Stolthet i form av arrogans är källan till många konflikter

Stolthet i form av arrogans är källan till många konflikter

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Eftersom det inte finns några definitiva kategorier eller absoluta definitioner i livet så finns det flera sätt att se på stolthet. Psykologi definierar två typer: en positiv och en negativ. Positiv stolthet kallas för självkänsla eller självsäkerhet, medan stolthet i form av arrogans är negativt.

Den förstnämnda är nödvändig för att känna sig säker och balanserad, för att kunna värdera sig själv tillräckligt och för att finna sin plats i livet. Detta är helt och hållet hälsosamt. Den sistnämnda separerar oss dock från andra och är en av de största utlösarna för konflikter.

Den negativa sidan av stolthet definieras som överdriven hänsyn till sig själv och ens meriter, vilket leder till att personen tror att denne är överlägsen andra. Denna typ hindrar dig från att inse och korrigera dina misstag, samt från att ha ödmjukhet.

Ödmjukhet, som är motsatsen till stolthet, är vad som låter oss få en öppen, flexibel och mottaglig attityd mot att lära oss nya saker. Personer som är för stolta klagar mycket på andra människor, situationer, vädret, landet etc. på grund av deras uppblåsta egon. Detta leder oundvikligen till vissa typer av konflikter.

“Om vi inte begränsar vår stolthet kommer den vara vår värsta bestraffning.”

-Dante Alighieri-

Stolthet i form av arrogans

Arrogans är övertygelsen att man står över andra. Det är en känsla av överlägsenhet som leder till att personen skryter om sina förmågor eller idéer, och minimerar andras. Stolthet kan utvecklas till arrogans om personen blir för fåfäng.

Att personen känner sig överlägsen varje gång denne jämför sig med någon annan kan leda till att denne får ett mindervärdeskomplex, vilket i sin tur kan leda till att personen försöker bevisa att denne alltid har rätt och visar upp sina meriter, dygder och prestationer.

Dessa personer kan vara väldigt intoleranta mot andra ideologier och klänger sig fast vid ett enda förhållningssätt utan att låta någon annan yttra sin åsikt. Deras kapacitet för själverkännande är väldigt låg, och de är mycket resistenta till att be om ursäkt eller ändra sig. De överväger inte ens förändring eftersom de tror att de redan gör allt rätt.

Stolthet i form av arrogans är negativt.

Arroganta människor visar upp emotionell kyla och avlägsenhet. Det är väldigt svårt för dem att glömma ett övertramp. Dessa karaktärsdrag stör deras mellanpersonliga förhållanden.

“En stolt man ser alltid ned på saker och människor; och så länge du tittar ned kan du givetvis inte se något som är ovanför dig.”

-C. S. Lewis-

Använd ärlighet för att bryta ned din stolthet

Ärlighet kan inledningsvis vara väldigt smärtsamt, men i det långa loppet är det befriande. Det låter oss se sanningen om vilka vi är och hur vi relaterar till vår inre värld. Det är här vägen som leder till emotionellt välmående börjar. Det finns många terapeutiska effekter med att ägna sig åt ärlighet.

Först och främst minskar det rädslan för att lära känna dig själv och konfrontera din mörka sida. Det hindrar dig även från att bära en mask för att vara andra till lags och bli accepterad av din sociala och arbetsmässiga omgivning. Samtidigt undviker du att sopa dina emotionella konflikter under mattan.

Glada tjejer

Ärlighet ger dig styrkan att ifrågasätta dig själv och identifiera bedrägerierna, lögnerna och frestelserna som hotar dig inifrån. Till den grad du integrerar ärlighet i ditt liv kommer stoltheten blekna bort, men endast när du inte längre känner att du behöver spela en roll eller visa upp en bild som inte är du.

“Ärlighet är det första kapitlet i vishetens bok.”

-Thomas Jefferson-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.