Bra självkänsla kommer från ett väl utfört jobb

Hur kan man uppnå bra självkänsla? Upptäck det i denna artikel!
Bra självkänsla kommer från ett väl utfört jobb
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En av pelarna som har enormt inflytande på vårt beteende är bra självkänsla. Hur vi mår, baserat på bilden vi har av oss själva, slår fast målen vi väljer, relationerna vi har och intensiteten hos våra känslor.

Men hur kan man uppnå bra självkänsla?

Självkänsla grundas i ett väl utfört jobb. Det är inte ett lotteri vi kanske vinner en vacker dag – det är frukten av våra personliga ansträngningar.

När vi letar efter definitiva resultat måste vi förstå att det innebär en process, och den processen kräver tid.

Självkänsla är även en av de pelare som utgör människans personlighet2009 sade Abraham Maslow att vi behöver aktningen och respekten som finns medfödda inom oss i form av självkänsla.

Han sade att vi behöver dem från andra i form av status, erkännande och social framgång.

När vi saknar bra självkänsla känner vi oss underlägsna, hjälplösa och modfällda, och vi litar inte på vår förmåga att hantera saker. Vi ödslar ofta bort våra ansträngningar och söker externa jämförelser.

Vi fokuserar våra tankar och handlingar för att försöka balanserad vår personlighet.

Att skapa en uppfattning om oss själva

Självkänsla anses vara en attityd (García, Cermeño och Fernández, 1991) och är sättet vi skapar en bild av oss själva. Vi använder den för att döma hur vi tänker och känner om oss själva, samt hur vi behandlar oss.

Det har mycket att göra med hur vi hanterar och utvärderar vår egen identitet.

Först och främst måste vi för att tala om den kognitiva delen av självkänsla skilja mellan vad som förstås med självkänsla och vad som förstås med självkoncept.

Självkoncept definieras som bilden vi har av oss själva i de kognitiva, perceptuella och affektiva dimensionerna. Självkonceptet kan associeras med representationen folk har av sig själva.

Självkänsla förstås å andra sidan som den positiva eller negativa utvärderingen som en person gör angående sitt självkoncept. Detta inkluderar associerade känslor samt attityder personer har mot sig själva.

Kvinna i spegel

Bra självkänsla kommer med tiden

Att ha mål att jaga, att sätta upp sagda mål och att kämpa för dem är nära kopplat till välmående och mental hälsa.

Att sätta upp mål på ett positivt sätt påverkar andra delar av våra liv och låter oss kontrollera viktiga psykologiska aspekter, som uppmärksamhet, självsäkerhet och motivation.

En av de huvudsakliga anledningarna eller symptomen på depression är förlust av hopp och intresse för våra mål. Dr. Ellis säger att problem med självkänslan uppstår ur vissa sätt att tänka.

Dessa kan vara irrationella, ologiska eller självdestruktiva tankesätt.

Ibland innehåller vårt sätt att tänka ologiska fraser som underminerar vår självkänsla. Några av dessa generiska och irrationella övertygelser är:

  • Att tro att vi måste vara kompetenta och effektiva i allt vi gör.
  • En övertygelse att andra måste älska oss och att vi måste få erkännanden från viktiga personer i vår omgivning.
  • Saker som skett i det förflutna slår fast vårt nuvarande och framtida beteende eftersom de alltid kommer ha ett definitivt inflytande och kommer inträffa igen.
  • Det är lättare att undvika ansvar och problem i livet än att faktiskt konfrontera dem.
  • Mänsklig olycka grundas i externa orsaker och vi kan inte göra något, eller nästan inget, för att undvika eller kontrollera smärtan och lidandet det orsakar.

Att förändra vår självkänsla är inte lätt. Den är naturligt dynamisk och känslig, så att modifiera den för eget gagn är inte lätt. När det sker så är det resultatet av en serie handlingar, vanor och skickligheter, och det är något man skapar själv.

“Självkänsla är ryktet vi har för oss själva.”

-Nathaniel Branden-

Låg självkänsla är som att köra genom livet med handbromsen på

Självsäker kvinna

Vad som finns framför och bakom oss är inte viktigare än vad vi bär inom oss. Ingen av dem är viktigare än vår uppfattning om vad vi bär inom oss och hur vi definierar oss själva.

Vår livskvalitet influeras av vår självkänsla – alltså hur varje person uppfattar och värderar sig själv. Det kontrollerar i sin tur personens beteende i familjen, i sociala cirklar och individuellt.

Låg självkänsla påverkar våra relationer med andra och reflekteras i våra sociala liv såväl som färdigheterna vi använder för att tackla de dagliga utmaningarna i livet.

Att ha låg självkänsla kan göra att vi känner oss helt inkapabla. Vi hamnar i en ond cirkel av självdestruktiva mekanismer, såsom negativa känslor, besatta idéer och feluppfattningar angående hur vi tolkar andras tankar och känslor.

Kort sagt gör det oss mindre funktionella och precisa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, N., Cermeño, F., & Fernández, M. T. (1991). La tutoría en las Enseñanzas Medias. Madrid: Publicaciones ICCE.
  • Gracia, J. C. L. (1995). Autoestima.
  • Maslow, A. H., & Răsuceanu, A. (2009). Motivaţie şi personalitate. Editura Trei.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.