Antidepressiva och alkohol: vad är farorna?

Samtidig användning av antidepressiva och alkohol kan få betydande effekter på din kropp. Läs vidare för att lära dig hur de båda substanserna interagerar.
Antidepressiva och alkohol: vad är farorna?

Senaste uppdateringen: 25 september, 2019

Många ställer sig frågan hur vissa läkemedel interagerar med alkohol. Antidepressiva och alkohol är inget undantag.

När det gäller dessa två är det viktigt att komma ihåg att båda är psykoaktiva substanser som kan ha allvarliga effekter på din kropp.

Dessutom handlar det om två substanser som alltför ofta sammanflätas i dagens samhälle. Det är inte ovanligt att möta människor som behandlas för depression som dricker alkohol eller alkoholister som lider av depression.

Därför är det också viktigt att lära sig mer om vad som kan hända om man kombinerar de båda substanserna. Läs vidare för att få svaret.

Vad är alkohol och hur verkar den?

När vi talar om alkohol avser vi i själva verket etanol eller etylalkohol. Det är den enda typen som faktiskt är drickbar. Alkohol är en psykoaktiv substans som finns i sådana drycker som vin, öl, likör och sprit.

Hur verkar den på din kropp? Den dämpar det centrala nervsystemet. Närmare bestämt hämmar den GABA-A-receptorerna för signalsubstansen GABA (gammaaminosmörsyra).

Deprimerad kvinna med ett spritglas i förgrunden

Här är några av de effekter som en överkonsumtion kan medföra:

 • Avhämning kombinerad med eufori
 • Dåsighet
 • Yrsel
 • Långsammare reflexer
 • Långsammare rörelser

Alkohol påverkar samma neuroreceptorer som många psykotropiska läkemedel. Följaktligen har de ofta flera liknande verkningar.

Ett exempel på vanliga läkemedel som har alkoholliknande effekter är bensodiazepiner, som är lugnande medel.

Antidepressiva och alkohol

I allmänhet rekommenderar läkare och farmaceuter att man aldrig blandar läkemedel med alkohol. Denna uppmaning gäller i ännu högre grad för antidepressiva och alkohol.

Som vi tidigare påpekade aktiverar somliga antidepressiva samma nervbanor som alkohol.

Det betyder att en kombination av dem faktiskt stärker deras effekt och får en mycket kraftigare samverkande effekt på din kropp.

Den allvarligaste av dessa verkningar är en kraftig dämpning av det centrala nervsystemet. Detta kan leda till ökade depressiva symtom, förutom tilltagande avhämning och aggressivt, okontrollerbart beteende.

En kombination av dessa substanser kan också förstärka följande effekter:

 • Minskad medvetenhet.
 • Ökad dåsighet.
 • Minskad koordination och kontroll över kroppen.
 • Långsammare reflexer.
 • Försämrat minne.

När man blandar antidepressiva och alkohol höjer man även den psykotropiska effekten på hjärnan. Anledningen till detta är att vissa antidepressiva, som t.ex. MAO-hämmare, hejdar förbränningen av alkohol i levern.

Med andra ord kan levern inte bryta ned alkoholen och andra substanser, vilket ger upphov till en förhöjd effekt på centrala nervsystemet.

En annan betydande synergisk effekt av antidepressiva och alkohol är avsevärt ökade biverkningar. Bland många andra effekter kan du märka ändringar i ditt sömnmönster.

Person som tömmer piller ur en burk

Antidepressiva som behandling för alkoholism

Alkoholism är ett komplext tillstånd där många olika faktorer spelar in. Som vi tidigare nämnt så finns det en stark koppling till depression.

Faktum är att många läkare förskriver psykofarmaka, som ångestdämpande medel och antidepressiva, för att behandla symtom av alkoholberoende.

Man har även utformat studier för att påvisa att människor kan övervinna sitt nikotinberoende med hjälp av antidepressiva. Några av de läkemedel man har använt är trazodon, venlafaxin och fluoxetin (Prozac).

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har funnits ha en viss verkan vid behandling av abstinenssymtom under alkoholavvänjning. Vidare tror man att de kan stävja begär.

Antidepressiva används även för personer som genomgår depressiva episoder medan de behandlas för alkoholberoende. Faktiskt är det mycket vanligt att individer samtidigt brottas med depression och alkoholism.

Det är oerhört komplicerat att behandla sådana patienter.

Som du ser kan samtidig användning av antidepressiva och alkohol få allvarliga konsekvenser.

Därför är det viktigt att skaffa sig information om dessa substanser för att undvika problem som kan uppstå när man använder dem tillsammans.

Om du behandlas med någon form av medicinering ska du alltid följa din läkares anvisningar och fråga om allt du undrar över.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Romero, C., & González, J. B. (2005). Antidepresivos: revisión. Farmacia profesional19(10), 76-80.
 • Bolet Astoviza, Miriam, & Socarrás Suárez, María Matilde. (2003). El alcoholismo, consecuencias y prevención. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas22(1).
 • Marusić, Srdan, Thaller, Vlatko, & Javornik, Nenad. (2004). Psicofarmacoterapia en el tratamiento de los trastornos relacionados con el alcohol. The European journal of psychiatry (edición en español)18(4), 249-258.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.