Den jungianska terapin vid behandling av ångest

Den jungianska terapin vid behandling av ångest
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2023

Användningen av jungiansk terapi vid behandling av ångest är baserad på en central utgångspunkt. Våra tankar och uppfattningar kan bli våra värsta fiender, speciellt om vi stretar emot och inte vet hur vi ska hantera den oro som paralyserar oss. Att nå roten till våra problem och acceptera dem kan dock frigöra oss själva från problemen och vad de representerar för oss.

Om det finns ett ord som kännetecknar den jungianska psykologin så är det självkännedom. Detta är vad som skilde Jungs premisser från Freuds. Han ansåg att människan alltid har ett behov av att förbättra sig själv.

“Ens livs privilegium är att bli den som man verkligen är.”

-Carl Jung-

Alla drabbas dock av ångest. Anledningen till detta verkade vara klar för Jung. För honom är världen inte alltid en säker plats.

Vår sociala miljö, våra institutioner, myndigheter och även den modernitet som omger oss är inte något som gör att vi känner oss så värst hoppfulla. Känslan av att vara besviken, att inte vara fri och att man inte kan bli fulländad som människa kombineras med en känsla av konstant osäkerhet. Det yttre trycket splittrar oss inombords och istället för att ta oss an den där inre spänningen så stretar vi emot på ett stoiskt vis.

Genomskinlig hand med man.

Behandling av ångest enligt den jungianska terapin

Den jungianska terapin är en specialiserad form av psykoterapi vars metod skiljer sig från den som används vid kognitiv eller humanistisk psykoterapi. Faktum är att universitet som University of California har utbildat studenter i denna metod i över 40 år.

Denna psykoterapi innehåller några intressanta grundstenar som är värda att tänka på vid behandling av ångest.

Ångest är en mänsklig egenskap, men det är viktigt att individualisera den

För att kunna styrka en idé tar den jungianska terapin upp koncept såsom arketyper och det kollektiva omedvetna. Människor delar ett psykiskt substrat som är ursprunget till de gemensamma element som karaktäriserar oss alla. Detta innebär att det finns instinkter, skuggor och drivkrafter som vi alla delar (enligt denna teori).

  • Ångest är som en matta som vi går på varje dag. Det är en känsla som är fylld med lidande, som uppstår från det vi tidigare har tagit upp: känslan av att leva i en miljö som inte alltid är säker.
  • Även om alla människor har denna gemensamma dimension så finns det ett faktum som definierar detta tillvägagångssätt, som Jung klargjorde med hjälp av den analytiska psykologin: vi är skyldiga att individualisera oss själva, och bryta oss ur den struktur som vi alla delar, och bli självgående och oberoende.
  • De personer som lever med ångest varje dag måste kunna klargöra vad de känner, vad de upplever och, viktigast av allt, vad de behöver.

Den jungianska terapin använder en stängd metodologi, ett dialektiskt tillvägagångssätt där terapeuten måste kunna relatera till patientens personlighet för att främja både en känsla av bekvämlighet och autonomi, samt vara en aktiv agent inom återhämtningsprocessen.

Skepp och ö formad som ett huvud.

Att erkänna “skuggan” eller de djupa rötterna vid behandling av ångest

En annan av denna terapis grundstenar vid behandling av ångest är att hitta den ursprungliga anledningen; själva roten till problemet som ger upphov till det psykiska lidandet. Detta innebär att man låter den mörkaste delen av ens personlighet komma till ytan. Det är dessutom fundamentalt att terapeuten identifierar personens behov, fixeringar etc.

För att uppnå detta är metodologin baserad på följande strategier:

  • Samtalsterapi
  • Tolkning av drömmar
  • Associering av idéer
  • Kreativa tekniker

Det är viktigt för återhämtningen att man analyserar det omedvetna, som ofta är fullt med problem, tomrum och förnekade behov. Med det sagt måste det etableras en allians mellan terapeuten och patienten för att man på bästa sätt ska kunna hantera och arbeta med denna komplexa psykiska struktur.

“Tills du gör det omedvetna medvetet kommer det att styra ditt liv och du kommer kalla det ödet.”

-Carl Jung-

Inget mer motstånd: Acceptans för att bli fri

Den jungianska terapin har bara ett syfte vid behandling av ångest: individualisering. För att kunna främja den där psykiska och emotionella autonomin krävs det att man kan bryta motståndet och stoppa den där önskan att fly från orosmoment och det som skrämmer oss.

Carl Jung menar att ju hårdare vi arbetar för att fly från de negativa tankarna, desto mer makt kommer de ha över oss.

  • Att förneka och streta emot någonting kommer därför att förvärra de symptom som är associerade med ångesten. Detta kommer sedan orsaka mer nervositet, mer rastlöshet samt mer irritation.
  • Den jungianska terapin kommer försöka guida oss så att vi kan acceptera en väldigt viktig aspekt: att förstå att den där ångesten är en del av att vara människa. Detta innebär att vi måste acceptera den utan att göra motstånd. Det innebär å andra sidan inte att vi bör låta den kontrollera oss eftersom detta hade gjort att vi förlorat vår autonomi.
Ritar en bro för att behandla ångest.

Att hitta ett syfte

Den jungianska terapin är medveten om faktumet att vi ibland använder all vår energi vid behandling av ångest. Den kroniska förtvivlan och brist på motivation som många lider av har nästan alltid samma början: en avsaknad av ett syfte och att man inte hittar någon mening med livet.

Denna typ av terapi bidrar med lämpliga verktyg för att hjälpa personen att finna ett nytt fokus i livet. Personen kommer därmed kunna konstruera sitt syfte baserat på sina egna behov. Detta är ett bra sätt att lindra ångesten och omdirigera den mot nya personliga mål.

Vi kan alltid använda oss av den jungianska terapin om vi vill behandla vår ångest. Den återställer vår emotionella balans från vårt undermedvetna, våra blockeringar, våra rädslor och vår skugga.

“Hur kan jag vara väsentlig om jag inte har en skugga? Jag måste också ha en mörk sida om jag ska kunna vara fulländad.”

Carl Jung

Det är viktigt att tänka på att det nuförtiden finns många studier som bekräftar och ger stöd åt den jungianska terapins effektivitet. Det är alltid positivt att starta en psykoterapeutisk resa som främjar självkännedom och personlig frihet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.