Effekter av självkänslans påverkan under tonåren

Effekter av självkänslans påverkan under tonåren
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Här tar vi upp de konsekvenser som uppstår från självkänslans påverkan under tonåren.

Tonåren är full av faser. Det är ett stadie av vår utveckling då vi konstant söker efter vår plats i världen. Vi känner att vi måste prova nya roller och experiment.

Det är under tonåren som man känner ett starkt behov av att reflektera över sig själv. Samtidigt håller hjärnan på att mogna och lära sig nya saker. Allt detta utgör en del av processen med att hitta vår identitet.

Och det är bara då vi utvecklar ett sammanhängande självkoncept som vi kommer kunna bygga vår självkänsla på.

Självkänslan är baserad på ett självkoncept

Vårt självkoncept är den övergripande representation som vi har av oss själva, och den förbättrar vår självkunskap.

Självkonceptet ses exempelvis i idéer som “Jag är en väldigt impulsiv beslutstagare”, “Jag älskar att gå med min hund i parken” eller “Jag är väldigt tävlingsinriktad i sporter”.

Under våra första år av livet så är vårt självkoncept mer flexibelt. Det händer därför ofta att vi införlivar värderingar, utvärderingar och förväntningar från våra förebilder.

Men under tonåren så är dessa mer arbiträra och tenderar att förändras. De är också betydligt mindre koherenta.

självkänslans påverkan under tonåren och de negativa effekterna

Då vi inser vilka och vad vi är så kommer vårt självkoncept också att avgöra vårt värde. Det är därför som självkänslan omfattas av självkonceptet. Det beror på vår utvärderingar av vårt värde.

Självkänslan under tonåren omfattar de tankar, känslor och upplevelser som de har haft under sina liv. De dömer alla dessa saker. De utvärderar sedan om de ser sig själva på ett positivt eller negativt sätt.

När formar vi får självkänsla?

Vi börjar med att forma vår självkänsla tidigt i livet, precis som med vårt självkoncept. Det är resultatet av olika interagerande faktorer.

En faktor är genetiken (temperamentet) och den andra är den miljömässiga (personlig, social och kulturell). Vi assimilerar och införlivar dessa då vi växer upp.

Denna utvärdering kan också variera beroende på vår ålder.

Hur bedömer en tonåring sig själv?

Då man ber en tonåring att beskriva sig själv så kommer personen vanligtvis prata om externa, fysiska attribut (om personen är attraktiv, vilka egenskaper personen har, figur, etc.).

Den talar även om de aktiviteter som personen utför (intellektuella förmågor och hur personen relaterar till andra). Personens egna perspektiv kommer ha att göra med hur de uppfattar sitt värde och sin kompetens.

Självkänslan under tonåren kan variera beroende på kön:

 • Tonårsflickor tenderar att ha en lägre och mer sårbar självkänsla. De tenderar att oroa sig mer sitt fysiska utseende, sin sociala framgång och sina akademiska framgångar.
 • Den manliga självkänslan styrs mer av personens förmåga att nå upp till manliga stereotyper: att vara självsäker, stark och orädd.
Pojke som tittar i spegel.

Självkänslans påverkan under tonåren

Många aspekter av en tonårings liv kommer bero på hans självkänsla: skolan, familjen, relationer, etc. Dessa faktorer kommer i sin tur att påverka personens personlighet och lycka i ett senare skede.

Självkänslans påverkan under tonåren: tonåringar med hög självkänsla…

 • Känner sig älskade och accepterade av personerna i omgivningen. De är även motiverade att lära sig, prova nya saker och uppleva nya platser.
 • Tenderar att vara optimistiska rörande sin framtid och kan se problem med olika synsätt.
 • Sätta upp mål på kort- och lång sikt. De kan ta ansvar för sina egna beteenden och beslut.
 • Känna till sina styrkor och svagheter. De kan acceptera kritik men de kan också vara självkritiska och bemöta sina problem.
 • Har emotionell stabilitet och visar empati.
 • Är känsliga för andras behov. De har lätt för att kommunicera och har en hälsosam social krets.

Självkänslans påverkan under tonåren: tonåringar med låg självkänsla…

De beteenden som indikerar låg självkänsla hos tonåringar baseras på en brist på självförtroende hos dem själva och deras förmågor. Tonåringar med låg självkänsla…

 • Ser dem själva som underlägsna andra, att de inte respekteras och att de inte uppskattas. De kan vägra att delta i gruppaktiviteter.
 • Känner sig osäkra och är rädda för att misslyckas.
 • Saknar ofta disciplin, engagemang och förmåga att ta ansvar.
 • Försöker stå ut och kan ljuga och lura andra p.g.a. deras konstanta behov av uppmärksamhet.
 • Skyller på andra och har en aggressiv, våldsam, motsträvig eller antisocial attityd.
Kvinna som sitter på brygga.

Vad är självkänslan för?

Enligt Erikson är tonåren en tid då man söker efter sin identitet och mening.

Det är en period av kriser och hormonellt kaos, men det är också en hälsosam period som kommer resultera i en starkare identitet under vuxenlivet.

Att är viktigt att hitta sin identitet när det kommer till att tänka på framtiden.

Självkänslan hjälper oss därför att acceptera oss själva och uppskatta våra unika egenskaper. Vi bör känna till våra svagheter men vi bör också vara medvetna om våra styrkor och låta dem skina.

Det handlar inte om att vara egoistisk; det handlar om att vara realistisk och stärka vår självuppfattning. Självkänslan är ett tecken på respekt för en själv och andra.

En person som respekterar sig själv är en person som respekterar andra. Och en person som uppskattar sig själv uppskattar även andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Erikson, Erik (2005) Indentidad, juventud y crisis. Madrid: Taurus
 • Naranjo, C. R., & González, A. C. (2012). Autoestima en la adolescencia: Análisis y estrategias de intervención. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.01.011
 • Chang, M. (2007). Cultural differences in parenting styles and their effects on teens’ self-esteem , perceived parental relationship satisfaction, and self-satisfaction. Dietrich Collage Honors Theses, 1–46. Retrieved from http://repository.cmu.edu/hsshonors/85

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.