Hur man skapar en meningsfull värld

Hur man skapar en meningsfull värld

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Lycka är inte något som är oss givet, utan det faller på oss att själva skapa en meningsfull värld. Människan är av naturen inriktad på att överleva, inte på att vara lycklig. Vi är programmerade för överlevnad, men för att hitta lycka måste vi “gräva” lite djupare. Förutsättningen för att bli lycklig är att söka mening i tillvaron.

José Luis Sampedro, som var en spansk ekonom, författare och humanist, menade att vi lever för att upptäcka oss själva. De flesta av oss har någon gång undrat varför vi lever. Om vi kan lista ut svaret på denna fråga kan vi få en känsla för syftet med våra liv. Det egentliga syftet.

Allt vi upplever utanför oss själva återspeglar vårt inre, vad vi tänker och vad vi känner. De brister och förtjänster vi ser i andra bär vi i viss mån inom oss. Oavsett hur många tvivel och undringar vi har så bär vi redan svaren inom oss, för inom oss finns redan nycklarna till en meningsfull värld.

   Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?

Meningen med livet – se om din egen värld

Det kan låta lite ironiskt men det är bara vi själva som kan få oss att bli upprörda, att känna oss förvirrade. Orsaken till vårt lidande finns inte utanför oss själva, utan inom oss… i hur vi hanterar vår smärta.

Andra kan skada oss fysiskt, men på det emotionella planet är det bara vi själva som har makten att åsamka oss skador eller bringa ordning. Även om våra tankar ger upphov till alla inbillade konflikter, så blir resultatet en mängd känslomässiga plågor, såsom skuldkänslor, bitterhet, hat, bestraffning och hämndlystnad.

Med en djupare förståelse för vårt inre kan vi bygga en meningsfull värld

Vårt sätt att tolka olika upplevelser och våra känslomässiga reaktioner förklarar varför vi lider och står i konflikt med oss själva. I slutändan är vi själva ansvariga för den skada vi lider. Därför är det viktigt att vi fokuserar på oss själva och blir medvetna om våra känslor, så att vi får en djupare förståelse för vårt inre och kan bygga en meningsfull värld.

När det kommer till stycket är det bara oss själva som vi kan ändra. Allt annat är bara overkliga begrepp. Vi kan uppröras av att det inte finns mer rättvisa och jämlikhet i världen, men det är inte något vi själva kan åstadkomma. Vårt jobb är istället att ändra och förbättra vårt inre liv. Om vi lyckas med detta kommer vi att erfara en oerhörd sinnesro och lära oss handskas med olika utmaningar.

“Det bästa du kan göra för andra människor är att vara lycklig och lära dig att vara till freds med dig själv.”

-Seneca-

Det krävs mod för att skapa en meningsfull värld

Likriktning är ett hot mot oss. Som när vi går vilse i en stad fylld med skyskrapor, eller tvingas åtlyda oskrivna regler. Ofta avstår vi från att agera utifrån våra principer för att framstå i en bättre dager. Detta är ett sätt för “systemet” att utöva kontroll över oss, genom att belöna oss för vår foglighet. Gör så här och gör som jag säger, så ska jag se efter dig.

Resultatet blir att vi sköter om allt utom oss själva: bilen, motorcykeln, och andra bestyr. Det är som om vi gick på autopilot, utan att inse att vårt liv har så mycket mer att erbjuda.

När vi agerar målinriktat kan vi forma en meningsfull värld

Beroende på var och med vem vi är kan vi ibland välja att uppträda på ett speciellt sätt. Vi avslöjar vissa sidor av oss själva och döljer andra. Detta kan vara praktiskt i somliga situationer, som när vi söker jobb, deltar i möten eller är på våra arbetsplatser. Men på sikt kan denna attityd skapa konflikter inom oss.

Vår svåraste uppgift är kanske att upptäcka oss själva, att knyta an till vårt inre och visa vårt sanna jag. Detta ska ses som en utmaning och inte ett hot. Det är inte alltid lätt, men när vi är på rätt väg kommer vi att fyllas med en inre frid. Det gäller att vi tar ansvar och agerar målinriktat i våra liv och inte bara reagerar planlöst på det som händer. Det är så vi formar en meningsfull värld.

“Tänk på att alltid välkomna misslyckanden. Säg gärna: ‘Misslyckande, vad trevligt att råkas, stig på.’ Gör du det kommer du aldrig att känna rädsla.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.