Fysisk träning hjälper dig att komma över beroende

Fysisk träning hjälper dig att komma över beroende
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi känner alla till att träning har många fysiska och mentala hälsofördelar. Fysisk träning kan hjälpa till att motverka många olika problem och hjälpa dig att komma över beroende. Olika studier har visat att detta inte bara är en hypotes eller en teori.

Det mesta av den behandling som man använder för att komma över beroende inkluderar någon form av psykoterapi. Den inriktar sig på att hjälpa den beroende personen att ta reda på varför beteendet fortsätter. Den föreslår också mer effektiva sätt att hantera de känslor som ligger bakom beroendebeteendet.

Dessa behandlingar är användbara för många personer med beroende. Andra behöver dock ett tillvägagångssätt som hjälper dem med både deras fysiska aspekter och deras mentala. Många känner att den fysiska träningen bidrar till att motverka begäret.

Experterna ser numera träning som ett effektivt hjälpredskap för personer som vill återhämta sig från beroende. Fram till nyligen så var denna effekt inte känd, men i den här artikeln kommer vi diskutera de positiva effekterna av träning för att komma över beroende.

Fysisk träning hjälper dig att komma över beroende

När en person försöker bli av med sitt beroende kommer sinnet och kroppen skrika efter den substans som ger personen den där endorfinkicken. Om vi dessutom inkluderar den stress man upplever i vardagslivet så kan denna mix bli outhärdlig. Hård träning gör också att kroppen utsöndrar endorfiner. Det ger oss en känsla av eufori som påminner om den som man får från de kemiska produkterna.

Springer på väg.

Känslan kan vara mindre intensiv än den som man får med droger och alkohol, men den effekt som uppstår när man tränar kan vara både mentalt och fysiskt behaglig. Faktum är att en studie rörande patienter som hade genomgått behandling för en substans visade att träning kan göra att personen löper mindre risk för återfall.

Det är dessutom normalt att folk känner ångest och känner sig deprimerade när de överger sitt beroende. Men träning kan främja en hälsosam livsstil där man inte är beroende. Träning har också visat sig ha följande effekter:

  • Minskar abstinens och substansanvändning.
  • Minskar drogernas effektivitet och personens benägenhet att ta dem.
  • Återställer de hjärnceller som har skadats av droganvändningen.
  • Producerar ett neurologiskt belöningssystem och höjer självkänslan.
  • Reducerar ångest och stress.
  • Främjar bättre sömn.
  • Förbättrar tankeprocessen och ger ett positivt perspektiv.
  • Ersätter den där tomhetskänslan med struktur och rutin.

Fysisk träning kan hjälpa dig att komma över beroende tack vare dess många fysiska och emotionella fördelar.

Varför hjälper fysisk träning dig att komma över beroende?

Anledningen till att fysisk träning har en sådan viktig effekt på kroppen och sinnet är relaterat till dess fördelar. Träningen hjälper dig att kontrollera vikten och ger dig en större muskelstyrka. Den förbättrar också cirkulationen, självkänslan och humöret. Den reducerar depression och ångest samtidigt som den mentala skärpan förbättras.

En studie som publicerades i The Scandinavian Journal of Public Health ger stöd åt denna idé. Studien fann att personer som inkluderar träning i sina rehabiliteringsprogram hade bättre livskvalitet. Deltagarna sade att de kände mer energi, kunde andas bättre och kände sig bättre gällande sitt utseende.

Träning för att komma över abstinens

Abstinens är en obehaglig upplevelse som uppstår när man slutar med den beroendeframkallande substansen. Vissa av dessa substanser kan vara droger eller specifika beroendeframkallande beteenden som spelmissbruk, kompulsivt sex eller tvångsätande.

Symptom på abstinens kan variera i intensitet beroende på personen och substansen. Ett symptom som är vanligt inom alla fall av abstinenssyndrom är begäret efter substansen eller själva beteendet. Ett annat vanligt symptom är känslan av lättnad då personen använder sig av substansen.

Man med abstinens.

Depression och förtvivlan är vanliga känslor under abstinens. Detta kan åtföljas av ångest, irritation, ilska och matsmältningsproblem. Personen kan dessutom uppleva symptom som svettningar, torr mun, för mycket saliv, huvudvärk och muskelspänningar.

Det har gjorts flera studier som visar att träning reducerar stress, ångest och depression. Då allt detta är symptom på abstinens så menar experterna att träning kan vara till hjälp.

Fysisk träning hjälper mot beroende och lindrar symptomen vid abstinens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Zschucke, E., Heinz, A., & Strhle, A. (2012). Exercise and physical activity in the therapy of substance use disorders. The Scientific World Journal. https://doi.org/10.1100/2012/901741
  • Abrantes, A. M., Battle, C. L., Strong, D. R., Ing, E., Dubreuil, M. E., Gordon, A., & Brown, R. A. (2011). Exercise preferences of patients in substance abuse treatment. Mental Health and Physical Activity. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2011.08.002

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.