Fysisk träning hjälper dig att komma över beroende

Fysisk träning hjälper dig att komma över beroende

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2019

Vi känner alla till att träning har många fysiska och mentala hälsofördelar. Fysisk träning kan hjälpa till att motverka många olika problem och hjälpa en att komma över beroende. Olika studier har visat att detta inte bara är en hypotes eller en teori.

Det mesta av den behandling som används för att komma över beroende inkluderar någon form av psykoterapi. Den inriktas på att hjälpa den beroende personen att ta reda på varför beteendet fortsätter. Det föreslås också mer effektiva sätt att hantera de känslor som ligger bakom beroendebeteendet.

Dessa behandlingar är användbara för många personer med beroende. Andra behöver dock ett tillvägagångssätt som hjälper dem med både deras fysiska aspekter och deras mentala. Många känner att den fysiska träningen hjälper med att motverka begäret.

Experterna ser numera träning som ett effektivt hjälpredskap för personer som vill återhämta sig från beroende. Fram till nyligen så var denna effekt inte känd, men i den här artikeln kommer vi diskutera de positiva effekterna av träning för att komma över beroende.

Fysisk träning hjälper med att komma över beroende

Då en person försöker bli av med sitt beroende kommer sinnet och kroppen skrika efter den substans som ger personen den där endorfinkicken. Om vi dessutom inkluderar den stress man upplever i vardagslivet så kan denna blandning bli outhärdlig. Hård träning gör också att kroppen utsöndrar endorfiner. Den ger oss en känsla av eufori som påminner om den som man får från de kemiska produkterna.

Springer på väg.

Känslan kan vara mindre intensiv än den som man får med droger och alkohol, men den effekt som uppstår då man tränar kan vara både mentalt och fysiskt behaglig. Faktum är att en studie rörande patienter som hade genomgått behandling för en substans visade att träning kan göra att personen löper mindre risk för återfall.

Det är dessutom normalt att folk känner ångest och känner sig deprimerade då de överger sitt beroende. Men träning kan främja en hälsosam livsstil där man inte är beroende. Träning har också visat sig ha följande effekter:

  • Minskar abstinens och substansanvändning.
  • Minskar drogernas effektivitet och personens benägenhet att ta dem.
  • Återställer de hjärnceller som har skadats av droganvändningen.
  • Producerar ett neurologiskt belöningssystem och höjer självkänslan.
  • Reducerar ångest och stress.
  • Främjar bättre sömn.
  • Förbättrar tankeprocessen och ger ett positivt perspektiv.
  • Fyller den där tomma känslan med struktur och rutin.

Fysisk träning kan hjälpa med att komma över beroende tack vare dess många fysiska och emotionella fördelar.

Varför hjälper fysisk träning med att komma över beroende?

Anledningen till att fysisk träning har en sådan viktig effekt på kroppen och sinnet är relaterat till dess fördelar. Träningen hjälper med att kontrollera vikten och ger dig en större muskelstyrka. Den förbättrar också cirkulationen, självkänslan, humöret, reducerar depression och ångest, samtidigt som den mentala skärpan förbättras.

En studie som publicerades i The Scandinavian Journal of Public Health ger stöd åt denna idé. Studien fann att personer som inkluderar träning i sina rehabiliteringsprogram hade bättre livskvalitet. Deltagarna sade att de kände mer energi, kunde andas bättre och kände sig bättre gällande sitt utseende.

Träning för att komma över abstinens

Abstinens är en obehaglig upplevelse som uppstår då man slutar med den beroendeframkallande substans. Vissa av dessa substanser kan vara droger eller specifika beroendeframkallande beteenden som spelmissbruk, kompulsivt sex eller tvångsätande.

Symptom på abstinens kan variera i intensitet beroende på personen och substansen. Ett symptom som är vanligt inom alla fall av abstinenssyndrom är begäret efter substansen eller själva beteendet. Ett annat vanligt symptom är känslan av lättnad då personen använder sig av substansen.

Man med abstinens.

Depression och förtvivlan är vanliga känslor under abstinens. Detta kan åtföljas av ångest, irritation, ilska och matsmältningsproblem. Personen kan dessutom uppleva symptom som svettningar, torr mun, för mycket saliv, huvudvärk och muskelspänningar.

Det har förekommit flera studier som visar att träning reducerar stress, ångest och depression. Då allt detta är symptom på abstinens så menar experterna att träning kan vara till hjälp.

Fysisk träning hjälper mot beroende och lindrar symptomen vid abstinens.

Detta kanske intresserar dig
5 fördelar med att promenera som träning
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 fördelar med att promenera som träning

I dessa dagar är vikten av fysisk träning för ens hälsa uppenbar. Att promenera som träning är en av nycklarna till välmående – både fysisk och emo...  • Zschucke, E., Heinz, A., & Strhle, A. (2012). Exercise and physical activity in the therapy of substance use disorders. The Scientific World Journal. https://doi.org/10.1100/2012/901741
  • Abrantes, A. M., Battle, C. L., Strong, D. R., Ing, E., Dubreuil, M. E., Gordon, A., & Brown, R. A. (2011). Exercise preferences of patients in substance abuse treatment. Mental Health and Physical Activity. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2011.08.002