Du föddes för att leva ett hoppfullt liv

Du föddes för att leva ett hoppfullt liv

Senaste uppdateringen: 29 november, 2022

Ett hoppfullt liv är vad som pushar dig att nå de mål som är mest värt det. Vi föddes inte till att leva mediokra liv. Hjärnan behöver hopp för att fungera ordentligt, precis som hjärtat behöver det för att pumpa blod genom ådrorna.

När du lever utan hopp kommer du lida brist på neurotransmittorerna serotonin och dopamin, vilket kan leda till humörstörningar.

Människor har ett oerhört behov av hopp. Hjärnan har ett perfekt organiserat system som optimerar alla förmågor som är involverade i att nå dina drömmar. Det är så vi kan uppleva njutning i fantasin. När du vill något kommer dopaminnivåerna höjas i det limbiska systemet, vilket orsakar en stark känsla av njutning.

Positiv psykologi har blivit väldigt populärt på senare år, och har belyst hoppets roll som en motivatör för att skrida till handling. Målet med denna gren av psykologi går bortom att bara studera sjukdomar. Den studerar även människor som är helt lyckliga eller framgångsrika, och försöker ta reda på varför de är det.

Personer med hopp kan gå mycket längre än deras tidigare prestationer indikerade.

Behöver hjärnan hopp?

Den prefrontala loben i hjärnan är var våra mest avancerade kognitioner äger rum, såsom att utvärdera alternativ för att lösa problem samt ta beslut. Den prefrontala loben influeras av det limbiska systemet – en viktig del av hjärnan där hoppet kan förbättra de högre funktionerna hos hjärnan och stärka kroppens immunförsvar.

Raka motsatsen sker när du lever ett liv utan hopp. Hopplöshet försvagar immunförsvaret, vilket gör det troligare att du ådrar dig sjukdomar.

Psykoneuroimmunologi är studiet av kopplingen mellan tanke, ord, sinnet och kroppens funktion. Hopp är en form av vital energi som kan interagera med kroppen och producera fysiska förändringar. Santiago Ramón y Cajal – vinnare av Nobelpriset i medicin  1906 – sade att “varje människa kan skulptera sin egen hjärna om han vill”.

Personer med ballonger

Varför bör vi uppmuntra ett hoppfullt liv?

Det finns ett direkt proportionerligt förhållande mellan hälsa och ens hoppfullhet. En studie som utfördes av Official College of Psychologists of Madrid (2014) fann att friska personer är mer hoppfulla än snittinvånare.

Å andra sidan tenderade sjuka personer att förlora hoppet. Från denna data kan man slå fast att det är mycket viktigt att uppmuntra hoppfullhet, och använda det som ett verktyg för personlig utveckling. Glöm aldrig energin det kan tillhandahålla.

Hopp kan vara spontant, men det är väldigt fördelaktigt att lära sig hur man tar fram det när man vill. På så sätt kan tid och tillräcklig träning göra att alla kan få det, och därmed använda det för att gå framåt i livet.

Att sätta mål med realistiska förväntningar, ta hand om dig själv, vara nöjd med dig själv, acceptera misslyckande som en del av livet och värdera dina ansträngningar kommer hjälpa dig att bli mer hoppfull.

För att återfå eller bibehålla hoppet är det därmed viktigt att stärka dina relationer med andra människor. Detta kommer nämligen resultera i många positiva känslor som kommer förbättra kvaliteten i ditt dagliga liv.

Ge kärlek för ett hoppfullt liv

“Min största önskan är att fortsätta ha hopp.”

-José Narosky-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.