säger att de kan inträffa tillsammans. Allvarlig depression kan faktiskt föregå dystymi.

Disruptive Mood Dysregulation Disorder

Detta tillstånd inkluderas i affektiva störningar på grund av faran med feldiagnos. En av anledningarna till denna inkludering är att undvika den potentiella faran med stora mängder barn som av misstag behandlas för bipolär sjukdom.

Denna affektiva störning måste diagnostiseras mellan åldrarna 6 och 18, varken före eller efter. Symptomen börjar visa sig hos barn som är tio år gamla.

Destructive mood dysregulation disorder refererar till allvarlig och återkommande vredesutbrott som visar sig verbalt eller beteendemässigt.

Styrkan och varaktigheten hos dessa utbrott är inte proportionerliga och matchar inte personens utveckling. Hon beter sig som om hon vore mindre, med lägre nivåer av känslomässig hantering.

Det huvudsakliga problemet med denna kontroversiella sjukdom är kopplat till etableringen av en tydlig differentiell diagnos. Det finns för många syndrom med vilka den delar många symptom.

Premenstruell dysforisk störning

Detta är flertalet emotionella och beteendemässiga ändringar som kan visa sig hos vissa personer i koppling till deras menscykel. Symptomen på premenstruell dysforisk störning är:

 • Intensiv känslomässigt labilitet (ökad känslighet, humörsvängningar, etc.)
 • Irritabilitet och ilska
 • Intensiv depression och självförakt
 • Ångest

Det finns även sekundära symptom, som letargi, minskat intresse, hypersomni och insomni. Dessa symptom måste visa sig i majoriteten av menscyklerna och försvinner en vecka efter menstruationen.

De börjar vanligtvis några dagar efter att mensen startat.

Slutsats

Affektiva störningar är heterogena och handlar inte bara om att vara “ledsen”. Även om de liknar varandra så är de olika tillstånd som leder till helt olika typer av smärta.

Det är viktigt att skilja på dem så att man kan skräddarsy behandlingen och motverka att de blir värre. Att säkerställa att allvarlig depression inte blir till dystymi börjar t.ex. med en bra diagnos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.